fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น เซนได ไอสุ ฟุกุชิมะ เลสโก เกล็ดหิมะ (TG) 5วัน 3คืน (ZSDJ02) – J282010

รหัสทัวร์ : J282010
เดินทาง : Mar - Mar
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น เซนได ไอสุ ฟุกุชิมะ เล่นสกี แช่ออนเซ็น ชมหมู่บ้านสุนัขจิ้งจอก
ราคาเริ่มต้น

฿ 35,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : ปราสาทสึรุงะ  เมืองไอสุ  หมู่บ้านโออุจิ จูคุ  ทะเลสาบอินาวะชิโระ  เมืองฟุกุชิมะ หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอก  ภูเขาซาโอะ (นั่งกระเช้าไฟฟ้า)  อิสระเล่นสกี ณ ซาโอะ สกี ออนเซ็น เซนได  กินซังออนเซน ซากปราสาทเซนได  รูปปั้นไดแคนนอน  วัดโกไดโดะ
ช้อป : อิออน มอลล์ ถนนคลิสโรด มิตซุย เอ้าท์เล็ท
พิเศษ : เล่นสกี แช่ออนเซ็น ชมหมู่บ้านสุนัขจิ้งจอก

J282010 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินเซนได  ปราสาทสึรุงะ  เมืองไอสุ  หมู่บ้านโออุจิ จูคุ  ทะเลสาบอินาวะชิโระ  เมืองฟุกุชิมะ  อิออน มอลล์ หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอก  ภูเขาซาโอะ (นั่งกระเช้าไฟฟ้า)  อิสระเล่นสกี ณ ซาโอะ สกี ออนเซ็น เซนได  กินซังออนเซน  ช้อปปิ้ง ณ ถนนคลิสโรด ซากปราสาทเซนได  รูปปั้นไดแคนนอน  วัดโกไดโดะ  ช้อปปิ้งมิตซุย เอ้าท์เล็ท สนามบินเซนได (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) แช่ออนเซ็น + สะสมไมล์การบินไทยได้ 50%


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
มีนาคม14-1837,999
มีนาคม
14-1837,999ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
2 สนามบินเซนได - ปราสาทสึรุงะ - เมืองไอสุ - หมู่บ้านโออุจิ จูคุ – ทะเลสาบอินาวะชิโระ – เมืองฟุกุชิมะ - อิออน มอลล์ HOTEL SANKYO FUKUSHIMA หรือระดับเดียวกัน
3 หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอก - ภูเขาซาโอะ (นั่งกระเช้าไฟฟ้า) - อิสระเล่นสกี ณ ซาโอะ สกี ออนเซ็น เซนได – กินซังออนเซน - ช้อปปิ้ง ณ ถนนคลิสโรด MIELPARQUE SENDAI HOTEL หรือระดับเดียวกัน
4 ซากปราสาทเซนได - รูปปั้นไดแคนนอน - วัดโกไดโดะ – ช้อปปิ้งมิตซุย เอ้าท์เล็ท MIELPARQUE SENDAI HOTEL หรือระดับเดียวกัน
5 สนามบินเซนได - สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินเซนได - ปราสาทสึรุงะ - เมืองไอสุ - หมู่บ้านโออุจิ จูคุ – ทะเลสาบอินาวะชิโระ – เมืองฟุกุชิมะ - อิออน มอลล์
 • โรงแรม
 • HOTEL SANKYO FUKUSHIMA หรือระดับเดียวกัน
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอก - ภูเขาซาโอะ (นั่งกระเช้าไฟฟ้า) - อิสระเล่นสกี ณ ซาโอะ สกี ออนเซ็น เซนได – กินซังออนเซน - ช้อปปิ้ง ณ ถนนคลิสโรด
 • โรงแรม
 • MIELPARQUE SENDAI HOTEL หรือระดับเดียวกัน
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ซากปราสาทเซนได - รูปปั้นไดแคนนอน - วัดโกไดโดะ – ช้อปปิ้งมิตซุย เอ้าท์เล็ท
 • โรงแรม
 • MIELPARQUE SENDAI HOTEL หรือระดับเดียวกัน
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินเซนได - สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ
 • โรงแรม