fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น เซนได อิวาเตะ ไอสุ ฟุกุชิมะ เลสโก ไอซ์มอนเตอร์ (TG) 6วัน 4คืน (ZSDJ01) – J282009

รหัสทัวร์ : J282009
เดินทาง : Jan-Mar 20
ระยะเวลา : 6D4N

ทัวร์ญี่ปุ่น เซนได อิวาเตะ ไอสุ ฟุกุชิมะ เล่นสกี แช่ออนเซ็น ชมหมู่บ้านสุนัขจิ้งจอก
ราคาเริ่มต้น

฿ 39,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เมืองอิวาเตะ  วัดจูซนจิ  หมู่บ้านเอะสะชิ ฟูจิวาระ ปราสาทสึรุงะ  เมืองไอสุ  หมู่บ้านโออุจิ จูคุ  ทะเลสาบอินาวะชิโระ  เมืองฟุกุชิมะ หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอก  ภูเขาซาโอะ (นั่งกระเช้าไฟฟ้า)  อิสระเล่นสกี ณ ซาโอะ สกี ออนเซ็น เซนได  กินซังออนเซน ซากปราสาทเซนได  รูปปั้นไดแคนนอน  วัดโกไดโดะ
ช้อป : อิออน มอลล์ ถนนคลิสโรด มิตซุย เอ้าท์เล็ท
พิเศษ : เล่นสกี แช่ออนเซ็น ชมหมู่บ้านสุนัขจิ้งจอก

J282009 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินเซนได  เมืองอิวาเตะ  วัดจูซนจิ  หมู่บ้านเอะสะชิ ฟูจิวาระ  อิออน มอลล์ ปราสาทสึรุงะ  เมืองไอสุ  หมู่บ้านโออุจิ จูคุ  ทะเลสาบอินาวะชิโระ  เมืองฟุกุชิมะ หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอก  ภูเขาซาโอะ (นั่งกระเช้าไฟฟ้า)  อิสระเล่นสกี ณ ซาโอะ สกี ออนเซ็น เซนได  กินซังออนเซน  ช้อปปิ้ง ณ ถนนคลิสโรด ซากปราสาทเซนได  รูปปั้นไดแคนนอน  วัดโกไดโดะ  ช้อปปิ้งมิตซุย เอ้าท์เล็ท สนามบินเซนได (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ) แช่ออนเซ็น + สะสมไมล์การบินไทยได้ 50%


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
มกราคม28-2 ก.พ.39,999
มกราคม
28-2 ก.พ.39,999
กุมภาพันธ์11-16 / 25-1 มี.ค.39,999
กุมภาพันธ์
11-16 / 25-1 มี.ค.39,999
มีนาคม3-8 / 10-15 / 17-2241,999
มีนาคม
3-8 / 10-15 / 17-2241,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ
2 สนามบินเซนได - เมืองอิวาเตะ - วัดจูซนจิ - หมู่บ้านเอะสะชิ ฟูจิวาระ - อิออน มอลล์ HOTEL MIELPARQUE SENDAI หรือระดับเดียวกัน
3 ปราสาทสึรุงะ - เมืองไอสุ - หมู่บ้านโออุจิ จูคุ - ทะเลสาบอินาวะชิโระ - เมืองฟุกุชิมะ HOTEL SANKYO FUKUSHIMA หรือระดับเดียวกัน
4 หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอก - ภูเขาซาโอะ (นั่งกระเช้าไฟฟ้า) - อิสระเล่นสกี ณ ซาโอะ สกี ออนเซ็น เซนได - กินซังออนเซน - ช้อปปิ้ง ณ ถนนคลิสโรด HOTEL MIELPARQUE SENDAI หรือระดับเดียวกัน
5 ซากปราสาทเซนได - รูปปั้นไดแคนนอน - วัดโกไดโดะ – ช้อปปิ้งมิตซุย เอ้าท์เล็ท HOTEL MIELPARQUE SENDAI หรือระดับเดียวกัน
6 สนามบินเซนได - สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินเซนได - เมืองอิวาเตะ - วัดจูซนจิ - หมู่บ้านเอะสะชิ ฟูจิวาระ - อิออน มอลล์
 • โรงแรม
 • HOTEL MIELPARQUE SENDAI หรือระดับเดียวกัน
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ปราสาทสึรุงะ - เมืองไอสุ - หมู่บ้านโออุจิ จูคุ - ทะเลสาบอินาวะชิโระ - เมืองฟุกุชิมะ
 • โรงแรม
 • HOTEL SANKYO FUKUSHIMA หรือระดับเดียวกัน
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอก - ภูเขาซาโอะ (นั่งกระเช้าไฟฟ้า) - อิสระเล่นสกี ณ ซาโอะ สกี ออนเซ็น เซนได - กินซังออนเซน - ช้อปปิ้ง ณ ถนนคลิสโรด
 • โรงแรม
 • HOTEL MIELPARQUE SENDAI หรือระดับเดียวกัน
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ซากปราสาทเซนได - รูปปั้นไดแคนนอน - วัดโกไดโดะ – ช้อปปิ้งมิตซุย เอ้าท์เล็ท
 • โรงแรม
 • HOTEL MIELPARQUE SENDAI หรือระดับเดียวกัน
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินเซนได - สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ
 • โรงแรม