fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น SENDAI SNOW MONSTER (TG) 6วัน 4คืน – J4519288

รหัสทัวร์ : J4519288
เดินทาง : Dec 19-Feb 20
ระยะเวลา : 6D4N

ทัวร์ญี่ปุ่น SENDAI SNOW MONSTER 6วัน 4คืน บินดี แช่ออนเซ็น ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าซาโอะชมปีศาจหิมะ หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอก เทศกาลโดมหิมะ เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว
ราคาเริ่มต้น

฿ 49,900

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : ไร่สตรอเบอร์รี่  อิวากิ ฮูล่า เกิร์ล โชว์  เมืองเซนได วัดชูซอนจิ  นั่งรถไฟท้องถิ่นโอฟุนาโตะ  ล่องเรือหุบเขาเกบิเคอิ  ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าซาโอะชมปีศาจหิมะ หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอก  ปราสาทสึรุกะ  หมู่บ้านโออุจิ จูกุ  โตรกผาโทโน เฮทสึริ หรือ เทศกาลโดมหิมะ Yunishigawa Kamakura เมืองคาวาโกเอะ+ย่านคาชิย่า โยโกโช โตเกียว ย่านชินจูกุ เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว Tokyo German Village วัดนาริตะซัน
ช้อป : ย่านอิจิบันโจ มิตซุย เอาท์เล็ต ย่านชินจูกุ อิออนพลาซ่า 
พิเศษ : แช่ออนเซ็น ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าซาโอะชมปีศาจหิมะ หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอก เทศกาลโดมหิมะ Yunishigawa Kamakura เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว Tokyo German Village Free wifi on bus + สะสมไมล์การบินไทยได้ 50%

J4519288 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินนาริตะ ไร่สตรอเบอร์รี่  อิวากิ ฮูล่า เกิร์ล โชว์  เมืองเซนได  ย่านอิจิบันโจ วัดชูซอนจิ  นั่งรถไฟท้องถิ่นโอฟุนาโตะ  ล่องเรือหุบเขาเกบิเคอิ  ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าซาโอะชมปีศาจหิมะ หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอก  ปราสาทสึรุกะ  หมู่บ้านโออุจิ จูกุ  โตรกผาโทโน เฮทสึริ หรือ เทศกาลโดมหิมะ Yunishigawa Kamakura เมืองคาวาโกเอะ+ย่านคาชิย่า โยโกโช  มิตซุย เอาท์เล็ต  มหานครโตเกียว  ย่านชินจูกุ  เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว Tokyo German Village วัดนาริตะซัน  อิออนพลาซ่า  สนามบินนาริตะ (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) แช่ออนเซ็น / Free wifi on bus + สะสมไมล์การบินไทยได้ 50%


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
กุมภาพันธ์7-1250,900
28-4 มี.ค.49,900
กุมภาพันธ์
7-1250,900
28-4 มี.ค.49,900

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินนาริตะ
2 ไร่สตรอเบอร์รี่ - อิวากิ ฮูล่า เกิร์ล โชว์ - เมืองเซนได - ย่านอิจิบันโจ HOTEL PREMIUM GREEN HILLS หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
3 วัดชูซอนจิ - นั่งรถไฟท้องถิ่นโอฟุนาโตะ - ล่องเรือหุบเขาเกบิเคอิ - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าซาโอะชมปีศาจหิมะ - ออนเซ็น ZAO HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
4 หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอก - ปราสาทสึรุกะ - หมู่บ้านโออุจิ จูกุ - โตรกผาโทโน เฮทสึริ หรือ เทศกาลโดมหิมะ Yunishigawa Kamakura NASU MID CITY HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
5 เมืองคาวาโกเอะ+ย่านคาชิย่า โยโกโช - มิตซุย เอาท์เล็ต - มหานครโตเกียว - ย่านชินจูกุ - เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว Tokyo German Village NARITA GATEWAY HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
6 วัดนาริตะซัน - อิออนพลาซ่า - สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินนาริตะ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ไร่สตรอเบอร์รี่ - อิวากิ ฮูล่า เกิร์ล โชว์ - เมืองเซนได - ย่านอิจิบันโจ
 • โรงแรม
 • HOTEL PREMIUM GREEN HILLS หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • วัดชูซอนจิ - นั่งรถไฟท้องถิ่นโอฟุนาโตะ - ล่องเรือหุบเขาเกบิเคอิ - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าซาโอะชมปีศาจหิมะ - ออนเซ็น
 • โรงแรม
 • ZAO HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอก - ปราสาทสึรุกะ - หมู่บ้านโออุจิ จูกุ - โตรกผาโทโน เฮทสึริ หรือ เทศกาลโดมหิมะ Yunishigawa Kamakura
 • โรงแรม
 • NASU MID CITY HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองคาวาโกเอะ+ย่านคาชิย่า โยโกโช - มิตซุย เอาท์เล็ต - มหานครโตเกียว - ย่านชินจูกุ - เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว Tokyo German Village
 • โรงแรม
 • NARITA GATEWAY HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • วัดนาริตะซัน - อิออนพลาซ่า - สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ
 • โรงแรม