fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น SENDAI TOKYO ไซตามะ นิกโก้ ฟุกุชิมะ LUXURY (TG) 6วัน 4คืน (SDJ01) – J542017

รหัสทัวร์ : J542017
เดินทาง : Feb - Feb
ระยะเวลา : 6D4N

ทัวร์ญี่ปุ่น SENDAI TOKYO ไซตามะ นิกโก้ ฟุกุชิมะ 6วัน 4คืน การบินไทย
ราคาเริ่มต้น

฿ 41,900

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : วัดจูซนจิ  หมู่บ้านเอะสะชิ ฟูจิวาระ  ท่าเรือชิโกม่า  ล่องเรืออ่าวมัตซึชิม่า  วัดซูอิกันจิ ปราสาทอาโอบะ ภูเขาซาโอะ (นั่งกระเช้าไฟฟ้า)  อิสระเล่นสกี ณ ซาโอะ สกีรีสอร์ท ทะเลสาบอินะวะชิโระ  ปราสาทนกกระเรียน  หมู่บ้านโออุจิ จูคุ  ออนเซ็นเท้า ณ สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซ็น  หน้าผาโทโนะเฮทสึริ  นิกโก้ ศาลเจ้าโทโชกู  สะพานชินคียว  น้ำตกเคกอน ไซตามะ  คาวาโกเอะ เมืองเก่าซาวาระ  ศาลเจ้าคาโทริ
ช้อป : IZUMI OUTLET ถนนคลิสโรด อิออน นาริตะ มอลล์ SHISUI PREMIUM OUTLET 
กิน : เมนูขึ้นชื่อเมืองอิวาเตะ WANKO SOBA / HOT POT
พิเศษ : เล่นสกี แช่ออนเซ็น ออนเซ็นเท้า ล่องเรืออ่าวมัตซึชิม่า

J542017 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินเซนได  วัดจูซนจิ  หมู่บ้านเอะสะชิ ฟูจิวาระ  ท่าเรือชิโกม่า  ล่องเรืออ่าวมัตซึชิม่า  วัดซูอิกันจิ  IZUMI OUTLET ปราสาทอาโอบะ  ช้อปปิ้ง ณ ถนนคลิสโรด  ภูเขาซาโอะ (นั่งกระเช้าไฟฟ้า)  อิสระเล่นสกี ณ ซาโอะ สกีรีสอร์ท ทะเลสาบอินะวะชิโระ  ปราสาทนกกระเรียน  หมู่บ้านโออุจิ จูคุ  ออนเซ็นเท้า ณ สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซ็น  หน้าผาโทโนะเฮทสึริ  นิกโก้ ศาลเจ้าโทโชกู  สะพานชินคียว  น้ำตกเคกอน ไซตามะ  คาวาโกเอะ  อิออน นาริตะ มอลล์ เมืองเก่าซาวาระ  ศาลเจ้าคาโทริ  SHISUI PREMIUM OUTLET  สนามบินนาริตะ (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ) แช่ออนเซ็น + พิเศษเมนูขึ้นชื่อเมืองอิวาเตะ WANKO SOBA / HOT POT + สะสมไมล์การบินไทยได้ 50%


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
กุมภาพันธ์06-1143,900
กุมภาพันธ์
06-1143,900ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
2 สนามบินเซนได – วัดจูซนจิ – หมู่บ้านเอะสะชิ ฟูจิวาระ – ท่าเรือชิโกม่า – ล่องเรืออ่าวมัตซึชิม่า – วัดซูอิกันจิ – IZUMI OUTLET GRENN MARK HOTEL , SENDAI หรือเทียบเท่า
3 ปราสาทอาโอบะ - ช้อปปิ้ง ณ ถนนคลิสโรด - ภูเขาซาโอะ (นั่งกระเช้าไฟฟ้า) – อิสระเล่นสกี ณ ซาโอะ สกีรีสอร์ท APA HOTEL , FUKUSHIMA หรือเทียบเท่า
4 ทะเลสาบอินะวะชิโระ – ปราสาทนกกระเรียน – หมู่บ้านโออุจิ จูคุ - ออนเซ็นเท้า ณ สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซ็น - หน้าผาโทโนะเฮทสึริ NEW OHRURI HOTEL , NIKKO หรือเทียบเท่า
5 นิกโก้ - ศาลเจ้าโทโชกู – สะพานชินคียว – น้ำตกเคกอน – ไซตามะ – คาวาโกเอะ – อิออน นาริตะ มอลล์ TOYOKO INN HOTEL , NARITA หรือเทียบเท่า
6 เมืองเก่าซาวาระ – ศาลเจ้าคาโทริ – SHISUI PREMIUM OUTLET – สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินเซนได – วัดจูซนจิ – หมู่บ้านเอะสะชิ ฟูจิวาระ – ท่าเรือชิโกม่า – ล่องเรืออ่าวมัตซึชิม่า – วัดซูอิกันจิ – IZUMI OUTLET
 • โรงแรม
 • GRENN MARK HOTEL , SENDAI หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ปราสาทอาโอบะ - ช้อปปิ้ง ณ ถนนคลิสโรด - ภูเขาซาโอะ (นั่งกระเช้าไฟฟ้า) – อิสระเล่นสกี ณ ซาโอะ สกีรีสอร์ท
 • โรงแรม
 • APA HOTEL , FUKUSHIMA หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ทะเลสาบอินะวะชิโระ – ปราสาทนกกระเรียน – หมู่บ้านโออุจิ จูคุ - ออนเซ็นเท้า ณ สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซ็น - หน้าผาโทโนะเฮทสึริ
 • โรงแรม
 • NEW OHRURI HOTEL , NIKKO หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • นิกโก้ - ศาลเจ้าโทโชกู – สะพานชินคียว – น้ำตกเคกอน – ไซตามะ – คาวาโกเอะ – อิออน นาริตะ มอลล์
 • โรงแรม
 • TOYOKO INN HOTEL , NARITA หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองเก่าซาวาระ – ศาลเจ้าคาโทริ – SHISUI PREMIUM OUTLET – สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม