fbpx

ทัวร์เกาหลี โซล ซอรัค เลสโก โรแมนติกซอรัค (TG) 5วัน 3คืน (ZICN04) – K282011

รหัสทัวร์ : K282011
เดินทาง :
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์เกาหลี โซล ซอรัค เทศกาลดอกซากุระ โซลฟอร์เรส การบินไทย
ราคาเริ่มต้น

฿ 19,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : มืองยงอิน  สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (เต็มวัน) อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน  วัดชินฮึงซา โซลทาวเวอร์ ถนนฮงแด หมู่บ้านโบราณอิกซอนดง  พระราชวังเคียงบกกุง (พิเศษ! ใส่ชุดฮันบกเดินชมพระราชวัง) เทศกาลดอกซากุระ โซลฟอร์เรส สวนศิลปะอันยาง
ช้อป : ดิวตี้ฟรี  ตลาดเมียงดง ละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาเก็ต
กิน : บุฟเฟต์บาบีคิวปิ้งย่างสไตล์เกาหลี
พิเศษ : สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (เต็มวัน) / อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน / เทศกาลดอกซากุระ โซลฟอร์เรส / ใส่ชุดฮันบก เดินชมพระราชวังเคียงบกกุง / สะสมไมล์การบินไทยได้ 50%

K282011 ทัวร์เกาหลี สนามบินอินชอน  เมืองยงอิน  สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (เต็มวัน) อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน  วัดชินฮึงซา  คอสเมติค โซลทาวเวอร์  ถนนฮงแด หมู่บ้านโบราณอิกซอนดง  พระราชวังเคียงบกกุง (พิเศษ! ใส่ชุดฮันบก เดินชมพระราชวัง) ศูนย์สมุนไพรโสม  ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน  ดิวตี้ฟรี  ตลาดเมียงดง เทศกาลดอกซากุระ โซลฟอร์เรส  สมุนไพรฮอตเกนามู  พลอยอเมทิส  สวนศิลปะอันยาง ละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาเก็ต (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) บุฟเฟต์บาบีคิวปิ้งย่างสไตล์เกาหลี + สะสมไมล์การบินไทยได้ 50%


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ
2 สนามบินอินชอน - เมืองยงอิน - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (เต็มวัน) I’PARK RESORT / LAKE OCEAN SORAK RESORT / SEACRUISE SKY SEA RESORT หรือเทียบเท่า
3 อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน - วัดชินฮึงซา - คอสเมติค - โซลทาวเวอร์ - ถนนฮงแด BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือเทียบเท่า
4 หมู่บ้านโบราณอิกซอนดง - พระราชวังเคียงบกกุง (พิเศษ! ใส่ชุดฮันบกเดินชมพระราชวัง) - ศูนย์สมุนไพรโสม - ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน - ดิวตี้ฟรี - ตลาดเมียงดง BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือเทียบเท่า
5 เทศกาลดอกซากุระ โซลฟอร์เรส - สมุนไพรฮอตเกนามู - พลอยอเมทิส - สวนศิลปะอันยาง -ละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาเก็ต - สนามบินอินชอน - สนามบินสุวรรณภูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินอินชอน - เมืองยงอิน - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (เต็มวัน)
 • โรงแรม
 • I’PARK RESORT / LAKE OCEAN SORAK RESORT / SEACRUISE SKY SEA RESORT หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน - วัดชินฮึงซา - คอสเมติค - โซลทาวเวอร์ - ถนนฮงแด
 • โรงแรม
 • BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • หมู่บ้านโบราณอิกซอนดง - พระราชวังเคียงบกกุง (พิเศษ! ใส่ชุดฮันบกเดินชมพระราชวัง) - ศูนย์สมุนไพรโสม - ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน - ดิวตี้ฟรี - ตลาดเมียงดง
 • โรงแรม
 • BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เทศกาลดอกซากุระ โซลฟอร์เรส - สมุนไพรฮอตเกนามู - พลอยอเมทิส - สวนศิลปะอันยาง -ละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาเก็ต - สนามบินอินชอน - สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม