fbpx

ทัวร์เกาหลี โซล ซูวอน เลสโก แฮปปี้นิวเยียร์ สกี & สโนว์ (XJ) 5วัน 3คืน (ICN48) – K2819110

รหัสทัวร์ : K2819110
เดินทาง : Dec
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์เกาหลี ปีใหม่
ราคาเริ่มต้น

฿ 19,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : โซลทาวเวอร์  THE GARDEN OF MORNING CALM ลานสกี  สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ถนนฮงแด พระราชวังชางด็อกกุง
ช้อป : ถนนฮงแด ดิวตี้ฟรี  ตลาดเมียงดง ฮุนไดพรีเมี่ยม เอ้าท์เลท  ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต
กิน : บุฟเฟต์บาบีคิวปิ้งย่างสไตล์เกาหลี
พิเศษ : THE GARDEN OF MORNING CALM / เล่นสกี ช่วงวันหยุดปีใหม่

K2819110 ทัวร์เกาหลี เกาหลีใต้ (สนามบินอินชอน)  โซลทาวเวอร์  THE GARDEN OF MORNING CALM ลานสกี  สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  ศูนย์สมุนไพรโสม  คอสเมติค  ถนนฮงแด ผลิตภัฑณ์น้ำมันสน  ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู  พระราชวังชางด็อกกุง  พลอยอเมทิส  ดิวตี้ฟรี  ตลาดเมียงดง ฮุนไดพรีเมี่ยม เอ้าท์เลท  ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต (ไม่รวมอาหาร 1 มื้อ) บุฟเฟต์บาบีคิวปิ้งย่างสไตล์เกาหลี


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม27-31 / 29-2 ม.ค.19,999
28-1 ม.ค.20,999
ธันวาคม
27-31 / 29-2 ม.ค.19,999
28-1 ม.ค.20,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
2 เกาหลีใต้ (สนามบินอินชอน) – โซลทาวเวอร์ – THE GARDEN OF MORNING CALM JM HOTEL / NEW M SUWON HOTEL หรือระดับเดียวกัน
3 ลานสกี – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – ศูนย์สมุนไพรโสม – คอสเมติค – ถนนฮงแด BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือระดับเดียวกัน
4 ผลิตภัฑณ์น้ำมันสน – ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู – พระราชวังชางด็อกกุง – พลอยอเมทิส – ดิวตี้ฟรี – ตลาดเมียงดง BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือระดับเดียวกัน
5 ฮุนไดพรีเมี่ยม เอ้าท์เลท – ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต – สนามบินอินชอน
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เกาหลีใต้ (สนามบินอินชอน) – โซลทาวเวอร์ – THE GARDEN OF MORNING CALM
 • โรงแรม
 • JM HOTEL / NEW M SUWON HOTEL หรือระดับเดียวกัน
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ลานสกี – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – ศูนย์สมุนไพรโสม – คอสเมติค – ถนนฮงแด
 • โรงแรม
 • BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือระดับเดียวกัน
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ผลิตภัฑณ์น้ำมันสน – ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู – พระราชวังชางด็อกกุง – พลอยอเมทิส – ดิวตี้ฟรี – ตลาดเมียงดง
 • โรงแรม
 • BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือระดับเดียวกัน
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ฮุนไดพรีเมี่ยม เอ้าท์เลท – ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต – สนามบินอินชอน
 • โรงแรม