fbpx

ทัวร์เกาหลี โซล ซูวอน เลสโก ไลท์ เฟสติวัล (XJ) 5วัน 3คืน (ZICN07) – K282016

รหัสทัวร์ : K282016
เดินทาง :
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์เกาหลี ชมเทศกาลไฟ THE GARDEN OF MORNING CALM
ราคาเริ่มต้น

฿ 15,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เกาะนามิ  Nami Skyline ZipWire (ไม่รวมค่าบัตร)  THE GARDEN OF MORNING CALM  ไร่สตรอเบอร์รี่  สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  ร้านกาแฟ 943 KING’S CROSS  ถนนฮงแด โซลทาวเวอร์ พระราชวังชางด็อกกุง หมู่บ้านเทพนิยาย
ช้อป : ดิวตี้ฟรี  ตลาดเมียงดง ละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาร์เก็ต
กิน : บุฟเฟต์บาบีคิวปิ้งย่างสไตล์เกาหลี
พิเศษ : เทศกาลไฟ THE GARDEN OF MORNING CALM

K282016 ทัวร์เกาหลี สนามบินอินชอน  เกาะนามิ  Nami Skyline ZipWire (ไม่รวมค่าบัตร)  THE GARDEN OF MORNING CALM  ไร่สตรอเบอร์รี่  สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  คอสเมติค  ร้านกาแฟ 943 KING’S CROSS  ถนนฮงแด โซลทาวเวอร์  ศูนย์สมุนไพรโสม  ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน  พระราชวังชางด็อกกุง  ดิวตี้ฟรี  ตลาดเมียงดง ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู  พลอยอเมทิส  หมู่บ้านเทพนิยาย  ละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาร์เก็ต (ไม่รวมอาหาร 1 มื้อ) บุฟเฟต์บาบีคิวปิ้งย่างสไตล์เกาหลี


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินดอนเมือง
2 สนามบินอินชอน - เกาะนามิ - Nami Skyline ZipWire (ไม่รวมค่าบัตร) – THE GARDEN OF MORNING CALM JM HOTEL / NEW M HOTEL / SUWON KOREA TOURIST HOTEL หรือเทียบเท่า
3 ไร่สตรอเบอร์รี่ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - คอสเมติค - ร้านกาแฟ 943 KING’S CROSS - ถนนฮงแด BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือเทียบเท่า
4 โซลทาวเวอร์ - ศูนย์สมุนไพรโสม - ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน - พระราชวังชางด็อกกุง - ดิวตี้ฟรี - ตลาดเมียงดง BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือเทียบเท่า
5 ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู - พลอยอเมทิส - หมู่บ้านเทพนิยาย - ละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาร์เก็ต - สนามบินอินชอน - สนามบินดอนเมือง
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินดอนเมือง
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินอินชอน - เกาะนามิ - Nami Skyline ZipWire (ไม่รวมค่าบัตร) – THE GARDEN OF MORNING CALM
 • โรงแรม
 • JM HOTEL / NEW M HOTEL / SUWON KOREA TOURIST HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ไร่สตรอเบอร์รี่ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - คอสเมติค - ร้านกาแฟ 943 KING’S CROSS - ถนนฮงแด
 • โรงแรม
 • BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • โซลทาวเวอร์ - ศูนย์สมุนไพรโสม - ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน - พระราชวังชางด็อกกุง - ดิวตี้ฟรี - ตลาดเมียงดง
 • โรงแรม
 • BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู - พลอยอเมทิส - หมู่บ้านเทพนิยาย - ละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาร์เก็ต - สนามบินอินชอน - สนามบินดอนเมือง
 • โรงแรม