fbpx

ทัวร์เกาหลี โซล ซูวอน เลสโก สปริงส์พามันส์ (TG) 5วัน 3คืน (ZICN06) – K282014

รหัสทัวร์ : K282014
เดินทาง :
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์เกาหลี โซล ซูวอน เอเวอร์แลนด์เต็มวัน อิสระ 1 วัน
ราคาเริ่มต้น

฿ 19,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เมืองยงอิน  สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (เต็มวัน) โซลทาวเวอร์  พระราชวังเคียงบกกุง เมืองหิมะจำลอง ONE MOUNT (SNOW PARK*) 
ช้อป : ดิวตี้ฟรี  ตลาดเมียงดง อิสระท่องเที่ยว และช้อปปิ้งเต็มวัน ละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาร์เก็ต
กิน : บุฟเฟต์บาบีคิวปิ้งย่างสไตล์เกาหลี
พิเศษ : สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (เต็มวัน) / อิสระท่องเที่ยว และช้อปปิ้งเต็มวัน

K282014 ทัวร์เกาหลี สนามบินอินชอน  เมืองยงอิน  สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (เต็มวัน) โซลทาวเวอร์  คอสเมติค  ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน  พระราชวังเคียงบกกุง  ดิวตี้ฟรี  ตลาดเมียงดง อิสระท่องเที่ยว และช้อปปิ้งเต็มวัน (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตลอดทั้งวัน) เมืองหิมะจำลอง ONE MOUNT (SNOW PARK*)  ศูนย์สมุนไพรโสม  ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู  พลอยอเมทิส  ละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาร์เก็ต (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ) บุฟเฟต์บาบีคิวปิ้งย่างสไตล์เกาหลี


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ
2 สนามบินอินชอน - เมืองยงอิน - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (เต็มวัน) SUWON M HOTEL / SUWON NEW TOURIST HOTEL / JM HOTEL หรือเทียบเท่า
3 โซลทาวเวอร์ - คอสเมติค - ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน - พระราชวังเคียงบกกุง - ดิวตี้ฟรี - ตลาดเมียงดง BENIKIA M HOTEL / INTERCITY HOTEL / CO OP HOTEL หรือเทียบเท่า
4 อิสระท่องเที่ยว และช้อปปิ้งเต็มวัน (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตลอดทั้งวัน) BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือเทียบเท่า
5 เมืองหิมะจำลอง ONE MOUNT (SNOW PARK*) - ศูนย์สมุนไพรโสม - ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู - พลอยอเมทิส - ละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาร์เก็ต - สนามบินอินชอน เมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ - สนามบินสุวรรณภูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินอินชอน - เมืองยงอิน - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (เต็มวัน)
 • โรงแรม
 • SUWON M HOTEL / SUWON NEW TOURIST HOTEL / JM HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • โซลทาวเวอร์ - คอสเมติค - ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน - พระราชวังเคียงบกกุง - ดิวตี้ฟรี - ตลาดเมียงดง
 • โรงแรม
 • BENIKIA M HOTEL / INTERCITY HOTEL / CO OP HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อิสระท่องเที่ยว และช้อปปิ้งเต็มวัน (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตลอดทั้งวัน)
 • โรงแรม
 • BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองหิมะจำลอง ONE MOUNT (SNOW PARK*) - ศูนย์สมุนไพรโสม - ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู - พลอยอเมทิส - ละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาร์เก็ต - สนามบินอินชอน เมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ - สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม