fbpx

ทัวร์เกาหลี โซล แทอัน เลสโก ทิวลิปล้นทุ่ง (TG) 5วัน 3คืน (ZICN05) – K282012

รหัสทัวร์ : K282012
เดินทาง :
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์เกาหลี โซล แทอัน เทศกาลดอกทิวลิปแทอัน การบินไทย
ราคาเริ่มต้น

฿ 19,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เมืองยงอิน  สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (เต็มวัน) เมืองแทอัน  เทศกาลดอกทิวลิปแทอัน  เมืองคันโป  เทศกาลดอกอาซาเลีย  ถนนฮงแด หมู่บ้านโบราณอิกซอนดง  พระราชวังเคียงบกกุง (พิเศษ! ใส่ชุดฮันบก เดินชมพระราชวัง) โซลทาวเวอร์ สวนศิลปะอันยาง
ช้อป : ดิวตี้ฟรี  ตลาดเมียงดง ละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาเก็ต
กิน : บุฟเฟต์บาบีคิวปิ้งย่างสไตล์เกาหลี
พิเศษ : สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (เต็มวัน) / เทศกาลดอกทิวลิปแทอัน / เทศกาลดอกอาซาเลีย / ใส่ชุดฮันบก เดินชมพระราชวังเคียงบกกุง /  สะสมไมล์การบินไทยได้ 50%

K282012 ทัวร์เกาหลี สนามบินอินชอน  เมืองยงอิน  สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (เต็มวัน) เมืองแทอัน  เทศกาลดอกทิวลิปแทอัน  เมืองคันโป  เทศกาลดอกอาซาเลีย  คอสเมติค  ถนนฮงแด หมู่บ้านโบราณอิกซอนดง  พระราชวังเคียงบกกุง (พิเศษ! ใส่ชุดฮันบก เดินชมพระราชวัง)  ศูนย์สมุนไพรโสม  ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน  ดิวตี้ฟรี  ตลาดเมียงดง  โซลทาวเวอร์  สมุนไพรฮอตเกนามู  พลอยอเมทิส  สวนศิลปะอันยาง  ละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาเก็ต (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) บุฟเฟต์บาบีคิวปิ้งย่างสไตล์เกาหลี + สะสมไมล์การบินไทยได้ 50%


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ
2 สนามบินอินชอน - เมืองยงอิน - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (เต็มวัน) JM HOTEL / NEW M HOTEL / SUWON KOREA TOURIST HOTEL หรือเทียบเท่า
3 เมืองแทอัน - เทศกาลดอกทิวลิปแทอัน - เมืองคันโป - เทศกาลดอกอาซาเลีย - คอสเมติค - ถนนฮงแด BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือเทียบเท่า
4 หมู่บ้านโบราณอิกซอนดง - พระราชวังเคียงบกกุง (พิเศษ! ใส่ชุดฮันบก เดินชมพระราชวัง) - ศูนย์สมุนไพรโสม – ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน - ดิวตี้ฟรี - ตลาดเมียงดง BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือเทียบเท่า
5 โซลทาวเวอร์ - สมุนไพรฮอตเกนามู - พลอยอเมทิส - สวนศิลปะอันยาง - ละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาเก็ต - สนามบินอินชอน - สนามบินสุวรรณภูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินอินชอน - เมืองยงอิน - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (เต็มวัน)
 • โรงแรม
 • JM HOTEL / NEW M HOTEL / SUWON KOREA TOURIST HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองแทอัน - เทศกาลดอกทิวลิปแทอัน - เมืองคันโป - เทศกาลดอกอาซาเลีย - คอสเมติค - ถนนฮงแด
 • โรงแรม
 • BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • หมู่บ้านโบราณอิกซอนดง - พระราชวังเคียงบกกุง (พิเศษ! ใส่ชุดฮันบก เดินชมพระราชวัง) - ศูนย์สมุนไพรโสม – ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน - ดิวตี้ฟรี - ตลาดเมียงดง
 • โรงแรม
 • BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • โซลทาวเวอร์ - สมุนไพรฮอตเกนามู - พลอยอเมทิส - สวนศิลปะอันยาง - ละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาเก็ต - สนามบินอินชอน - สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม