fbpx

ทัวร์เกาหลี โซล ยงอิน เลสโก ฟลาวเวอร์บลูม (KE) 5วัน 3คืน (ZICN08) – K282015

รหัสทัวร์ : K282015
เดินทาง :
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์เกาหลี วันหยุดสงกรานต์
ราคาเริ่มต้น

฿ 29,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เมืองหิมะจำลอง ONE MOUNT (SNOW PARK*)  สวนศิลปะอันยาง  สวนอูจูการ์เด้น โรงเรียนสอนทำกิมจิ  สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ถนนฮงแด เทศกาลดอกซากุระ ถนนยออีโด พระราชวังเคียงบกกุง (พิเศษ! ให้ท่านได้สวมใส่ชุดฮันบก เดินชมพระราชวัง) โซลทาวเวอร์
ช้อป : ดิวตีีฟรี  ตลาดเมียงดง ละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาร์เก็ต
กิน : บุฟเฟต์บาบีคิวปิ้งย่างสไตล์เกาหลี
พิเศษ : เทศกาลดอกซากุระ ถนนยออีโด / ใส่ชุดฮันบก เดินชมพระราชวังเคียงบกกุง

K282015 ทัวร์เกาหลี สนามบินอินชอน  เมืองหิมะจำลอง ONE MOUNT (SNOW PARK*)  สวนศิลปะอันยาง  สวนอูจูการ์เด้น โรงเรียนสอนทำกิมจิ  สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  คอสเมติค  ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน  ถนนฮงแด เทศกาลดอกซากุระ ถนนยออีโด  ศูนย์สมุนไพรโสม  ศูนย์ฮอตเกนามู  พระราชวังเคียงบกกุง (พิเศษ! ให้ท่านได้สวมใส่ชุดฮันบก เดินชมพระราชวัง)  ดิวตีีฟรี  ตลาดเมียงดง โซลทาวเวอร์  พลอยอเมทิส  ละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาร์เก็ต (ไม่รวมอาหาร 1 มื้อ) บุฟเฟต์บาบีคิวปิ้งย่างสไตล์เกาหลี


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ
2 สนามบินอินชอน - เมืองหิมะจำลอง ONE MOUNT (SNOW PARK*) - สวนศิลปะอันยาง - สวนอูจูการ์เด้น SUWON M HOTEL / SUWON NEW TOURIST HOTEL / JM HOTEL หรือเทียบเท่า
3 โรงเรียนสอนทำกิมจิ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - คอสเมติค - ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน - ถนนฮงแด BENIKIA M HOTEL / INTERCITY HOTEL / CO OP HOTEL หรือเทียบเท่า
4 เทศกาลดอกซากุระ ถนนยออีโด - ศูนย์สมุนไพรโสม - ศูนย์ฮอตเกนามู - พระราชวังเคียงบกกุง (พิเศษ! ให้ท่านได้สวมใส่ชุดฮันบก เดินชมพระราชวัง) - ดิวตีีฟรี - ตลาดเมียงดง BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือเทียบเท่า
5 โซลทาวเวอร์ - พลอยอเมทิส - ละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาร์เก็ต - สนามบินอินชอน - สนามบินสุวรรณภูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินอินชอน - เมืองหิมะจำลอง ONE MOUNT (SNOW PARK*) - สวนศิลปะอันยาง - สวนอูจูการ์เด้น
 • โรงแรม
 • SUWON M HOTEL / SUWON NEW TOURIST HOTEL / JM HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • โรงเรียนสอนทำกิมจิ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - คอสเมติค - ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน - ถนนฮงแด
 • โรงแรม
 • BENIKIA M HOTEL / INTERCITY HOTEL / CO OP HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เทศกาลดอกซากุระ ถนนยออีโด - ศูนย์สมุนไพรโสม - ศูนย์ฮอตเกนามู - พระราชวังเคียงบกกุง (พิเศษ! ให้ท่านได้สวมใส่ชุดฮันบก เดินชมพระราชวัง) - ดิวตีีฟรี - ตลาดเมียงดง
 • โรงแรม
 • BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • โซลทาวเวอร์ - พลอยอเมทิส - ละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาร์เก็ต - สนามบินอินชอน - สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม