fbpx

ทัวร์จีน มหัศจรรย์ เซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง (CA) 6วัน 4คืน BT-PVG06-CA – CH0923979

รหัสทัวร์ : CH0923979
เดินทาง : Oct 2023
ระยะเวลา : 6D4N

ทัวร์จีน มหัศจรรย์ เซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง (CA) 6วัน 4คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 27,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เซี่ยงไฮ้  หมู่บ้านโบราณชีเป่า  ร้านผ้าไหม  Starbuck Reserve roastery  เฉินหวังเมี่ยว (ตลาดร้อยปี)  ถนนนานกิงวัดพระหยกขาว  ศูนย์นวดเท้าสมุนไพรจีน “บัวหิมะ”  หอไข่มุก (ถ่ายรูปด้านล่าง)  อุโมงค์เลเซอร์  ย่านเดอะบันด์  หาดไว่ทาน  ตึกเต้นรำ Fosun Foundation  สถานีรถไฟความเร็วสูง  เมืองปักกิ่ง   ร้านหยก  ล่องเรือสู่พระราชวังฤดูร้อน  ศูนย์สุขภาพแอนไอออน  กำแพงเมืองจีนด่านจูหยงกวน  ถนนหวังฝูจิ่ง  เมืองโบราณใต้ดินจัตุรัสเทียนอันเหมิน  พระราชวังกู้กง (วังต้องห้าม)  ร้านครีมไข่มุก  ถนนเฉียนเหมิน **รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปแล้ว**
กิน : พิเศษ!! เมนู สุกี้มองโกล
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น / นั่งรถไฟความเร็วสูง / ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่ ถนนแปะก๊วยเตี่ยวหยูไถ 

สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  สนามบินผู่ตงเซี่ยงไฮ้  หมู่บ้านโบราณชีเป่า  ร้านผ้าไหม  Starbuck Reserve roastery  เฉินหวังเมี่ยว (ตลาดร้อยปี)  ถนนนานกิงวัดพระหยกขาว  ศูนย์นวดเท้าสมุนไพรจีน “บัวหิมะ”  หอไข่มุก (ถ่ายรูปด้านล่าง)  อุโมงค์เลเซอร์  ย่านเดอะบันด์  หาดไว่ทาน  ตึกเต้นรำ Fosun Foundation  สถานีรถไฟความเร็วสูง  เมืองปักกิ่ง   ร้านหยก  ล่องเรือสู่พระราชวังฤดูร้อน  ศูนย์สุขภาพแอนไอออน  กำแพงเมืองจีนด่านจูหยงกวน  ถนนหวังฝูจิ่ง  เมืองโบราณใต้ดินจัตุรัสเทียนอันเหมิน  พระราชวังกู้กง (วังต้องห้าม)  ร้านครีมไข่มุก  ถนนเฉียนเหมิน สนามบินปักกิ่งแคปปิตอล  สนามบินสุวรรณภูมิ **รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปแล้ว**


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
มกราคมเต็ม29,999
มกราคม
เต็ม29,999ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
2 สนามบินผู่ตงเซี่ยงไฮ้ • หมู่บ้านโบราณชีเป่า • ร้านผ้าไหม • Starbuck Reserve roastery • เฉินหวังเมี่ยว (ตลาดร้อยปี) • ถนนนานกิง Holiday Inn Express หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว
3 วัดพระหยกขาว • ศูนย์นวดเท้าสมุนไพรจีน “บัวหิมะ” • หอไข่มุก (ถ่ายรูปด้านล่าง) • อุโมงค์เลเซอร์ • ย่านเดอะบันด์ • หาดไว่ทาน • ตึกเต้นรำ Fosun Foundation Holiday Inn Express หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว
4 สถานีรถไฟความเร็วสูง • เมืองปักกิ่ง • ร้านหยก • ล่องเรือสู่พระราชวังฤดูร้อน Holiday Inn Express หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว
5 ศูนย์สุขภาพแอนไอออน • กำแพงเมืองจีนด่านจูหยงกวน • ถนนหวังฝูจิ่ง • เมืองโบราณใต้ดิน Holiday Inn Express หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว
6 จัตุรัสเทียนอันเหมิน • พระราชวังกู้กง (วังต้องห้าม) • ร้านครีมไข่มุก • ถนนเฉียนเหมิน • สนามบินปักกิ่งแคปปิตอล • สนามบินสุวรรณภูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินผู่ตงเซี่ยงไฮ้ • หมู่บ้านโบราณชีเป่า • ร้านผ้าไหม • Starbuck Reserve roastery • เฉินหวังเมี่ยว (ตลาดร้อยปี) • ถนนนานกิง
 • โรงแรม
 • Holiday Inn Express หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • วัดพระหยกขาว • ศูนย์นวดเท้าสมุนไพรจีน “บัวหิมะ” • หอไข่มุก (ถ่ายรูปด้านล่าง) • อุโมงค์เลเซอร์ • ย่านเดอะบันด์ • หาดไว่ทาน • ตึกเต้นรำ Fosun Foundation
 • โรงแรม
 • Holiday Inn Express หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สถานีรถไฟความเร็วสูง • เมืองปักกิ่ง • ร้านหยก • ล่องเรือสู่พระราชวังฤดูร้อน
 • โรงแรม
 • Holiday Inn Express หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ศูนย์สุขภาพแอนไอออน • กำแพงเมืองจีนด่านจูหยงกวน • ถนนหวังฝูจิ่ง • เมืองโบราณใต้ดิน
 • โรงแรม
 • Holiday Inn Express หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • จัตุรัสเทียนอันเหมิน • พระราชวังกู้กง (วังต้องห้าม) • ร้านครีมไข่มุก • ถนนเฉียนเหมิน • สนามบินปักกิ่งแคปปิตอล • สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม