fbpx

ทัวร์จีน CHINA เซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง เที่ยว 2 สวนสนุก (CA) 6วัน 4คืน ZGPVG-2401CA – CH2824207

รหัสทัวร์ : CH2824207
เดินทาง : Feb-Mar 2024
ระยะเวลา : 6D4N

ทัวร์จีน CHINA เซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง เที่ยว 2 สวนสนุก (CA) 6วัน 4คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 36,990

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เมืองโบราณอู่เจิ้น  ร้านยา  หาดไว่ทาน  หอไข่มุก  ตึกเซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์  ถนนนานกิง  สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ เซี่ยงไฮ้ (รวมค่าบัตร และรถรับ-ส่งแล้ว)  นั่งรถไฟความเร็วสูงจาก เมืองเซี่ยงไฮ้-เมืองปักกิ่ง  จัตุรัสเทียนอันเหมิน  พระราชวังต้องห้าม  ร้านไข่มุก  ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง  สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ปักกิ่ง เต็มวัน (รวมค่าบัตร และรถรับ-ส่งแล้ว)  กำแพงเมืองจีน  ด่านจูหยงกวน  ร้านหยก  ช้อปปิ้งเอาท์เล็ท
กิน : พิเศษ...เมนูสุกี้มองโกล / เมนูเป็ดปักกิ่ง
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น / เที่ยว 2 สวนสนุก (รวมบัตรเข้าแล้ว) / นั่งรถไฟความเร็วสูง

สนามบินสุวรรณภูมิ  สนามบินเซี่ยงไฮ้ผู่ตง  เมืองโบราณอู่เจิ้น  ร้านยา  หาดไว่ทาน  หอไข่มุก  ตึกเซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์  ถนนนานกิง  สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ เซี่ยงไฮ้ (รวมค่าบัตร และรถรับ-ส่งแล้ว)  นั่งรถไฟความเร็วสูงจาก เมืองเซี่ยงไฮ้-เมืองปักกิ่ง  จัตุรัสเทียนอันเหมิน  พระราชวังต้องห้าม  ร้านไข่มุก  ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง  สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ปักกิ่ง เต็มวัน (รวมค่าบัตร และรถรับ-ส่งแล้ว)  กำแพงเมืองจีน  ด่านจูหยงกวน  ร้านหยก  ช้อปปิ้งเอาท์เล็ท  สนามบินปักกิ่ง  สนามบินสุวรรณภูมิ **รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปแล้ว**


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
กุมภาพันธ์เต็มกรุ๊ป36,99030,990
กุมภาพันธ์
เต็มกรุ๊ป36,99030,990

** ลดราคา


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ
2 สนามบินเซี่ยงไฮ้ผู่ตง – เมืองโบราณอู่เจิ้น – ร้านยา – หาดไว่ทาน – หอไข่มุก – ตึกเซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์ – ถนนนานกิง VINA HOTEL SHANGHAI ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
3 สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ เซี่ยงไฮ้ (รวมค่าบัตร และรถรับ-ส่งแล้ว) VINA HOTEL SHANGHAI ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
4 นั่งรถไฟความเร็วสูงจาก เมืองเซี่ยงไฮ้-เมืองปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม – ร้านไข่มุก – ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง HOLIDAY INN BEIJING ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
5 สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ปักกิ่ง เต็มวัน (รวมค่าบัตร และรถรับ-ส่งแล้ว) HOLIDAY INN BEIJING ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
6 กำแพงเมืองจีน – ด่านจูหยงกวน – ร้านหยก – ช้อปปิ้งเอาท์เล็ท – สนามบินปักกิ่ง – สนามบินสุวรรณภูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินเซี่ยงไฮ้ผู่ตง – เมืองโบราณอู่เจิ้น – ร้านยา – หาดไว่ทาน – หอไข่มุก – ตึกเซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์ – ถนนนานกิง
 • โรงแรม
 • VINA HOTEL SHANGHAI ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ เซี่ยงไฮ้ (รวมค่าบัตร และรถรับ-ส่งแล้ว)
 • โรงแรม
 • VINA HOTEL SHANGHAI ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • นั่งรถไฟความเร็วสูงจาก เมืองเซี่ยงไฮ้-เมืองปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม – ร้านไข่มุก – ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง
 • โรงแรม
 • HOLIDAY INN BEIJING ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ปักกิ่ง เต็มวัน (รวมค่าบัตร และรถรับ-ส่งแล้ว)
 • โรงแรม
 • HOLIDAY INN BEIJING ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กำแพงเมืองจีน – ด่านจูหยงกวน – ร้านหยก – ช้อปปิ้งเอาท์เล็ท – สนามบินปักกิ่ง – สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม