fbpx

ทัวร์จีน SHANGHAI DISNEYLAND ดินแดนมหัศจรรย์ (HO) 5วัน 3คืน PVG06 – CH5423820

รหัสทัวร์ : CH5423820
เดินทาง : Jan-Mar 2024
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์จีน SHANGHAI DISNEYLAND ดินแดนมหัศจรรย์ (HO) 5วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 22,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : ร้านหยก  เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว  ร้านผ้าไหม  ตลาดเฉินหวังเมี่ยว  หาดไว่ทาน  ถนนนานจิง  สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนี่ย์แลนด์เต็มวัน!!! (รวมบัตรเข้าสวนสนุก)  เมืองหางโจว  ล่องเรือทะเลสาบซีหู  สวนชาหลงจิ่ง  ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย  เมืองเซียงไฮ้  ร้านบัวหิมะ  วัดพระหยกขาว  STARBUCKS RESERVE ROASTERY  OUTLETS   THE GUNDAM BASE SHANGHAI **รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปแล้ว**
กิน : เมนูพิเศษ!! หมูตงพอ+ไก่ขอทาน / บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างจุใจ / เสี่ยวหลงเปา
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น / Shanghai Disneyland เต็มวัน (รวมบัตรเข้า)

กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)  ท่าอากาศยานเซี่ยงไฮ้   ร้านหยก  เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว  ร้านผ้าไหม  ตลาดเฉินหวังเมี่ยว  หาดไว่ทาน  ถนนนานจิง  สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนี่ย์แลนด์เต็มวัน!!! (รวมบัตรเข้าสวนสนุก)  เมืองหางโจว  ล่องเรือทะเลสาบซีหู  สวนชาหลงจิ่ง  ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย  เมืองเซียงไฮ้  ร้านบัวหิมะ  วัดพระหยกขาว  STARBUCKS RESERVE ROASTERY  OUTLETS   THE GUNDAM BASE SHANGHAI  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) **รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปแล้ว**


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
มีนาคม12-16 / 13-17 / 14-18 / 16-20 / 21-2522,999
มีนาคม
12-16 / 13-17 / 14-18 / 16-20 / 21-2522,999ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)
2 ท่าอากาศยานเซี่ยงไฮ้ – ร้านหยก – เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว – ร้านผ้าไหม – ตลาดเฉินหวังเมี่ยว – หาดไว่ทาน – ถนนนานจิง HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
3 สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนี่ย์แลนด์เต็มวัน!!! (รวมบัตรเข้าสวนสนุก) HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
4 เมืองหางโจว – ล่องเรือทะเลสาบซีหู – สวนชาหลงจิ่ง – ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย MANJU HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
5 เมืองเซียงไฮ้ – ร้านบัวหิมะ – วัดพระหยกขาว – STARBUCKS RESERVE ROASTERY – OUTLETS – THE GUNDAM BASE SHANGHAI – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานเซี่ยงไฮ้ – ร้านหยก – เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว – ร้านผ้าไหม – ตลาดเฉินหวังเมี่ยว – หาดไว่ทาน – ถนนนานจิง
 • โรงแรม
 • HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนี่ย์แลนด์เต็มวัน!!! (รวมบัตรเข้าสวนสนุก)
 • โรงแรม
 • HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองหางโจว – ล่องเรือทะเลสาบซีหู – สวนชาหลงจิ่ง – ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
 • โรงแรม
 • MANJU HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองเซียงไฮ้ – ร้านบัวหิมะ – วัดพระหยกขาว – STARBUCKS RESERVE ROASTERY – OUTLETS – THE GUNDAM BASE SHANGHAI – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม