fbpx

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ไก่สามรส ดิสนีย์แลนด์ ล่องเรือจูเจียเจี่ยว (CZ) 5วัน 2คืน (CSPVGCZ04) – CH062005

รหัสทัวร์ : CH062005
เดินทาง : Feb-Mar
ระยะเวลา : 5D2N

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ ล่องเรือจูเจียเจี่ยว ราคาถูก
ราคาเริ่มต้น

฿ 9,899

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เซี่ยงไฮ้ หาดไว่ทาน ลอดอุโมงค์เลเซอร์ ย่านซินเทียนตี้ สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้าและบริการรถรับ-ส่ง)  ล่องเรือชมเมืองจูเจียเจี่ยว กลับเซี่ยงไฮ้ ตึก STARBUCKS ที่สวยที่สุดในโลก (ยังไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป 1,500 บาท)
ช้อป : ถนนนานกิง
กิน : เสี่ยวหลงเปา  ไก่แดง
พิเศษ : สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้าและบริการรถรับ-ส่ง)  ล่องเรือชมเมืองจูเจียเจี่ยว / ที่พัก 4 ดาว

CH062005 ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ หาดไว่ทาน ร้านผ้าไหม ลอดอุโมงค์เลเซอร์ ร้านหยก ย่านซินเทียนตี้ สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้าและบริการรถรับ-ส่ง) ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) ล่องเรือชมเมืองจูเจียเจี่ยว กลับเซี่ยงไฮ้ ร้านใบชา ถนนนานกิง ตึก STARBUCKS ที่สวยที่สุดในโลก (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) เมนูพิเศษ !! เสี่ยวหลงเปา / ไก่แดง + ที่พักระดับ 4 ดาว **ยังไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป 1,500 บาท**


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
มีนาคม1-5 / 15-19 / 22-2610,899
มีนาคม
1-5 / 15-19 / 22-2610,899ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
2 เซี่ยงไฮ้-หาดไว่ทาน-ร้านผ้าไหม--ลอดอุโมงค์เลเซอร์-ร้านหยก-ย่านซินเทียนตี้ RAMADA HUNAN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
3 เซี่ยงไฮ้-สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้าและบริการรถรับ-ส่ง) RAMADA HUNAN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
4 เซี่ยงไฮ้-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-ล่องเรือชมเมืองจูเจียเจี่ยว-กลับเซี่ยงไฮ้-ร้านใบชา-ถนนนานกิง-ตึก STARBUCKS ที่สวยที่สุดในโลก-สนามบินเซี่ยงไฮ้
5 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เซี่ยงไฮ้-หาดไว่ทาน-ร้านผ้าไหม--ลอดอุโมงค์เลเซอร์-ร้านหยก-ย่านซินเทียนตี้
 • โรงแรม
 • RAMADA HUNAN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เซี่ยงไฮ้-สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้าและบริการรถรับ-ส่ง)
 • โรงแรม
 • RAMADA HUNAN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เซี่ยงไฮ้-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-ล่องเรือชมเมืองจูเจียเจี่ยว-กลับเซี่ยงไฮ้-ร้านใบชา-ถนนนานกิง-ตึก STARBUCKS ที่สวยที่สุดในโลก-สนามบินเซี่ยงไฮ้
 • โรงแรม
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม