fbpx

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้…ขนมฝักบัว (CZ) 5วัน 2คืน (SHCZPVG1) – CH152006

รหัสทัวร์ : CH152006
เดินทาง : Feb-Mar
ระยะเวลา : 5D2N

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน (รวมค่าเข้า) ที่พักระดับ 4 ดาว **ไม่ลงร้านช้อป**
ราคาเริ่มต้น

฿ 18,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เซี่ยงไฮ้ โรงถ่ายภาพยนตร์เซี่ยงไฮ้  M50 Creativity Space  สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน (รวมค่าเข้า) หาดไว่ทาน ตึก STARBUCKS ที่ใหญ่และสวยที่สุดในโลก ถนนเทียนจื่อฝาง
ช้อป : ห้าง HKRI TAIKOO HUI ถนนนานกิง ถนนเทียนจื่อฝาง
กิน : ไก่แดง  เสี่ยวหลงเปา
พิเศษ : สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน (รวมค่าเข้า) ที่พักระดับ 4 ดาว **รวมค่าวีซ่าแล้ว ** **ไม่ลงร้านช้อป**

CH152006 ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ โรงถ่ายภาพยนตร์เซี่ยงไฮ้  M50 Creativity Space ห้าง HKRI TAIKOO HUI สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน (รวมค่าเข้า) หาดไว่ทาน ถนนนานกิง ตึก STARBUCKS ที่ใหญ่และสวยที่สุดในโลก ถนนเทียนจื่อฝาง (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ) ลิ้มรสอาหารพิเศษ…ไก่แดง / เสี่ยวหลงเปา + ที่พักระดับ 4 ดาว **รวมค่าวีซ่าแล้ว ** **ไม่ลงร้านช้อป**


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
มีนาคม1-518,999
มีนาคม
1-518,999ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)
2 เซี่ยงไฮ้-โรงถ่ายภาพยนตร์เซี่ยงไฮ้- M50 Creativity Space-ห้าง HKRI TAIKOO HUI HOLIDAYINN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว ****
3 สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้า) HOLIDAYINN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว ****
4 หาดไว่ทาน-ถนนนานกิง-ตึก STARBUCKS ที่ใหญ่และสวยที่สุดในโลก-ถนนเทียนจื่อฝาง-สนามบินเซี่ยงไฮ้
5 กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เซี่ยงไฮ้-โรงถ่ายภาพยนตร์เซี่ยงไฮ้- M50 Creativity Space-ห้าง HKRI TAIKOO HUI
 • โรงแรม
 • HOLIDAYINN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว ****
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้า)
 • โรงแรม
 • HOLIDAYINN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว ****
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • หาดไว่ทาน-ถนนนานกิง-ตึก STARBUCKS ที่ใหญ่และสวยที่สุดในโลก-ถนนเทียนจื่อฝาง-สนามบินเซี่ยงไฮ้
 • โรงแรม
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม