fbpx

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้…ขนมโตเกียว ดิสนีย์แลนด์ (TG) 5วัน 3คืน (SHTGPVG6) – CH152019

รหัสทัวร์ : CH152019
เดินทาง : Mar
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ พัก 4 ดาว การบินไทย ไม่ลงร้านช้อป รวมค่าวีซ่าแล้ว
ราคาเริ่มต้น

฿ 25,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เซี่ยงไฮ้ สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน (รวมค่าเข้า) ตำบลอูเจิ้น ล่องเรือเมืองโบราณอูเจิ้น ตึก STARBUCKS ที่ใหญ่และสวยที่สุดในโลก ขึ้นตึกเซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์(ชั้น118) หาดไว่ทาน (รวมค่าวีซ่าแล้ว)
ช้อป : ย่านซินเทียนตี้ ถนนอู๋เจียง ห้าง HKRI TAIKOO HUI ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว
กิน : ไก่แดง / บุฟเฟ่ต์ซีฟู้ด / เสี่ยวหลงเปา
พิเศษ : สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน (รวมค่าเข้า) / ที่พัก 4 ดาว / **ไม่ลงร้านช้อป**

CH152019 ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน (รวมค่าเข้า) ตำบลอูเจิ้น ล่องเรือเมืองโบราณอูเจิ้น ย่านซินเทียนตี้ ตึก STARBUCKS ที่ใหญ่และสวยที่สุดในโลก ถนนอู๋เจียง ห้าง HKRI TAIKOO HUI  ขึ้นตึกเซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์(ชั้น118) หาดไว่ทาน ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) ลิ้มรสอาหารพิเศษ…ไก่แดง / บุฟเฟ่ต์ซีฟู้ด / เสี่ยวหลงเปา + ที่พัก 4 ดาว **รวมค่าวีซ่าแล้ว** **ไม่ลงร้านช้อป**


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
มีนาคม4-8 / 18-2225,999
25-2926,999
มีนาคม
4-8 / 18-2225,999
25-2926,999ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)
2 กรุงเทพฯ-เซี่ยงไฮ้-สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน (รวมค่าเข้า) HOLIDAYINN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว ****
3 เซี่ยงไฮ้-ตำบลอูเจิ้น-ล่องเรือเมืองโบราณอูเจิ้น-ย่านซินเทียนตี้ HOLIDAYINN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว ****
4 ตึก STARBUCKS ที่ใหญ่และสวยที่สุดในโลก-ถนนอู๋เจียง-ห้าง HKRI TAIKOO HUI - ขึ้นตึกเซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์(ชั้น118) HOLIDAYINN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว ****
5 หาดไว่ทาน-ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว-เซี่ยงไฮ้-กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ-เซี่ยงไฮ้-สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน (รวมค่าเข้า)
 • โรงแรม
 • HOLIDAYINN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว ****
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เซี่ยงไฮ้-ตำบลอูเจิ้น-ล่องเรือเมืองโบราณอูเจิ้น-ย่านซินเทียนตี้
 • โรงแรม
 • HOLIDAYINN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว ****
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ตึก STARBUCKS ที่ใหญ่และสวยที่สุดในโลก-ถนนอู๋เจียง-ห้าง HKRI TAIKOO HUI - ขึ้นตึกเซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์(ชั้น118)
 • โรงแรม
 • HOLIDAYINN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว ****
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • หาดไว่ทาน-ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว-เซี่ยงไฮ้-กรุงเทพฯ
 • โรงแรม