fbpx

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ซูโจว จินเหมาทาวเวอร์ เลสโก อาซ้อเล็ก (CZ) 4วัน 2คืน (ZPVG02) – CH2819101

รหัสทัวร์ : CH2819101
เดินทาง : Oct 19-Mar 20
ระยะเวลา : 4D2N

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ซูโจว จินเหมาทาวเวอร์ 4วัน 2คืน พัก 5 ดาวท้องถิ่น บิน China Southern Airlines
ราคาเริ่มต้น

฿ 6,888

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เมืองซูโจว  นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิม (รวมค่าตั๋วรถราง)  ผ่านชมทะเลสาบไท่หู  เมืองเซี่ยงไฮ้  เมืองโบราณชีเป่า Starbucks Reserve Roastery  ถนนเทียนจื่อฝาง ตึกจินเหม่า ชั้น 88 (รวมขึ้นตึกชั้น 88)  หาดไหว่ทัน
ช้อป : ตลาดร้อยปี ถนนนานกิง  ย่านซินเทียนตี้
กิน : ขาหมูซูโจว / เสี่ยวหลงเปา / ไก่แดง
พิเศษ : ตึกจินเหม่า ชั้น 88 (รวมขึ้นตึกชั้น 88) + ที่พักระดับ 5 ดาวท้องถิ่น

CH2819101 ทัวร์จีน สนามบินซ่างไห่ ผู่ตง  เมืองซูโจว  นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิม (รวมค่าตั๋วรถราง)  ผ่านชมทะเลสาบไท่หู  เมืองเซี่ยงไฮ้  เมืองโบราณชีเป่า ตลาดร้อยปี  ร้านบัวหิมะ  Starbucks Reserve Roastery  ถนนเทียนจื่อฝาง ร้านผ้าไหม  ตึกจินเหม่า ชั้น 88 (รวมขึ้นตึกชั้น 88)  หาดไหว่ทัน  ถนนนานกิง  ย่านซินเทียนตี้  สนามบินซ่างไห่ ผู่ตง พิเศษ !! เมนูขาหมูซูโจว / เสี่ยวหลงเปา / ไก่แดง + ที่พักระดับ 5 ดาวท้องถิ่น **ยังไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป 1,500 บาท**


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤศจิกายน3-67,8886,999
8-118,8886,999
10-13 / 17-20 / 24-277,888
22-25 / 30-3 ธ.ค.8,888
พฤศจิกายน
3-67,8886,999
8-118,8886,999
10-13 / 17-20 / 24-277,888
22-25 / 30-3 ธ.ค.8,888
ธันวาคม20-238,888
22-257,888
ธันวาคม
20-238,888
22-257,888
มกราคม3-68,888
มกราคม
3-68,888
กุมภาพันธ์7-1010,888
กุมภาพันธ์
7-1010,888
มีนาคม20-239,888
มีนาคม
20-239,888

** วันหยุด ** ลดราคา


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
2 สนามบินซ่างไห่ ผู่ตง - เมืองซูโจว - นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิม (รวมค่าตั๋วรถราง) - ผ่านชมทะเลสาบไท่หู - เมืองเซี่ยงไฮ้ - เมืองโบราณชีเป่า Yitel Hotel ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
3 เมืองเซี่ยงไฮ้ - ตลาดร้อยปี - ร้านบัวหิมะ - Starbucks Reserve Roastery - ถนนเทียนจื่อฝาง Yitel Hotel ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
4 ร้านผ้าไหม - ตึกจินเหม่า ชั้น 88 (ราคาทัวร์นี้รวมขึ้นตึกชั้น 88) - หาดไหว่ทัน - ถนนนานกิง - ย่านซินเทียนตี้ - สนามบินซ่างไห่ ผู่ตง - สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินซ่างไห่ ผู่ตง - เมืองซูโจว - นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิม (รวมค่าตั๋วรถราง) - ผ่านชมทะเลสาบไท่หู - เมืองเซี่ยงไฮ้ - เมืองโบราณชีเป่า
 • โรงแรม
 • Yitel Hotel ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองเซี่ยงไฮ้ - ตลาดร้อยปี - ร้านบัวหิมะ - Starbucks Reserve Roastery - ถนนเทียนจื่อฝาง
 • โรงแรม
 • Yitel Hotel ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ร้านผ้าไหม - ตึกจินเหม่า ชั้น 88 (ราคาทัวร์นี้รวมขึ้นตึกชั้น 88) - หาดไหว่ทัน - ถนนนานกิง - ย่านซินเทียนตี้ - สนามบินซ่างไห่ ผู่ตง - สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
 • โรงแรม