fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์ JAPAN ชิราคาวาโกะ โอวาคุดานิ คาวาโอเกะ (TG) 7วัน 4คืน BT-KIX03-TG – J0924367

รหัสทัวร์ : J0924367
เดินทาง : Apr 2024
ระยะเวลา : 7D4N

ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์ JAPAN ชิราคาวาโกะ โอวาคุดานิ คาวาโอเกะ (TG) 7วัน 4คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 68,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : วัดคินคะคุจิ  ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ  เทศกาลประดับไฟนาบานาโนะซาโตะ  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ  เมืองทาคายาม่า  ถนนเมืองเก่าซันมาจิ  สะพานนาคะบาชิ  ทะเลสาบฮามานะโกะ  หุบเขาโอวาคุดานิ  โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต  ภูเขาไฟฟูจิ  กิจกรรมชงชา  หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค   ช้อปปิ้งย่านกินซ่า  เมืองเก่าคาวาโกเอะ  วัดอาซากุสะ  ถนนนาคามิเสะ  ช้อปปิ้งชินจูกุ
กิน : พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
พิเศษ : พักออนเซ็น 1 คืน + พักในย่านโตเกียว 1 คืน

สนามบินสุวรรณภูมิ  ท่าอากาศยานคันไซ  วัดคินคะคุจิ  ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ  เทศกาลประดับไฟนาบานาโนะซาโตะ  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ  เมืองทาคายาม่า  ถนนเมืองเก่าซันมาจิ  สะพานนาคะบาชิ  ทะเลสาบฮามานะโกะ  หุบเขาโอวาคุดานิ  โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต  ภูเขาไฟฟูจิ  กิจกรรมชงชา  หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค   ช้อปปิ้งย่านกินซ่า  เมืองเก่าคาวาโกเอะ  วัดอาซากุสะ  ถนนนาคามิเสะ  ช้อปปิ้งชินจูกุ  ท่าอากาศยานนานาชาติฮาเนดะ  สนามบินสุวรรณภูมิ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน9-15 (วันสงกรานต์)68,999
เมษายน
9-15 (วันสงกรานต์)68,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ
2 ท่าอากาศยานคันไซ • วัดคินคะคุจิ • ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ • เทศกาลประดับไฟนาบานาโนะซาโตะ GIFU AREA HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
3 หมู่บ้านชิราคาวาโกะ • เมืองทาคายาม่า • ถนนเมืองเก่าซันมาจิ • สะพานนาคะบาชิ NAGOYA HOTEL AREA ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
4 ทะเลสาบฮามานะโกะ • หุบเขาโอวาคุดานิ • โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต FUJI AREA HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
5 ภูเขาไฟฟูจิ • กิจกรรมชงชา • หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค • ช้อปปิ้งย่านกินซ่า TOKYO HOTEL AREA ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
6 เมืองเก่าคาวาโกเอะ • วัดอาซากุสะ • ถนนนาคามิเสะ • ช้อปปิ้งชินจูกุ
7 ท่าอากาศยานนานาชาติฮาเนดะ • สนามบินสุวรรณภูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานคันไซ • วัดคินคะคุจิ • ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ • เทศกาลประดับไฟนาบานาโนะซาโตะ
 • โรงแรม
 • GIFU AREA HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • หมู่บ้านชิราคาวาโกะ • เมืองทาคายาม่า • ถนนเมืองเก่าซันมาจิ • สะพานนาคะบาชิ
 • โรงแรม
 • NAGOYA HOTEL AREA ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ทะเลสาบฮามานะโกะ • หุบเขาโอวาคุดานิ • โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต
 • โรงแรม
 • FUJI AREA HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ภูเขาไฟฟูจิ • กิจกรรมชงชา • หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค • ช้อปปิ้งย่านกินซ่า
 • โรงแรม
 • TOKYO HOTEL AREA ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองเก่าคาวาโกเอะ • วัดอาซากุสะ • ถนนนาคามิเสะ • ช้อปปิ้งชินจูกุ
 • โรงแรม
 • วันที่ 7
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานนานาชาติฮาเนดะ • สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม