fbpx

ทัวร์สิงคโปร์ เลสโก สิงโตพ่นน้ำ (SQ) 3วัน 2คืน (ZSIN02) – SG281902

รหัสทัวร์ : SG281902
เดินทาง : Sep-Dec
ระยะเวลา : 3D2N

ทัวร์สิงคโปร์ อิสระเต็มวัน 1 วัน
ราคาเริ่มต้น

฿ 11,999 ฿ 10,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง เมอร์ไลออน พาร์ค
ช้อป : ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด
กิน : ข้าวมันไก่ชื่อดังบุนท่องกี่
พิเศษ : โชว์ Spectra light & Water Show (การแสดงเริ่ม 20.00 น. งดการแสดงในกรณีที่ฝนตก หรือมีกิจกรรมของทางห้าง)

SG281902 ทัวร์สิงคโปร์ น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง เมอร์ไลออน พาร์ค การ์เด้นส์ บาย เดอะ เบย์ มารีน่าเบย์แซน ชมโชว์น้ำพุแสงสีเสียง Spectra Light & Water Show อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล และ ซี อควาเรียม ตามอัธยาศัย (ไม่มีหัวหน้าทัวร์ ไม่มีไกด์นำเที่ยว และไม่มีรถบัสบริการ) วัดเจ้าแม่กวนอิม วัดพระเขี้ยวแก้ว ฮาจิเลน ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด พิเศษ..เมนูข้าวมันไก่ชื่อดังบุนท่องกี่  ** โรงแรมมีห้องพักแบบ 3 ท่านต่อห้องอย่างจำกัด ถ้าเต็มต้องพักห้องพักแบบ 2 ท่านต่อห้องเท่านั้น **


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤศจิกายน1-312,99910,999
8-10 / 16-18 / 22-24 / 23-2512,999
29-1 ธ.ค./ 30-2 ธ.ค.13,999
พฤศจิกายน
1-312,99910,999
8-10 / 16-18 / 22-24 / 23-2512,999
29-1 ธ.ค./ 30-2 ธ.ค.13,999
ธันวาคม5-7 / 6-8 / 7-9 / 13-15 / 14-16 / 21-23 / 27-2913,999
28-30 / 29-3115,999
ธันวาคม
5-7 / 6-8 / 7-9 / 13-15 / 14-16 / 21-23 / 27-2913,999
28-30 / 29-3115,999

** วันหยุด ** ลดราคา


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ - สิงคโปร์ - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - เมอร์ไลออน พาร์ค - การ์เด้นส์ บาย เดอะ เบย์ - มารีน่าเบย์แซน - ชมโชว์น้ำพุแสงสีเสียง Spectra Light & Water Show FRAGRANT SELEGIE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
2 อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล และ ซี อควาเรียม ตามอัธยาศัย จะไม่มีหัวหน้าทัวร์ ไม่มีไกด์นำเที่ยว และไม่มีรถบัสบริการ FRAGRANT SELEGIE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
3 วัดเจ้าแม่กวนอิม - วัดพระเขี้ยวแก้ว - ฮาจิเลน - ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด - สนามบินชวงกี - กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ - สิงคโปร์ - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - เมอร์ไลออน พาร์ค - การ์เด้นส์ บาย เดอะ เบย์ - มารีน่าเบย์แซน - ชมโชว์น้ำพุแสงสีเสียง Spectra Light & Water Show
 • โรงแรม
 • FRAGRANT SELEGIE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล และ ซี อควาเรียม ตามอัธยาศัย จะไม่มีหัวหน้าทัวร์ ไม่มีไกด์นำเที่ยว และไม่มีรถบัสบริการ
 • โรงแรม
 • FRAGRANT SELEGIE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • วัดเจ้าแม่กวนอิม - วัดพระเขี้ยวแก้ว - ฮาจิเลน - ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด - สนามบินชวงกี - กรุงเทพฯ
 • โรงแรม