fbpx

ทัวร์สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เลสโก สิงโตทะเล (SQ) 3วัน 2คืน (ZSIN03)- SG282001

รหัสทัวร์ : SG282001
เดินทาง : Jan-Mar
ระยะเวลา : 3D2N

ทัวร์สิงคโปร์ ราคาถูก
ราคาเริ่มต้น

฿ 11,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง เมอร์ไลออน พาร์ค การ์เด้นส์ บาย เดอะ เบย์ มารีน่าเบย์แซน วัดเจ้าแม่กวนอิม วัดพระเขี้ยวแก้ว
ช้อป : ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด
กิน : เมนูข้าวมันไก่ต้นตำหรับ BOON TONG KEE
พิเศษ : พาเช็กอินที่เที่ยวใหม่ น้ำตกในร่ม THE RAIN VORTEX

SG282001 ทัวร์สิงคโปร์  น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง  เมอร์ไลออน พาร์ค  การ์เด้นส์ บาย เดอะ เบย์  มารีน่าเบย์แซน  ชมโชว์น้ำพุแสงสีเสียง Spectra Light & Water Show อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล และ ซี อควาเรียม ตามอัธยาศัย วัดเจ้าแม่กวนอิม  วัดพระเขี้ยวแก้ว  ฮาจิเลน  ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด  น้ำตกในร่ม THE RAIN VORTEX พิเศษ เมนูข้าวมันไก่ต้นตำหรับ BOON TONG KEE ** โรงแรมมีห้องพักแบบ 3 ท่านต่อห้องอย่างจำกัด ถ้าเต็มต้องพักห้องพักแบบ 2 ท่านต่อห้องเท่านั้น **


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
มกราคม2-4 / 3-5 / 4-611,999
9-11 / 10-12 / 11-13 / 16-18 /17-19 / 18-20 / 30-1 ก.พ. / 31-2 ก.พ.12,999
มกราคม
2-4 / 3-5 / 4-611,999
9-11 / 10-12 / 11-13 / 16-18 /17-19 / 18-20 / 30-1 ก.พ. / 31-2 ก.พ.12,999
กุมภาพันธ์1-3 / 6-8 / 15-17 / 20-22 / 21-23 / 22-24 / 28-1 มี.ค.12,999
7-913,999
8-1014,999
27-2911,999
กุมภาพันธ์
1-3 / 6-8 / 15-17 / 20-22 / 21-23 / 22-24 / 28-1 มี.ค.12,999
7-913,999
8-1014,999
27-2911,999
มีนาคม7-9 / 12-14 / 13-18 / 14-1612,999
19-21 / 20-22 / 21-23 / 26-28 / 27-2913,999
มีนาคม
7-9 / 12-14 / 13-18 / 14-1612,999
19-21 / 20-22 / 21-23 / 26-28 / 27-2913,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ - สิงคโปร์ - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - เมอร์ไลออน พาร์ค - การ์เด้นส์ บาย เดอะ เบย์ - มารีน่าเบย์แซน - ชมโชว์น้ำพุแสงสีเสียง Spectra Light & Water Show FRAGRANT SELEGIE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
2 อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล และ ซี อควาเรียม ตามอัธยาศัย (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตลอดทั้งวัน ปล่อยอิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน โดยสามารถขอคำแนะนำจากหัวหน้าทัวรืได้) FRAGRANT SELEGIE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
3 วัดเจ้าแม่กวนอิม - วัดพระเขี้ยวแก้ว - ฮาจิเลน - ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด - น้ำตกในร่ม THE RAIN VORTEX - สนามบินชวงกี - กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ - สิงคโปร์ - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - เมอร์ไลออน พาร์ค - การ์เด้นส์ บาย เดอะ เบย์ - มารีน่าเบย์แซน - ชมโชว์น้ำพุแสงสีเสียง Spectra Light & Water Show
 • โรงแรม
 • FRAGRANT SELEGIE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล และ ซี อควาเรียม ตามอัธยาศัย (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตลอดทั้งวัน ปล่อยอิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน โดยสามารถขอคำแนะนำจากหัวหน้าทัวรืได้)
 • โรงแรม
 • FRAGRANT SELEGIE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • วัดเจ้าแม่กวนอิม - วัดพระเขี้ยวแก้ว - ฮาจิเลน - ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด - น้ำตกในร่ม THE RAIN VORTEX - สนามบินชวงกี - กรุงเทพฯ
 • โรงแรม