fbpx

ทัวร์เกาหลี SNOW YACHT (BG) 5วัน 3คืน – K082023

รหัสทัวร์ : K082023
เดินทาง : Mar-May
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์เกาหลี เล่นหิมะ (เมืองหิมะจำลอง) ล่องเรือยอร์ชบนแม่น้ำฮัน เที่ยวย่านสุดชิกคังนัม “ถนนกาโรซูกิล“ ชมดอกพ๊อตกต (ซากุระเกาหลี) บานสะพรั่ง
ราคาเริ่มต้น

฿ 15,900

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : หมู่บ้านพื้นเมืองซูวอน สถานที่ถ่ายทำละครและหนังประวัติศาสตร์ของเกาหลี  สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ One Mount Snow Park (ไม่รวมค่าบัตรเข้า Snow Park)  กรุงโซล ล่องเรือยอร์ชบนแม่น้ำฮัน  ย่านสุดชิกคังนัม “ถนนกาโรซูกิล“ เรียนรู้วัฒนธรรมการทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) ย่านมหาลัยฮงแด Trick Art Museum และ คาเฟ่ 943 King’s Cross ที่แฟน Harry potter ห้ามพลาด เยี่ยมชมพระราชวังถ็อกซูคุง  เดินเลาะถนนเลียบกำแพงหินสีน้ำตาลเทาสวยงาม  ผ่านชมบลูเฮาส์ ภูเขานัมซาน หอคอย N Tower สายเคเบิ้ล Love Rock Cable
ช้อป : ตลาด 1941 ทงอิน ดิวตี้ฟรี  เมียงดอง ร้านละลายเงินวอน
กิน : หมูย่างคาลบี #KALBI / อาหารกลางวันสไตล์โดชิรัก
พิเศษ : ล่องเรือยอร์ชบนแม่น้ำฮัน / ย่านสุดชิกคังนัม “ถนนกาโรซูกิล“ / ชมดอกพ๊อตกต (ซากุระเกาหลี) บานสะพรั่งประมาณช่วง 8-20 เมษายน

K082023 ทัวร์เกาหลี สนามบินนานาชาติอินชอน  หมู่บ้านพื้นเมืองซูวอน สถานที่ถ่ายทำละครและหนังประวัติศาสตร์ของเกาหลี  สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ One Mount Snow Park (ไม่รวมค่าบัตรเข้า Snow Park)  กรุงโซล  ศูนย์เครื่องสำอางเวชสำอาง  ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู  ล่องเรือยอร์ชบนแม่น้ำฮัน  ย่านสุดชิกคังนัม “ถนนกาโรซูกิล“ ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง  เรียนรู้วัฒนธรรมการทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย)  ตลาด 1941 ทงอิน ชิมอาหารกลางวันสไตล์โดชิรัก  ดิวตี้ฟรี  เมียงดอง  ย่านมหาลัยฮงแด Trick Art Museum และ คาเฟ่ 943 King’s Cross ที่แฟน Harry potter ห้ามพลาด เยี่ยมชมพระราชวังถ็อกซูคุง  เดินเลาะถนนเลียบกำแพงหินสีน้ำตาลเทาสวยงาม  ผ่านชมบลูเฮาส์  ศูนย์โสมเกาหลี  ภูเขานัมซาน หอคอย N Tower สายเคเบิ้ล Love Rock Cable  แวะซื้อของฝากที่ศูนย์รวมของพื้นเมือง (ละลายเงินวอน) (ไม่รวมอาหาร 1 มื้อ) เมนูหมูย่างคาลบี #KALBI / เทศกาลสีชมพู ดอกพ๊อตกต (ซากุระเกาหลี) บานสะพรั่ง ประมาณช่วง 8-20 เมษายน


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤษภาคม1-5 / 30-3 มิ.ย.16,900
2-6 / 6-10 / 7-11 / 8-12 / 9-13 / 13-17 / 14-18 / 15-19 / 16-20 / 20-24 / 21-25 / 22-26 / 23-27 / 27-31 / 28-1 มิย. / 29-2 มิ.ย. 15,900
พฤษภาคม
1-5 / 30-3 มิ.ย.16,900
2-6 / 6-10 / 7-11 / 8-12 / 9-13 / 13-17 / 14-18 / 15-19 / 16-20 / 20-24 / 21-25 / 22-26 / 23-27 / 27-31 / 28-1 มิย. / 29-2 มิ.ย. 15,900

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ
2 สนามบินนานาชาติอินชอน – หมู่บ้านพื้นเมืองซูวอน สถานที่ถ่ายทำละครและหนังประวัติศาสตร์ของเกาหลี – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ Incheon Grand Palace, Suwon IY, Benikea Siheung, Yongin Co.op, Seoul Galaxy, Bridge, Co.op city, Benikea CS. Hotel (3 ดาวเกาหลี) หรือเทียบเท่า
3 One Mount Snow Park (ไม่รวมค่าบัตรเข้า Snow Park) – กรุงโซล – ศูนย์เครื่องสำอางเวชสำอาง – ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู – ล่องเรือยอร์ชบนแม่น้ำฮัน – ย่านสุดชิกคังนัม “ถนนกาโรซูกิล“ Incheon Grand Palace, Suwon IY, Benikea Siheung, Yongin Co.op, Seoul Galaxy, Bridge, Co.op city, Benikea CS. Hotel (3 ดาวเกาหลี) หรือเทียบเท่า
4 กรุงโซล – ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง – เรียนรู้วัฒนธรรมการทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) – ตลาด 1941 ทงอิน ชิมอาหารกลางวันสไตล์โดชิรัก – ดิวตี้ฟรี – เมียงดอง – ย่านมหาลัยฮงแด Trick Art Museum และ คาเฟ่ 943 King’s Cross ที่แฟน Harry potter ห้ามพลาด โรงแรม 3 ดาวเกาหลี
5 กรุงโซล – เยี่ยมชมพระราชวังถ็อกซูคุง – เดินเลาะถนนเลียบกำแพงหินสีน้ำตาลเทาสวยงาม – ผ่านชมบลูเฮาส์ – ศูนย์โสมเกาหลี – ภูเขานัมซาน หอคอย N Tower สายเคเบิ้ล Love Rock Cable – แวะซื้อของฝากที่ศูนย์รวมของพื้นเมือง (ละลายเงินวอน)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินนานาชาติอินชอน – หมู่บ้านพื้นเมืองซูวอน สถานที่ถ่ายทำละครและหนังประวัติศาสตร์ของเกาหลี – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
 • โรงแรม
 • Incheon Grand Palace, Suwon IY, Benikea Siheung, Yongin Co.op, Seoul Galaxy, Bridge, Co.op city, Benikea CS. Hotel (3 ดาวเกาหลี) หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • One Mount Snow Park (ไม่รวมค่าบัตรเข้า Snow Park) – กรุงโซล – ศูนย์เครื่องสำอางเวชสำอาง – ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู – ล่องเรือยอร์ชบนแม่น้ำฮัน – ย่านสุดชิกคังนัม “ถนนกาโรซูกิล“
 • โรงแรม
 • Incheon Grand Palace, Suwon IY, Benikea Siheung, Yongin Co.op, Seoul Galaxy, Bridge, Co.op city, Benikea CS. Hotel (3 ดาวเกาหลี) หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงโซล – ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง – เรียนรู้วัฒนธรรมการทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) – ตลาด 1941 ทงอิน ชิมอาหารกลางวันสไตล์โดชิรัก – ดิวตี้ฟรี – เมียงดอง – ย่านมหาลัยฮงแด Trick Art Museum และ คาเฟ่ 943 King’s Cross ที่แฟน Harry potter ห้ามพลาด
 • โรงแรม
 • โรงแรม 3 ดาวเกาหลี
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงโซล – เยี่ยมชมพระราชวังถ็อกซูคุง – เดินเลาะถนนเลียบกำแพงหินสีน้ำตาลเทาสวยงาม – ผ่านชมบลูเฮาส์ – ศูนย์โสมเกาหลี – ภูเขานัมซาน หอคอย N Tower สายเคเบิ้ล Love Rock Cable – แวะซื้อของฝากที่ศูนย์รวมของพื้นเมือง (ละลายเงินวอน)
 • โรงแรม