fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น SONGKRAN KANSAI SHITTORI (XJ) 5วัน 3คืน – J0524124

รหัสทัวร์ : J0524124
เดินทาง : Apr 2024
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น SONGKRAN KANSAI SHITTORI (XJ) 5วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 58,900

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : วัดคิโยมิสึ  ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ  ศาลเจ้าเฮย์อัน  พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น  ช้อปปิ้ง SHIKIDO  ย่านกิออน  เกียวโต  นั่งกระเช้าชมวิวอามาโนะฮาชิดาเตะ  ล่องเรือหมู่บ้านอิเนะ  โอซาก้า  ช้อปปิ้ง LALAPORT  EXPOCITY  ตลาดคุโรมง  ศาลเจ้านัมบะ  ช้อปปิ้งชินไซบาชิ  จุดชมวิวอาเบะโนะ ฮารุกัส
พิเศษ : พักออนเซ็น 1 คืน + พักย่านชินไซบาชิ 2 คืน

สนามบินสุวรรณภูมิ  สนามบินคันไซ  วัดคิโยมิสึ  ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ  ศาลเจ้าเฮย์อัน  พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น  ช้อปปิ้ง SHIKIDO  ย่านกิออน  เกียวโต  นั่งกระเช้าชมวิวอามาโนะฮาชิดาเตะ  ล่องเรือหมู่บ้านอิเนะ  โอซาก้า  ช้อปปิ้ง LALAPORT  EXPOCITY  ตลาดคุโรมง  ศาลเจ้านัมบะ  ช้อปปิ้งชินไซบาชิ  จุดชมวิวอาเบะโนะ ฮารุกัส  สนามบินคันไซ  สนามบินสุวรรณภูมิ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน12-16 (วันสงกรานต์)58,900
เมษายน
12-16 (วันสงกรานต์)58,900

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ
2 สนามบินคันไซ – วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – ศาลเจ้าเฮย์อัน – พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น – ช้อปปิ้ง SHIKIDO – ย่านกิออน HOTEL VISCHIO KYOTO หรือเทียบเท่า
3 เกียวโต – นั่งกระเช้าชมวิวอามาโนะฮาชิดาเตะ – ล่องเรือหมู่บ้านอิเนะ – โอซาก้า – ช้อปปิ้ง LALAPORT EXPOCITY SARASA HOTEL SHINSAIBASHI หรือเทียบเท่า
4 ตลาดคุโรมง – ศาลเจ้านัมบะ – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – จุดชมวิวอาเบะโนะ ฮารุกัส SARASA HOTEL SHINSAIBASHI หรือเทียบเท่า
5 สนามบินคันไซ – สนามบินสุวรรณภูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินคันไซ – วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – ศาลเจ้าเฮย์อัน – พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น – ช้อปปิ้ง SHIKIDO – ย่านกิออน
 • โรงแรม
 • HOTEL VISCHIO KYOTO หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เกียวโต – นั่งกระเช้าชมวิวอามาโนะฮาชิดาเตะ – ล่องเรือหมู่บ้านอิเนะ – โอซาก้า – ช้อปปิ้ง LALAPORT EXPOCITY
 • โรงแรม
 • SARASA HOTEL SHINSAIBASHI หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ตลาดคุโรมง – ศาลเจ้านัมบะ – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – จุดชมวิวอาเบะโนะ ฮารุกัส
 • โรงแรม
 • SARASA HOTEL SHINSAIBASHI หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินคันไซ – สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม