fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น SONGKRAN KANSAI THEME PARK (XJ) 5วัน 3คืน – J0524125

รหัสทัวร์ : J0524125
เดินทาง : Apr 2024
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น SONGKRAN KANSAI THEME PARK (XJ) 5วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 57,900

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : วัดคิโยมิสึ  ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ  ศาลเจ้าเฮย์อัน  พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น  ช้อปปิ้ง SHIKIDO  ย่านกิออน  เกียวโต  นั่งกระเช้าชมวิวอามาโนะฮาชิดาเตะ  ล่องเรือหมู่บ้านอิเนะ  โอซาก้า  ช้อปปิ้ง LALAPORT  EXPOCITY  ตลาดคุโรมง  ศาลเจ้านัมบะ  ช้อปปิ้งชินไซบาชิ หรือ เลือกซื้อทัวร์พิเศษ “สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ” (มีบริการรถบัส) 
พิเศษ : พักออนเซ็น 1 คืน + พักย่านชินไซบาชิ 2 คืน

สนามบินสุวรรณภูมิ  สนามบินคันไซ  วัดคิโยมิสึ  ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ  ศาลเจ้าเฮย์อัน  พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น  ช้อปปิ้ง SHIKIDO  ย่านกิออน  เกียวโต  นั่งกระเช้าชมวิวอามาโนะฮาชิดาเตะ  ล่องเรือหมู่บ้านอิเนะ  โอซาก้า  ช้อปปิ้ง LALAPORT  EXPOCITY  ตลาดคุโรมง  ศาลเจ้านัมบะ  ช้อปปิ้งชินไซบาชิ หรือ เลือกซื้อทัวร์พิเศษ “สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ” (มีบริการรถบัส)  สนามบินคันไซ  สนามบินสุวรรณภูมิ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน12-16 (วันสงกรานต์)57,900
เมษายน
12-16 (วันสงกรานต์)57,900

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ
2 สนามบินคันไซ – วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – ศาลเจ้าเฮย์อัน – พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น – ช้อปปิ้ง SHIKIDO – ย่านกิออน HOTEL VISCHIO KYOTO หรือเทียบเท่า
3 เกียวโต – นั่งกระเช้าชมวิวอามาโนะฮาชิดาเตะ – ล่องเรือหมู่บ้านอิเนะ – โอซาก้า – ช้อปปิ้ง LALAPORT EXPOCITY SARASA HOTEL SHINSAIBASHI หรือเทียบเท่า
4 ตลาดคุโรมง – ศาลเจ้านัมบะ – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ หรือ เลือกซื้อทัวร์พิเศษ “สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ” (มีบริการรถบัส) SARASA HOTEL SHINSAIBASHI หรือเทียบเท่า
5 สนามบินคันไซ – สนามบินสุวรรณภูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินคันไซ – วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – ศาลเจ้าเฮย์อัน – พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น – ช้อปปิ้ง SHIKIDO – ย่านกิออน
 • โรงแรม
 • HOTEL VISCHIO KYOTO หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เกียวโต – นั่งกระเช้าชมวิวอามาโนะฮาชิดาเตะ – ล่องเรือหมู่บ้านอิเนะ – โอซาก้า – ช้อปปิ้ง LALAPORT EXPOCITY
 • โรงแรม
 • SARASA HOTEL SHINSAIBASHI หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ตลาดคุโรมง – ศาลเจ้านัมบะ – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ หรือ เลือกซื้อทัวร์พิเศษ “สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ” (มีบริการรถบัส)
 • โรงแรม
 • SARASA HOTEL SHINSAIBASHI หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินคันไซ – สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม