fbpx

ทัวร์เวียดนามใต้ มหัศจรรย์ Vietnam โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ (DD) 4วัน 3คืน BT-VN94-DD – VN0922203

รหัสทัวร์ : VN0922203
เดินทาง : Jul-Oct 2022
ระยะเวลา : 4D3N

ทัวร์เวียดนามใต้ มหัศจรรย์ Vietnam โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ (DD) 4วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 11,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : ฟานเทียด(มุยเน่)  นั่งรถจี๊ปสู่ทะเลทรายขาว  ทะเลทรายแดง  มุยเน่  ลำธารนางฟ้า  ดาลัด  น้ำตกดาลันตา  นั่ง Roller Coaster Lumiere Light Garden  ตลาดกลางคืนดาลัด  นั่งกระเช้า  วัดตั๊กลัม  สวนดอกไม้ไฮเดรนเยีย  โฮจิมินห์ซิตี้  ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน + รับประทานอาหารเย็นบนเรือ  ไปรษณีย์กลาง  ตลาดเบนถัน  จตุรัสโฮจิมินห์  โบสถ์นอร์ธเธอดัม
กิน : BBQ BUFFET เสิร์ฟพร้อม ไวน์แดงดาลัด / ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน + ทานอาหารเย็นบนเรือ

ดอนเมือง กรุงเทพฯ  โฮจิมินห์ซิตี้  ฟานเทียด(มุยเน่)  นั่งรถจี๊ปสู่ทะเลทรายขาว  ทะเลทรายแดง  มุยเน่  ลำธารนางฟ้า  ดาลัด  น้ำตกดาลันตา  นั่ง Roller Coaster Lumiere Light Garden  ตลาดกลางคืนดาลัด  นั่งกระเช้า  วัดตั๊กลัม  สวนดอกไม้ไฮเดรนเยีย  โฮจิมินห์ซิตี้  ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน + รับประทานอาหารเย็นบนเรือ  ไปรษณีย์กลาง  ตลาดเบนถัน  จตุรัสโฮจิมินห์  โบสถ์นอร์ธเธอดัม  ดอนเมือง กรุงเทพฯ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคมปิดทุกกรู๊ป13,999
ตุลาคม
ปิดทุกกรู๊ป13,999ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ดอนเมือง กรุงเทพฯ • โฮจิมินห์ซิตี้ • ฟานเทียด(มุยเน่) • นั่งรถจี๊ปสู่ทะเลทรายขาว • ทะเลทรายแดง TIEN DAT HOTEL 3* หรือเทียบเท่า ณ เมืองมุยเน่
2 มุยเน่ • ลำธารนางฟ้า • ดาลัด • น้ำตกดาลันตา • นั่ง Roller • Coaster Lumiere Light Garden • ตลาดกลางคืนดาลัด KINGS DA LAT HOTEL 4* หรือเทียบเท่า ณ เมืองดาลัด
3 ดาลัด • นั่งกระเช้า • วัดตั๊กลัม • สวนดอกไม้ไฮเดรนเยีย • โฮจิมินห์ซิตี้ • ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน + รับประทานอาหารเย็นบนเรือ TTC HOTEL 3* หรือเทียบเท่า ณ โฮจิมินห์ซิตี้
4 โฮจิมินห์ • ไปรษณีย์กลาง • ตลาดเบนถัน • จตุรัสโฮจิมินห์ • โบสถ์นอร์ธเธอดัม • ดอนเมือง กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ดอนเมือง กรุงเทพฯ • โฮจิมินห์ซิตี้ • ฟานเทียด(มุยเน่) • นั่งรถจี๊ปสู่ทะเลทรายขาว • ทะเลทรายแดง
 • โรงแรม
 • TIEN DAT HOTEL 3* หรือเทียบเท่า ณ เมืองมุยเน่
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • มุยเน่ • ลำธารนางฟ้า • ดาลัด • น้ำตกดาลันตา • นั่ง Roller • Coaster Lumiere Light Garden • ตลาดกลางคืนดาลัด
 • โรงแรม
 • KINGS DA LAT HOTEL 4* หรือเทียบเท่า ณ เมืองดาลัด
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ดาลัด • นั่งกระเช้า • วัดตั๊กลัม • สวนดอกไม้ไฮเดรนเยีย • โฮจิมินห์ซิตี้ • ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน + รับประทานอาหารเย็นบนเรือ
 • โรงแรม
 • TTC HOTEL 3* หรือเทียบเท่า ณ โฮจิมินห์ซิตี้
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • โฮจิมินห์ • ไปรษณีย์กลาง • ตลาดเบนถัน • จตุรัสโฮจิมินห์ • โบสถ์นอร์ธเธอดัม • ดอนเมือง กรุงเทพฯ
 • โรงแรม