fbpx

ทัวร์เวียดนามใต้ VIETNAM ดาลัด มุยเน่ โฮจิมินห์ (VN) 4วัน 3คืน ZGSGN-2203VN – VN2822172

รหัสทัวร์ : VN2822172
เดินทาง : Jul-Dec 2022
ระยะเวลา : 4D3N

ทัวร์เวียดนามใต้ VIETNAM ดาลัด มุยเน่ โฮจิมินห์ (VN) 4วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 15,990

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เมืองมุยเน่  หมู่บ้านชาวประมง  นั่งรถจิ๊บตะลุยทะเลทราย  เมืองดาลัด  นั่งโรลเลอร์โคสเตอร์  น้ำตกดาตันลา  ลานอเนกประสงค์ดาลัด  ดาลัดไนท์มาร์เก็ต  ทะเลสาบซวนเฮือง  ทุ่งไฮเดรนเยีย  พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิเบ๋าได๋  บ้านเพี้ยน  โบสถ์สีชมพู  กระเช้าไฟฟ้า  วัดดตั๊กลัม  (บินภายใน)  เมืองโฮจิมินห์  ไปรษณีย์กลาง  โบสถ์นอร์ทเธอดาม  ตลาดเบนถัน
พิเศษ : พักดาลัด 4 ดาว 2 คืน / บินภายใน 1 ครั้ง

สนามบินสุวรรณภูมิ  สนามบินเตินเซินเญิ้ต  เมืองโฮจิมินห์  เมืองมุยเน่  หมู่บ้านชาวประมง  นั่งรถจิ๊บตะลุยทะเลทราย  เมืองดาลัด  นั่งโรลเลอร์โคสเตอร์  น้ำตกดาตันลา  ลานอเนกประสงค์ดาลัด  ดาลัดไนท์มาร์เก็ต  ทะเลสาบซวนเฮือง  ทุ่งไฮเดรนเยีย  พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิเบ๋าได๋  บ้านเพี้ยน  โบสถ์สีชมพู  กระเช้าไฟฟ้า  วัดดตั๊กลัม  สนามบินเลียนเคือง  สนามบินเตินเซินเญิ้ต  เมืองโฮจิมินห์  ไปรษณีย์กลาง  โบสถ์นอร์ทเธอดาม  ตลาดเบนถัน  สนามบินเตินเซินเญิ้ต  สนามบินสุวรรณภูมิ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
กันยายน18-2115,990
กันยายน
18-2115,990
ตุลาคม9-12 / 16-1916,990
23-26 (วันปิยมหาราช)17,990
ตุลาคม
9-12 / 16-1916,990
23-26 (วันปิยมหาราช)17,990
พฤศจิกายน6-9 / 20-2316,990
พฤศจิกายน
6-9 / 20-2316,990
ธันวาคม4-7 (วันพ่อ) / 11-14 (วันรัฐธรรมนูญ) / 25-28 (วันคริสต์มาส)17,990
ธันวาคม
4-7 (วันพ่อ) / 11-14 (วันรัฐธรรมนูญ) / 25-28 (วันคริสต์มาส)17,990

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเตินเซินเญิ้ต – เมืองโฮจิมินห์ – เมืองมุยเน่ – หมู่บ้านชาวประมง TIEN DAT RESORT ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า
2 นั่งรถจิ๊บตะลุยทะเลทราย – เมืองดาลัด – นั่งโรลเลอร์โคสเตอร์ – น้ำตกดาตันลา - ลานอเนกประสงค์ดาลัด – ดาลัดไนท์มาร์เก็ต KING DALAT HOTEL ระดับ 4 ดาวหรีอเทียบเท่า
3 ทะเลสาบซวนเฮือง – ทุ่งไฮเดรนเยีย – พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิเบ๋าได๋ – บ้านเพี้ยน – โบสถ์สีชมพู – กระเช้าไฟฟ้า – วัดดตั๊กลัม KING DALAT HOTEL ระดับ 4 ดาวหรีอเทียบเท่า
4 สนามบินเลียนเคือง – สนามบินเตินเซินเญิ้ต – เมืองโฮจิมินห์ – ไปรษณีย์กลาง – โบสถ์นอร์ทเธอดาม – ตลาดเบนถัน – สนามบินเตินเซินเญิ้ต – สนามบินสุวรรณภูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเตินเซินเญิ้ต – เมืองโฮจิมินห์ – เมืองมุยเน่ – หมู่บ้านชาวประมง
 • โรงแรม
 • TIEN DAT RESORT ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • นั่งรถจิ๊บตะลุยทะเลทราย – เมืองดาลัด – นั่งโรลเลอร์โคสเตอร์ – น้ำตกดาตันลา - ลานอเนกประสงค์ดาลัด – ดาลัดไนท์มาร์เก็ต
 • โรงแรม
 • KING DALAT HOTEL ระดับ 4 ดาวหรีอเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ทะเลสาบซวนเฮือง – ทุ่งไฮเดรนเยีย – พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิเบ๋าได๋ – บ้านเพี้ยน – โบสถ์สีชมพู – กระเช้าไฟฟ้า – วัดดตั๊กลัม
 • โรงแรม
 • KING DALAT HOTEL ระดับ 4 ดาวหรีอเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินเลียนเคือง – สนามบินเตินเซินเญิ้ต – เมืองโฮจิมินห์ – ไปรษณีย์กลาง – โบสถ์นอร์ทเธอดาม – ตลาดเบนถัน – สนามบินเตินเซินเญิ้ต – สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม