ทัวร์ยุโรป Spain (EK) 8วัน 5คืน MAD01 – EU5422005

รหัสทัวร์ : EU5422005
เดินทาง : Mar-May 2022
ระยะเวลา : 8D5N

ทัวร์ยุโรป Spain (EK) 8วัน 5คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 59,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : มาดริด อนุสาวรีย์น้ำพุไซเบเลส  ประตูชัยอาคาล่า  พลาซ่า มายอร์  มาดริด  เซอโกเบีย  รางส่งน้ำโรมัน  มาดริด  พระราชวังหลวง  พลาซ่า เดอเอสปาญน่า  โทเลโด  มหาวิหารแห่งโทเลโด  วาเลนเซีย  ย่านจัตุรัสใจกลางเมืองเก่า  มหาวิหารวาเลนเซีย  บาร์เซโลน่า  โบสถ์ซากราด้า แฟมิเลีย  ปาร์ค กูเอล  ลา รัมบลาส  อนุสาวรีย์คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส  LA ROCA VILLAGE OUTLET  สนามฟุตบอลแคมป์นู **ยังไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น 5,000 บาท**
ช้อป : พลาซ่า มายอร์ / พลาซ่า เดอเอสปาญน่า / LA ROCA VILLAGE OUTLET
กิน : ข้าวผัดสเปน / ดินเนอร์พร้อมชมโชว์ระบำฟลามิงโก้
พิเศษ : บินลงมาดริด ออกทางบาร์เซโลน่า ไม่ย้อนทาง

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)  ดูไบ (แวะเปลี่ยนเครื่อง)  สนามบินมาดริด  อนุสาวรีย์น้ำพุไซเบเลส  ประตูชัยอาคาล่า  พลาซ่า มายอร์  มาดริด  เซอโกเบีย  รางส่งน้ำโรมัน  มาดริด  พระราชวังหลวง  พลาซ่า เดอเอสปาญน่า  โทเลโด  มหาวิหารแห่งโทเลโด  วาเลนเซีย  ย่านจัตุรัสใจกลางเมืองเก่า  มหาวิหารวาเลนเซีย  บาร์เซโลน่า  โบสถ์ซากราด้า แฟมิเลีย  ปาร์ค กูเอล  ลา รัมบลาส  อนุสาวรีย์คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส  LA ROCA VILLAGE OUTLET  สนามฟุตบอลแคมป์นู  สนามบินบาร์เซโลน่า   ดูไบ (แวะเปลี่ยนเครื่อง)  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) **ยังไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น 5,000 บาท**


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
มีนาคม28-4 เม.ย.59,999
มีนาคม
28-4 เม.ย.59,999
เมษายน2-9 (วันจักรี) / 15-22 / 25-2 พ.ค. (วันแรงงาน)59,999
9-16 / 10-17 (วันสงกรานต์)69,999
เมษายน
2-9 (วันจักรี) / 15-22 / 25-2 พ.ค. (วันแรงงาน)59,999
9-16 / 10-17 (วันสงกรานต์)69,999
พฤษภาคม8-15 / 15-22 / 22-2959,999
พฤษภาคม
8-15 / 15-22 / 22-2959,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน)
2 ดูไบ (แวะเปลี่ยนเครื่อง) – สนามบินมาดริด – อนุสาวรีย์น้ำพุไซเบเลส – ประตูชัยอาคาล่า – พลาซ่า มายอร์ (อาหารเช้าทานบนเครื่องบิน) HOLIDAY INN CALLE ALCALA HOTEL, MADRID หรือเทียบเท่า
3 มาดริด – เซอโกเบีย – รางส่งน้ำโรมัน – มาดริด – พระราชวังหลวง – พลาซ่า เดอเอสปาญน่า HOLIDAY INN CALLE ALCALA HOTEL, MADRID หรือเทียบเท่า
4 มาดริด – โทเลโด – มหาวิหารแห่งโทเลโด – วาเลนเซีย SERCOTEL SOROLLA PALACE HOTEL, VALENCIA หรือเทียบเท่า
5 วาเลนเซีย – ย่านจัตุรัสใจกลางเมืองเก่า – มหาวิหารวาเลนเซีย –บาร์เซโลน่า FIRA CONGRESS HOTEL, BARCELONA หรือเทียบเท่า
6 บาร์เซโ ลน่า – โบสถ์ซากราด้า แฟมิเลีย – ปาร์ค กูเอล – ลา รัมบลาส – อนุสาวรีย์คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส – LA ROCA VILLAGE OUTLET FIRA CONGRESS HOTEL, BARCELONA หรือเทียบเท่า
7 สนามฟุตบอลแคมป์นู – สนามบินบาร์เซโลน่า
8 ดูไบ (แวะเปลี่ยนเครื่อง) - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน)
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ดูไบ (แวะเปลี่ยนเครื่อง) – สนามบินมาดริด – อนุสาวรีย์น้ำพุไซเบเลส – ประตูชัยอาคาล่า – พลาซ่า มายอร์ (อาหารเช้าทานบนเครื่องบิน)
 • โรงแรม
 • HOLIDAY INN CALLE ALCALA HOTEL, MADRID หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • มาดริด – เซอโกเบีย – รางส่งน้ำโรมัน – มาดริด – พระราชวังหลวง – พลาซ่า เดอเอสปาญน่า
 • โรงแรม
 • HOLIDAY INN CALLE ALCALA HOTEL, MADRID หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • มาดริด – โทเลโด – มหาวิหารแห่งโทเลโด – วาเลนเซีย
 • โรงแรม
 • SERCOTEL SOROLLA PALACE HOTEL, VALENCIA หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • วาเลนเซีย – ย่านจัตุรัสใจกลางเมืองเก่า – มหาวิหารวาเลนเซีย –บาร์เซโลน่า
 • โรงแรม
 • FIRA CONGRESS HOTEL, BARCELONA หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • บาร์เซโ ลน่า – โบสถ์ซากราด้า แฟมิเลีย – ปาร์ค กูเอล – ลา รัมบลาส – อนุสาวรีย์คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส – LA ROCA VILLAGE OUTLET
 • โรงแรม
 • FIRA CONGRESS HOTEL, BARCELONA หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 7
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามฟุตบอลแคมป์นู – สนามบินบาร์เซโลน่า
 • โรงแรม
 • วันที่ 8
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ดูไบ (แวะเปลี่ยนเครื่อง) - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน)
 • โรงแรม