fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น SPECIAL TOKYO PINKMOSS (TG) 6วัน 3คืน – J4520120

รหัสทัวร์ : J4520120
เดินทาง : May
ระยะเวลา : 6D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ชมทุ่งพิงค์มอส อิสระ 1 วัน
ราคาเริ่มต้น

฿ 36,900

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : ปราสาทโอดาวาระ(ด้านนอก)  นั่งรถไฟท้องถิ่น  โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต  ล่องเรือทะเลสาบอาชิ ชมทุ่งพิ้งค์มอส(SHIBAZAKURA PARK)  โอชิโนะ ฮัคไค  ศุนย์จำลองแผ่นดินไหว  มหานครโตเกียว  ย่านชินจูกุ อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยด้วยตัวเอง (บริการรถรับ-ส่งฟรี สวนสนุกโตเกียวดิสนีย์แลนด์) สวนดอกไม้อาชิคางะ(ดอกวิสทีเรีย)  วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี  เมืองโอไดบะ  ห้างไดเวอร์ซิตี้ (หุ่นกันดั้ม)
ช้อป : โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต ย่านชินจูกุ อิออนพลาซ่า
กิน : ขาปูยักษ์ อันขึ้นชื่อของญี่ปุ่น แบบไม่อั้น
พิเศษ : ทุ่งพิ้งค์มอส / แช่ออนเซ็น / Free wifi on bus

J4520120 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินฮาเนดะ  ปราสาทโอดาวาระ(ด้านนอก)  นั่งรถไฟท้องถิ่น  ล่องเรือทะเลสาบอาชิ ชมทุ่งพิ้งค์มอส(SHIBAZAKURA PARK)  โอชิโนะ ฮัคไค  ศุนย์จำลองแผ่นดินไหว  มหานครโตเกียว  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยด้วยตัวเอง (บริการรถรับ-ส่งฟรี สวนสนุกโตเกียวดิสนีย์แลนด์) สวนดอกไม้อาชิคางะ(ดอกวิสทีเรีย)  วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี  เมืองโอไดบะ  ห้างไดเวอร์ซิตี้ (หุ่นกันดั้ม)  อิออนพลาซ่า (ไม่รวมอาหาร 5 มื้อ) พิเศษ!! ทานขาปูยักษ์ อันขึ้นชื่อของญี่ปุ่น แบบไม่อั้น + แช่ออนเซ็น / Free wifi on bus


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤษภาคม01-0636,900
พฤษภาคม
01-0636,900ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
2 สนามบินฮาเนดะ - ปราสาทโอดาวาระ(ด้านนอก) - นั่งรถไฟท้องถิ่น - โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น FUJISAN GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
3 ชมทุ่งพิ้งค์มอส(SHIBAZAKURA PARK) - โอชิโนะ ฮัคไค - ศุนย์จำลองแผ่นดินไหว - มหานครโตเกียว - ย่านชินจูกุ KEISEI HOTEL MIRAMARE หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
4 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยด้วยตัวเอง (บริการรถรับ-ส่งฟรี สวนสนุกโตเกียวดิสนีย์แลนด์) KEISEI HOTEL MIRAMARE หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
5 สวนดอกไม้อาชิคางะ(ดอกวิสทีเรีย) - วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี - เมืองโอไดบะ - ห้างไดเวอร์ซิตี้ (หุ่นกันดั้ม) - อิออนพลาซ่า
6 สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินฮาเนดะ - ปราสาทโอดาวาระ(ด้านนอก) - นั่งรถไฟท้องถิ่น - โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น
 • โรงแรม
 • FUJISAN GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ชมทุ่งพิ้งค์มอส(SHIBAZAKURA PARK) - โอชิโนะ ฮัคไค - ศุนย์จำลองแผ่นดินไหว - มหานครโตเกียว - ย่านชินจูกุ
 • โรงแรม
 • KEISEI HOTEL MIRAMARE หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยด้วยตัวเอง (บริการรถรับ-ส่งฟรี สวนสนุกโตเกียวดิสนีย์แลนด์)
 • โรงแรม
 • KEISEI HOTEL MIRAMARE หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สวนดอกไม้อาชิคางะ(ดอกวิสทีเรีย) - วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี - เมืองโอไดบะ - ห้างไดเวอร์ซิตี้ (หุ่นกันดั้ม) - อิออนพลาซ่า
 • โรงแรม
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพ
 • โรงแรม