fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น SPECIAL TOKYO WINTER (TG) 6วัน 3คืน – J4519248

รหัสทัวร์ : J4519248
เดินทาง : Dec
ระยะเวลา : 6D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฤดูหนาว อิสระ 1 วัน
ราคาเริ่มต้น

฿ 39,900

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : หลวงพ่อโตคามาคุระ ฮาโกเน่ ล่องเรือทะเลสาบอาชิ สกี รีสอร์ท (ลานสกี) โอชิโนะ ฮัคไค โตเกียว เบย์ อควาไลน์ เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว German Village วัดอาซากุสะ ตลาดปลาซึกิจิ
ช้อป : โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต ชินจูกุ โอไดบะ ห้างไดเวอร์ซิตี้ ห้างสรรพสินค้าอควาซิตี้ อิออน
กิน : บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ 1 มื้อ + สตรอเบอรี่ ท่านละ 1 แพ็ค
พิเศษ : แช่น้ำแร่ออนเซ็น 1 คืน+ Free wifi on bus + สะสมไมล์การบินไทยได้ 50%

J4519248 ทัวร์ญี่ปุ่น เมืองคามาคุระ หลวงพ่อโตคามาคุระ ฮาโกเน่ ล่องเรือทะเลสาบอาชิ โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต สกี รีสอร์ท (ลานสกี) โอชิโนะ ฮัคไค มหานครโตเกียว ย่านชินจูกุ โตเกียว เบย์ อควาไลน์ เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว German Village อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยด้วยตัวเอง  หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริมสวนสนุกโตเกียวดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีรถให้บริการ และ ไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว ตลอดทั้งวัน) ปล่อยอิสระ เดินทางท่องเที่ยวเองตามอัธยาศัยเต็มวัน โดยสามารถขอคำแนะนำจากหัวหน้าทัวร์ได้ วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี ตลาดปลาซึกิจิ เมืองโอไดบะ ห้างไดเวอร์ซิตี้ (หุ่นกันดั้ม) ห้างสรรพสินค้าอควาซิตี้ อิออนพลาซ่า  แช่น้ำแร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ +สตรอเบอรี่ ท่านละ 1 แพ็ค + Free wifi on bus + สะสมไมล์การบินไทยได้ 50%


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม4-939,900
ธันวาคม
4-939,900ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินฮาเนดะ
2 เมืองคามาคุระ - หลวงพ่อโตคามาคุระ - ฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต - ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น HOTEL JUST ONE หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
3 สกี รีสอร์ท (ลานสกี) - โอชิโนะ ฮัคไค - มหานครโตเกียว - ย่านชินจูกุ - โตเกียว เบย์ อควาไลน์ - เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว German Village APA HOTEL & RESORT MAKUHARI หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
4 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยด้วยตัวเอง หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริมสวนสนุกโตเกียวดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีรถให้บริการ และ ไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว ตลอดทั้งวัน) ปล่อยอิสระ เดินทางท่องเที่ยวเองตามอัธยาศัยเต็มวัน โดยสามารถขอคำแนะนำจากหัวหน้าทัวร์ได้ APA HOTEL & RESORT MAKUHARI หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
5 วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี - ตลาดปลาซึกิจิ - เมืองโอไดบะ - ห้างไดเวอร์ซิตี้ (หุ่นกันดั้ม) - ห้างสรรพสินค้าอควาซิตี้ - อิออนพลาซ่า
9 สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินฮาเนดะ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองคามาคุระ - หลวงพ่อโตคามาคุระ - ฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต - ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น
 • โรงแรม
 • HOTEL JUST ONE หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สกี รีสอร์ท (ลานสกี) - โอชิโนะ ฮัคไค - มหานครโตเกียว - ย่านชินจูกุ - โตเกียว เบย์ อควาไลน์ - เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว German Village
 • โรงแรม
 • APA HOTEL & RESORT MAKUHARI หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยด้วยตัวเอง หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริมสวนสนุกโตเกียวดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีรถให้บริการ และ ไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว ตลอดทั้งวัน) ปล่อยอิสระ เดินทางท่องเที่ยวเองตามอัธยาศัยเต็มวัน โดยสามารถขอคำแนะนำจากหัวหน้าทัวร์ได้
 • โรงแรม
 • APA HOTEL & RESORT MAKUHARI หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี - ตลาดปลาซึกิจิ - เมืองโอไดบะ - ห้างไดเวอร์ซิตี้ (หุ่นกันดั้ม) - ห้างสรรพสินค้าอควาซิตี้ - อิออนพลาซ่า
 • โรงแรม
 • วันที่ 9
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ
 • โรงแรม