fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น SPRING HOKKAIDO (XJ) 5วัน 3คืน – J052032

รหัสทัวร์ : J052032
เดินทาง : Apr
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ช่วงสงกรานต์
ราคาเริ่มต้น

฿ 35,900 ฿ 33,900

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : โนโบริเบทสึ  บ่อโคลนจิโกคุดานิ  ทะเลสาบโทยะ  ภูเขาไฟอุสึซัน (เคเบิ้ล)  ฟาร์มหมีสีน้ำตาล โทยะ  คลองโอตารุ  หอนาฬิกาไอน้ำ  พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี  ซาไคมาจิ  โรงงานช็อกโกแล็ต  ซัปโปโร ศาลเจ้าฮอกไกโด  อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า 
ช้อป : ช้อปปิ้งซึซึกิโนะ  ตลาดเช้าโจไก ช้อปปิ้งสถานีซัปโปโร  ช้อปปิ้งเรร่าเอาท์เล็ท
กิน : บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์แบบไม่อั้น
พิเศษ : บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์แบบไม่อั้น + แช่ออนเซ็น / Free wifi on bus

J052032 ทัวร์ญี่ปุ่น ชิโตเซ่  โนโบริเบทสึ  บ่อโคลนจิโกคุดานิ  ทะเลสาบโทยะ  ภูเขาไฟอุสึซัน (เคเบิ้ล)  ฟาร์มหมีสีน้ำตาล โทยะ  คลองโอตารุ  หอนาฬิกาไอน้ำ  พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี  ซาไคมาจิ  โรงงานช็อกโกแล็ต  ซัปโปโร  ช้อปปิ้งซึซึกิโนะ  ตลาดเช้าโจไก  ศาลเจ้าฮอกไกโด  อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า  ช้อปปิ้งสถานีซัปโปโร  ช้อปปิ้งเรร่าเอาท์เล็ท (ไม่รวมอาหาร 1 มื้อ) บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์แบบไม่อั้น + แช่ออนเซ็น / Free wifi on bus


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน15-1935,90033,900
เมษายน
15-1935,90033,900

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินดอนเมือง กรุงเทพ ฯ
2 ชิโตเซ่ – โนโบริเบทสึ – บ่อโคลนจิโกคุดานิ – ทะเลสาบโทยะ – ภูเขาไฟอุสึซัน (เคเบิ้ล) – ฟาร์มหมีสีน้ำตาล HOTEL HANABI หรือเทียบเท่า
3 โทยะ – คลองโอตารุ – หอนาฬิกาไอน้ำ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี – ซาไคมาจิ – โรงงานช็อกโกแล็ต – ซัปโปโร –ช้อปปิ้งซึซึกิโนะ SAPPORO TOKYU REI HOTEL หรือเทียบเท่า
4 ซัปโปโร – ตลาดเช้าโจไก – ศาลเจ้าฮอกไกโด – อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า – ช้อปปิ้งสถานีซัปโปโร – ช้อปปิ้งเรร่าเอาท์เล็ท SAPPORO TOKYU REI HOTEL หรือเทียบเท่า
5 สนามบินชิโตเซ่ – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพ ฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินดอนเมือง กรุงเทพ ฯ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ชิโตเซ่ – โนโบริเบทสึ – บ่อโคลนจิโกคุดานิ – ทะเลสาบโทยะ – ภูเขาไฟอุสึซัน (เคเบิ้ล) – ฟาร์มหมีสีน้ำตาล
 • โรงแรม
 • HOTEL HANABI หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • โทยะ – คลองโอตารุ – หอนาฬิกาไอน้ำ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี – ซาไคมาจิ – โรงงานช็อกโกแล็ต – ซัปโปโร –ช้อปปิ้งซึซึกิโนะ
 • โรงแรม
 • SAPPORO TOKYU REI HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ซัปโปโร – ตลาดเช้าโจไก – ศาลเจ้าฮอกไกโด – อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า – ช้อปปิ้งสถานีซัปโปโร – ช้อปปิ้งเรร่าเอาท์เล็ท
 • โรงแรม
 • SAPPORO TOKYU REI HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินชิโตเซ่ – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพ ฯ
 • โรงแรม