fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น SUMMER HONSHU (XJ) 6วัน 3คืน – J0520126

รหัสทัวร์ : J0520126
เดินทาง : Jun - Sep
ระยะเวลา : 6D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว โอซาก้า นาโกย่า
ราคาเริ่มต้น

฿ 32,900 ฿ 30,900

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : โอซาก้า  เกียวโต  วัดคิโยมิสึ  ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ  นาโกย่า ชิซึโอะกะ  ทะเลสาบปลาไหลฮามานะ  ภูเขาไฟฟูจิ สถานีที่ 5  หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค  ยามานาชิ ล่องเรือโจรสลัด (15 นาที)  โตเกียว  วัดอาซะกุซ่า  หอคอยโตเกียวสกายทรี (จุดถ่ายรูป)  ย่านเมืองเก่าซาวาระ
ช้อป : ช้อปปิ้งซาคาเอะ ช้อปปิ้งชินจูกุ  ตลาดปลาโทโยสุ  เอออน พลาซ่า ชิซุยเอาท์เล็ท 
กิน : บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์แบบไม่อั้น
พิเศษ : แช่ออนเซ็น / Free wifi on bus

J0520126 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินคันไซ  โอซาก้า  เกียวโต  วัดคิโยมิสึ  ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ  ช้อปปิ้งซาคาเอะ  นาโกย่า ชิซึโอะกะ  ทะเลสาบปลาไหลฮามานะ  ภูเขาไฟฟูจิ สถานีที่ 5  หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค  ยามานาชิ ล่องเรือโจรสลัด (15 นาที)  โตเกียว  วัดอาซะกุซ่า  หอคอยโตเกียวสกายทรี (จุดถ่ายรูป)  ช้อปปิ้งชินจูกุ  ตลาดปลาโทโยสุ  ช้อปปิ้งเอออน พลาซ่า  ย่านเมืองเก่าซาวาระ  ช้อปปิ้งชิซุยเอาท์เล็ท  สนามบินนาริตะ (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์แบบไม่อั้น + แช่ออนเซ็น / Free wifi on bus


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
มิถุนายน02-0732,90030,900
มิถุนายน
02-0732,90030,900
กรกฎาคม03-08 / 24-2932,900
กรกฎาคม
03-08 / 24-2932,900
สิงหาคม11-1632,900
สิงหาคม
11-1632,900
กันยายน23-2832,90030,900
กันยายน
23-2832,90030,900

** วันหยุด ** ลดราคา


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
2 สนามบินคันไซ - โอซาก้า – เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – ช้อปปิ้งซาคาเอะ – นาโกย่า PRINCESS GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่า
3 นาโกย่า – ชิซึโอะกะ – ทะเลสาบปลาไหลฮามานะ – ภูเขาไฟฟูจิ สถานีที่ 5 – หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค – ยามานาชิ MOTOSU VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า
4 ยามานาชิ – ล่องเรือโจรสลัด (15 นาที) – โตเกียว – วัดอาซะกุซ่า – หอคอยโตเกียวสกายทรี (จุดถ่ายรูป) – ช้อปปิ้งชินจูกุ HOTEL ROSE GARDEN SHINJUKU หรือเทียบเท่า
5 โตเกียว – ตลาดปลาโทโยสุ – ช้อปปิ้งเอออน พลาซ่า – ย่านเมืองเก่าซาวาระ – ช้อปปิ้งชิซุยเอาท์เล็ท – สนามบินนาริตะ
6 สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินคันไซ - โอซาก้า – เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – ช้อปปิ้งซาคาเอะ – นาโกย่า
 • โรงแรม
 • PRINCESS GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • นาโกย่า – ชิซึโอะกะ – ทะเลสาบปลาไหลฮามานะ – ภูเขาไฟฟูจิ สถานีที่ 5 – หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค – ยามานาชิ
 • โรงแรม
 • MOTOSU VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ยามานาชิ – ล่องเรือโจรสลัด (15 นาที) – โตเกียว – วัดอาซะกุซ่า – หอคอยโตเกียวสกายทรี (จุดถ่ายรูป) – ช้อปปิ้งชินจูกุ
 • โรงแรม
 • HOTEL ROSE GARDEN SHINJUKU หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • โตเกียว – ตลาดปลาโทโยสุ – ช้อปปิ้งเอออน พลาซ่า – ย่านเมืองเก่าซาวาระ – ช้อปปิ้งชิซุยเอาท์เล็ท – สนามบินนาริตะ
 • โรงแรม
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
 • โรงแรม