fbpx

ทัวร์เที่ยวสุราษฎร์ธานี ทัวร์สมุย เกาะเต่า เกาะนางยวน ขอพรไอ้ไข่ 4วัน 2คืน ZSNI01– TH282020

รหัสทัวร์ : TH282020
เดินทาง : Dec
ระยะเวลา : 4D2N

ทัวร์ สุราษฎร์ธานี ทัวร์สมุย เกาะเต่า เกาะนางยวน ขอพรไอ้ไข่
ราคาเริ่มต้น

฿ 8,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เกาะสมุย พระใหญ่เกาะฟาน หินตาหินยาย น้ำตกหน้าเมือง หาดเฉวง เกาะนางยวน  เกาะเต่า วัดเจดีย์ วัดพระบรมธาตุไชยา 

ทัวร์เที่ยวสุราษฎร์ธานี ทัวร์สมุย เกาะเต่า เกาะนางยวน ขอพรไอ้ไข่ 4วัน 2คืน สุราษฎร์ธานี ท่าเรือดอนสัก ขึ้นเรือซีทรานส์เฟอร์รี่สู่เกาะสมุย เกาะสมุย พระใหญ่เกาะฟาน หินตาหินยาย น้ำตกหน้าเมือง หาดเฉวง เกาะนางยวน  เกาะเต่า สมุย ท่าเรือหน้าทอนขึ้นเรือซีทรานส์เฟอร์รี่เพื่อเดินทางกลับสู่ท่าเรือดอนสัก วัดเจดีย์ วัดพระบรมธาตุไชยา


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม3-6 / 4-7 / 5-8 / 9-12 / 10-13 / 17-208,999
24-27 / 29-1 / 30-210,999
ธันวาคม
3-6 / 4-7 / 5-8 / 9-12 / 10-13 / 17-208,999
24-27 / 29-1 / 30-210,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ
2 สุราษฎร์ธานี – ท่าเรือดอนสัก – ขึ้นเรือซีทรานส์เฟอร์รี่สู่เกาะสมุย – เกาะสมุย – พระใหญ่เกาะฟาน – หินตาหินยาย – น้ำตกหน้าเมือง – หาดเฉวง IBIS SAMUI HOTEL, สมุย หรือเทียบเท่า
3 สมุย – เกาะนางยวน – เกาะเต่า IBIS SAMUI HOTEL, สมุย หรือเทียบเท่า
4 สมุย – ท่าเรือหน้าทอน – ขึ้นเรือซีทรานส์เฟอร์รี่เพื่อเดินทางกลับสู่ท่าเรือดอนสัก – วัดเจดีย์ – วัดพระบรมธาตุไชยา – กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สุราษฎร์ธานี – ท่าเรือดอนสัก – ขึ้นเรือซีทรานส์เฟอร์รี่สู่เกาะสมุย – เกาะสมุย – พระใหญ่เกาะฟาน – หินตาหินยาย – น้ำตกหน้าเมือง – หาดเฉวง
 • โรงแรม
 • IBIS SAMUI HOTEL, สมุย หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สมุย – เกาะนางยวน – เกาะเต่า
 • โรงแรม
 • IBIS SAMUI HOTEL, สมุย หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สมุย – ท่าเรือหน้าทอน – ขึ้นเรือซีทรานส์เฟอร์รี่เพื่อเดินทางกลับสู่ท่าเรือดอนสัก – วัดเจดีย์ – วัดพระบรมธาตุไชยา – กรุงเทพฯ
 • โรงแรม