fbpx

ทัวร์ยุโรป มหัศจรรย์ EUROPE SWISS FRANCE (EK) 9วัน 6คืน BT-EUR79-EK – EU0923294

รหัสทัวร์ : EU0923294
เดินทาง : Apr 2023
ระยะเวลา : 9D6N

ทัวร์ยุโรป มหัศจรรย์ EUROPE SWISS FRANCE (EK) 9วัน 6คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 109,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เมืองลูเซิร์น  อนุสาวรีย์สิงโต  สะพานไม้ชาเปล  เขตเมืองเก่า  เมืองแองเกิลเบิร์ก  นั่งกระเช้าหมุนแบบ 360 องศาสู่ยอดเขาทิสลิส  ถ้ำน้ำแข็ง  หมู่บ้านอิเซลท์วอลด์  ทะเลสาบเบรียนซ์  เมืองอินเทอลาเก้น  ถนน Hoheweg  กรินเดลวาลด์  กระเช้าเคเบิ้ลคาร์ CABLE CAR สู่ ยอดเขาเฟียสต์  สะพาน First Cliff Walk by Tissot  เมืองบาเซิล  ย่านเมืองเก่า  จัตุรัส Marktplatz  ดินแดนแห่งเทพนิยาย กอลมาร์  หมู่บ้านเทพนิยาย ริคเวียร์  สทราซบูร์  ย่าน Petite-France  เมืองแร็งส์  เอาท์เล็ท ลาวาเล่  ปารีส  เข้าพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์  ร้านเบนลักซ์  ห้างลา ซามาริแตง  จัตุรัสทรอกาเดโร  ถ่ายรูปคู่กับหอไอไฟล  ล่องเรือแม่น้ำแซน  ประตูชัยอาร์กเดอทรียงฟ์  ถนนช็องเซลีเซ  จัตุรัสคองคอร์ด **รวมค่าวีซ่าและค่าทิปแล้ว**       
กิน : พิเศษ! เมนูสวิสฟองดู 3 ชนิด ชีส ออย และช็อกโกแล็ต แบบจัดเต็ม / ทานอาหารบนยอดเขาเฟียสต์ / หอยเอสคาโก้ ต้นตำหรับฝรั่งเศส
พิเศษ : ที่พัก 4 ดาว / เช้าพิพิธภัณฑ์ลูฟว์ ชมภาพโมนาลิซ่า / พิชิต 2 ยอดเขา ทิตลิสและเฟียส / กอลมาร์เมืองแห่งเทพนิยาย

สนามบินสุวรรณภูมิ  ดูไบ  ซูริค  เมืองลูเซิร์น  อนุสาวรีย์สิงโต  สะพานไม้ชาเปล  เขตเมืองเก่า  เมืองแองเกิลเบิร์ก  นั่งกระเช้าหมุนแบบ 360 องศาสู่ยอดเขาทิสลิส  ถ้ำน้ำแข็ง  หมู่บ้านอิเซลท์วอลด์  ทะเลสาบเบรียนซ์  เมืองอินเทอลาเก้น  ถนน Hoheweg  กรินเดลวาลด์  กระเช้าเคเบิ้ลคาร์ CABLE CAR สู่ ยอดเขาเฟียสต์  สะพาน First Cliff Walk by Tissot  เมืองบาเซิล  ย่านเมืองเก่า  จัตุรัส Marktplatz  ดินแดนแห่งเทพนิยาย กอลมาร์  หมู่บ้านเทพนิยาย ริคเวียร์  สทราซบูร์  ย่าน Petite-France  เมืองแร็งส์  เอาท์เล็ท ลาวาเล่  ปารีส  เข้าพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์  ร้านเบนลักซ์  ห้างลา ซามาริแตง  จัตุรัสทรอกาเดโร  ถ่ายรูปคู่กับหอไอไฟล  ล่องเรือแม่น้ำแซน  ประตูชัยอาร์กเดอทรียงฟ์  ถนนช็องเซลีเซ  จัตุรัสคองคอร์ด  สนามบินปารีส   ดูไบ  กรุงเทพ  **รวมค่าวีซ่าและค่าทิปแล้ว**       


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายนเต็มทุกกรุ๊ป109,999
เมษายน
เต็มทุกกรุ๊ป109,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ
2 ดูไบ • ซูริค • เมืองลูเซิร์น • อนุสาวรีย์สิงโต • สะพานไม้ชาเปล • เขตเมืองเก่า Hotel Astoria หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
3 เมืองแองเกิลเบิร์ก • นั่งกระเช้าหมุนแบบ 360 องศาสู่ยอดเขาทิสลิส • ถ้ำน้ำแข็ง • หมู่บ้านอิเซลท์วอลด์ • ทะเลสาบเบรียนซ์ • เมืองอินเทอลาเก้น • ถนน Hoheweg Hotel Metropole หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
4 กรินเดลวาลด์ • กระเช้าเคเบิ้ลคาร์ CABLE CAR สู่ ยอดเขาเฟียสต์ • สะพาน First Cliff Walk by Tissot • เมืองบาเซิล• ย่านเมืองเก่า • จัตุรัส Marktplatz Novotel Basel City หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
5 ดินแดนแห่งเทพนิยาย กอลมาร์ • หมู่บ้านเทพนิยาย ริคเวียร์ • สทราซบูร์ • ย่าน Petite-France Mercure Strasbourg Centre หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
6 เมืองแร็งส์ • เอาท์เล็ท ลาวาเล่ • ปารีส Mercure Paris La Defense หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
7 เข้าพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ • ร้านเบนลักซ์ • ห้างลา ซามาริแตง Mercure Paris La Defense หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
8 จัตุรัสทรอกาเดโร • ถ่ายรูปคู่กับหอไอไฟล • ล่องเรือแม่น้ำแซน • ประตูชัยอาร์กเดอทรียงฟ์ • ถนนช็องเซลีเซ • จัตุรัสคองคอร์ด • สนามบินปารีส
9 ดูไบ • กรุงเทพ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ดูไบ • ซูริค • เมืองลูเซิร์น • อนุสาวรีย์สิงโต • สะพานไม้ชาเปล • เขตเมืองเก่า
 • โรงแรม
 • Hotel Astoria หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองแองเกิลเบิร์ก • นั่งกระเช้าหมุนแบบ 360 องศาสู่ยอดเขาทิสลิส • ถ้ำน้ำแข็ง • หมู่บ้านอิเซลท์วอลด์ • ทะเลสาบเบรียนซ์ • เมืองอินเทอลาเก้น • ถนน Hoheweg
 • โรงแรม
 • Hotel Metropole หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรินเดลวาลด์ • กระเช้าเคเบิ้ลคาร์ CABLE CAR สู่ ยอดเขาเฟียสต์ • สะพาน First Cliff Walk by Tissot • เมืองบาเซิล• ย่านเมืองเก่า • จัตุรัส Marktplatz
 • โรงแรม
 • Novotel Basel City หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ดินแดนแห่งเทพนิยาย กอลมาร์ • หมู่บ้านเทพนิยาย ริคเวียร์ • สทราซบูร์ • ย่าน Petite-France
 • โรงแรม
 • Mercure Strasbourg Centre หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองแร็งส์ • เอาท์เล็ท ลาวาเล่ • ปารีส
 • โรงแรม
 • Mercure Paris La Defense หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
 • วันที่ 7
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เข้าพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ • ร้านเบนลักซ์ • ห้างลา ซามาริแตง
 • โรงแรม
 • Mercure Paris La Defense หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
 • วันที่ 8
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • จัตุรัสทรอกาเดโร • ถ่ายรูปคู่กับหอไอไฟล • ล่องเรือแม่น้ำแซน • ประตูชัยอาร์กเดอทรียงฟ์ • ถนนช็องเซลีเซ • จัตุรัสคองคอร์ด • สนามบินปารีส
 • โรงแรม
 • วันที่ 9
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ดูไบ • กรุงเทพ
 • โรงแรม