fbpx

ทัวร์ยุโรป SWISS PANORAMA (TG) 9วัน 6คืน EUR_08A – EU1322135

รหัสทัวร์ : EU1322135
เดินทาง : Jun-Oct 2022
ระยะเวลา : 9D6N

ทัวร์ยุโรป SWISS PANORAMA (TG) 9วัน 6คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 128,000

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : ซูริค  หมู่บ้านวิทซ์นาว  นั่งรถไฟไต่ขึ้นยอดเขาริกิ  ลงเขาด้วยเคเบิ้ลคาร์  เมืองคูร์  ซังต์มอริทซ์  BERNINA EXPRESS  ทิราโน่  ลูกาโน่  อันเดอร์แมท  นั่งรถไฟ Glaceir Express  สู่เมืองแซร์มัท เมืองปลอดมลพิษ  แซร์มัท  ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น (โดยเคเบิ้ลคาร์ แมทเทอร์ฮอร์น กลาเซียร์ พาราไดซ์)  ทาสซ์  ลอยเคอร์บาด  มงเทรอซ์  GOLDEN PANORAMA  กืซตาด์ก  กรินเดอวาลด์  ยอดเขายูงเฟรา (TOP OF EUROPE)  เมืองอินเทอลาเก้น **รวมวีซ่าแล้ว**
กิน : ทานอาหารบนยอดเขาจุงเฟรา
พิเศษ : ที่พัก 4 ดาว / บินตรง / กรุ๊ปเล็ก 15 ท่าน / รวมวีซ่าแล้ว / อาหารครบทุกมื้อ

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)  ซูริค  หมู่บ้านวิทซ์นาว  นั่งรถไฟไต่ขึ้นยอดเขาริกิ  ลงเขาด้วยเคเบิ้ลคาร์  เมืองคูร์  ซังต์มอริทซ์  BERNINA EXPRESS  ทิราโน่  ลูกาโน่  อันเดอร์แมท  นั่งรถไฟ Glaceir Express  สู่เมืองแซร์มัท เมืองปลอดมลพิษ  แซร์มัท  ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น (โดยเคเบิ้ลคาร์ แมทเทอร์ฮอร์น กลาเซียร์ พาราไดซ์)  ทาสซ์  ลอยเคอร์บาด  มงเทรอซ์  GOLDEN PANORAMA  กืซตาด์ก  กรินเดอวาลด์  ยอดเขายูงเฟรา (TOP OF EUROPE)  เมืองอินเทอลาเก้น  สนามบินซูริค  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) **รวมวีซ่าแล้ว**


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
มิถุนายน17-26128,000
มิถุนายน
17-26128,000
กรกฎาคม8-17 (วันอาสาฬหบูชา) / 22-31 (วันเฉลิม ร.10)128,000
กรกฎาคม
8-17 (วันอาสาฬหบูชา) / 22-31 (วันเฉลิม ร.10)128,000
สิงหาคม6-14 (วันแม่) / 20-28128,000
สิงหาคม
6-14 (วันแม่) / 20-28128,000
กันยายน3-11128,000
กันยายน
3-11128,000
ตุลาคม15-23 / 22-30 (วันปิยมหาราข)128,000
ตุลาคม
15-23 / 22-30 (วันปิยมหาราข)128,000

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
2 ซูริค - ลูเซิรน์ - หมู่บ้านวิทซ์นาว - นั่งรถไฟไต่ขึ้นยอดเขาริกิ - ลงเขาด้วยเคเบิ้ลคาร์ – เมืองคูร์ Hotel Mercure Chur West **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
3 คูร์ - ซังต์มอริทซ์ - BERNINA EXPRESS - ทิราโน่ - ลูกาโน่ Hotel de la Paix **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
4 ลูกาโน่ - อันเดอร์แมท - นั่งรถไฟ Glaceir Express สู่เมืองแซร์มัท เมืองปลอดมลพิษ Hotel Sonne Zermatt **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
5 แซร์มัท - ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น (โดยเคเบิ้ลคาร์ แมทเทอร์ฮอร์น กลาเซียร์ พาราไดซ์) Hotel Sonne Zermatt **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
6 ทาสซ์ - ลอยเคอร์บาด - มงเทรอซ์ - GOLDEN PANORAMA - กืซตาด์ก Hotel Arc En Ciel **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
7 กืซตาด์ก - กรินเดอวาลด์ - ยอดเขายูงเฟรา (TOP OF EUROPE) - เมืองอินเทอลาเก้น Hotel Kreb **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
8 อินเทอลาเก้น - สนามบินซูริค - กลับกรุงเทพฯ
9 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ซูริค - ลูเซิรน์ - หมู่บ้านวิทซ์นาว - นั่งรถไฟไต่ขึ้นยอดเขาริกิ - ลงเขาด้วยเคเบิ้ลคาร์ – เมืองคูร์
 • โรงแรม
 • Hotel Mercure Chur West **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • คูร์ - ซังต์มอริทซ์ - BERNINA EXPRESS - ทิราโน่ - ลูกาโน่
 • โรงแรม
 • Hotel de la Paix **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ลูกาโน่ - อันเดอร์แมท - นั่งรถไฟ Glaceir Express สู่เมืองแซร์มัท เมืองปลอดมลพิษ
 • โรงแรม
 • Hotel Sonne Zermatt **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • แซร์มัท - ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น (โดยเคเบิ้ลคาร์ แมทเทอร์ฮอร์น กลาเซียร์ พาราไดซ์)
 • โรงแรม
 • Hotel Sonne Zermatt **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ทาสซ์ - ลอยเคอร์บาด - มงเทรอซ์ - GOLDEN PANORAMA - กืซตาด์ก
 • โรงแรม
 • Hotel Arc En Ciel **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
 • วันที่ 7
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กืซตาด์ก - กรินเดอวาลด์ - ยอดเขายูงเฟรา (TOP OF EUROPE) - เมืองอินเทอลาเก้น
 • โรงแรม
 • Hotel Kreb **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
 • วันที่ 8
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อินเทอลาเก้น - สนามบินซูริค - กลับกรุงเทพฯ
 • โรงแรม
 • วันที่ 9
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม