fbpx

ทัวร์ยุโรป มหัศจรรย์ SWITZERLAND (EK) 8วัน 5คืน BT-EUR01-EK – EU0922214

รหัสทัวร์ : EU0922214
เดินทาง : Jul 2022 - Jan 2023
ระยะเวลา : 8D5N

ทัวร์ยุโรป มหัศจรรย์ SWITZERLAND (EK) 8วัน 5คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 89,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : ซูริค  ชไตน์อัมไรน์  ชาฟฟ์เฮาเซิน  น้ำตกไรน์  ซูริค  ถนนบาร์นฮอฟ  เบิร์น  อาสนวิหารแห่งกรุงเบิร์น  บ่อหมี  ย่านมาร์คกาสเซ  นาฬิกาดาราศาสตร์  เจนีวา  นาฬิกาดอกไม้  Monument National  United Nation Office at Geneva  น้ำพุแห่งเจนีวา  โลซานน์  อาสนวิหารโลซาน  มองเทรอซ์  ปราสาทชิลยอง  แทซ  เซอร์แมท  นั่งกระเช้าขึ้นเขาแมทเทอร์ฮอร์น  Matterhorn Glacier Paradise  อิสระเดินเล่นเมืองเซอร์แมท  เซอร์แมท  นั่งรถกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส อันเดอร์แมท  ทะเลสาบเบลาเซ  อินเทอลาเก้นท์  ถนน Hoheweg  เมืองกรินเดอวาลด์  ใหม่!! พิชิตยอดเขาจุงฟราวด้วย Eiger Express  อุโมงค์น้ำแข็ง  อุโมงค์โลกอัลไพน์  จุงเฟรา Panorama View  นั่งรถไฟไต่เขาสู่เลาเทอร์บรุนเนน  น้ำตกชเตาบ์บาค  ลูเซิร์น  อนุสาวรีย์สิงโต  สะพานไม้ชาเปล  เขตเมืองเก่า **รวมค่าวีซ่าแล้ว**
กิน : พิเศษเมนูสวิสชีสฟองดู / อาหารกลางวันบนยอดเขาจุงเฟรา
พิเศษ : พิชิต 2 ยอดเขา จุงเฟราและแมทเทอร์ฮอร์น / รวมค่าวีซ่า รวมค่าทิปแล้ว

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ดูไบ  ซูริค  ชไตน์อัมไรน์  ชาฟฟ์เฮาเซิน  น้ำตกไรน์  ซูริค  ถนนบาร์นฮอฟ  เบิร์น  อาสนวิหารแห่งกรุงเบิร์น  บ่อหมี  ย่านมาร์คกาสเซ  นาฬิกาดาราศาสตร์  เจนีวา  นาฬิกาดอกไม้  Monument National  United Nation Office at Geneva  น้ำพุแห่งเจนีวา  โลซานน์  อาสนวิหารโลซาน  มองเทรอซ์  ปราสาทชิลยอง  แทซ  เซอร์แมท  นั่งกระเช้าขึ้นเขาแมทเทอร์ฮอร์น  Matterhorn Glacier Paradise  อิสระเดินเล่นเมืองเซอร์แมท  เซอร์แมท  นั่งรถกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส อันเดอร์แมท  ทะเลสาบเบลาเซ  อินเทอลาเก้นท์  ถนน Hoheweg  เมืองกรินเดอวาลด์  ใหม่!! พิชิตยอดเขาจุงฟราวด้วย Eiger Express  อุโมงค์น้ำแข็ง  อุโมงค์โลกอัลไพน์  จุงเฟรา Panorama View  นั่งรถไฟไต่เขาสู่เลาเทอร์บรุนเนน  น้ำตกชเตาบ์บาค  ลูเซิร์น  อนุสาวรีย์สิงโต  สะพานไม้ชาเปล  เขตเมืองเก่า  ซูริค  สนามบินดูไบ  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ **รวมค่าวีซ่าแล้ว**


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม7-14 (วันรัฐธรรมนูญ)89,999
23-30 (วันคริสต์มาส)99,999
ธันวาคม
7-14 (วันรัฐธรรมนูญ)89,999
23-30 (วันคริสต์มาส)99,999
มกราคม13-2089,999
มกราคม
13-2089,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
2 ดูไบ • ซูริค • ชไตน์อัมไรน์ • ชาฟฟ์เฮาเซิน • น้ำตกไรน์ • ซูริค • ถนนบาร์นฮอฟ NOVOTEL ZURICH AIRPORT MESSE HOTEL หรือเทียบเท่า
3 เบิร์น • อาสนวิหารแห่งกรุงเบิร์น • บ่อหมี • ย่านมาร์คกาสเซ • นาฬิกาดาราศาสตร์ • เจนีวา • นาฬิกาดอกไม้ • Monument National • United Nation Office at Geneva • น้ำพุแห่งเจนีวา • โลซานน์ NOVOTEL LAUSANNE BUSSIGNY HOTEL หรือเทียบเท่า
4 โลซานน์ • อาสนวิหารโลซาน • มองเทรอซ์ • ปราสาทชิลยอง • แทซ • เซอร์แมท • นั่งกระเช้าขึ้นเขาแมทเทอร์ฮอร์น • Matterhorn Glacier Paradise • อิสระเดินเล่นเมืองเซอร์แมท RESTAURANT DERBY HOTEL หรือเทียบเท่า
5 เซอร์แมท • นั่งรถกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส• อันเดอร์แมท • ทะเลสาบเบลาเซ • อินเทอลาเก้นท์ • ถนน Hoheweg THE HEY HOTEL หรือเทียบเท่า
6 อินเทอลาเก้น • เมืองกรินเดอวาลด์ • ใหม่!! พิชิตยอดเขาจุงฟราวด้วย Eiger Express • อุโมงค์น้ำแข็ง • อุโมงค์โลกอัลไพน์ • จุงเฟรา Panorama View • นั่งรถไฟไต่เขาสู่เลาเทอร์บรุนเนน • น้ำตกชเตาบ์บาค • ลูเซิร์น • อนุสาวรีย์สิงโต • สะพานไม้ชาเปล • เขตเมืองเก่า IBIS STYLES LUCERNE HOTEL หรือเทียบเท่า
7 ลูเซิร์น • ซูริค • สนามบินดูไบ
8 สนามบินดูไบ • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ดูไบ • ซูริค • ชไตน์อัมไรน์ • ชาฟฟ์เฮาเซิน • น้ำตกไรน์ • ซูริค • ถนนบาร์นฮอฟ
 • โรงแรม
 • NOVOTEL ZURICH AIRPORT MESSE HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เบิร์น • อาสนวิหารแห่งกรุงเบิร์น • บ่อหมี • ย่านมาร์คกาสเซ • นาฬิกาดาราศาสตร์ • เจนีวา • นาฬิกาดอกไม้ • Monument National • United Nation Office at Geneva • น้ำพุแห่งเจนีวา • โลซานน์
 • โรงแรม
 • NOVOTEL LAUSANNE BUSSIGNY HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • โลซานน์ • อาสนวิหารโลซาน • มองเทรอซ์ • ปราสาทชิลยอง • แทซ • เซอร์แมท • นั่งกระเช้าขึ้นเขาแมทเทอร์ฮอร์น • Matterhorn Glacier Paradise • อิสระเดินเล่นเมืองเซอร์แมท
 • โรงแรม
 • RESTAURANT DERBY HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เซอร์แมท • นั่งรถกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส• อันเดอร์แมท • ทะเลสาบเบลาเซ • อินเทอลาเก้นท์ • ถนน Hoheweg
 • โรงแรม
 • THE HEY HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อินเทอลาเก้น • เมืองกรินเดอวาลด์ • ใหม่!! พิชิตยอดเขาจุงฟราวด้วย Eiger Express • อุโมงค์น้ำแข็ง • อุโมงค์โลกอัลไพน์ • จุงเฟรา Panorama View • นั่งรถไฟไต่เขาสู่เลาเทอร์บรุนเนน • น้ำตกชเตาบ์บาค • ลูเซิร์น • อนุสาวรีย์สิงโต • สะพานไม้ชาเปล • เขตเมืองเก่า
 • โรงแรม
 • IBIS STYLES LUCERNE HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 7
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ลูเซิร์น • ซูริค • สนามบินดูไบ
 • โรงแรม
 • วันที่ 8
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินดูไบ • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
 • โรงแรม