fbpx

ทัวร์ยุโรป มหัศจรรย์ SWITZERLAND พิชิต 2 ยอดเขา จุงเฟรา แมทเทอร์ฮอร์น (EK) 8วัน 5คืน BT-EUR01-EK – EU0923139

รหัสทัวร์ : EU0923139
เดินทาง : Apr 2023
ระยะเวลา : 8D5N

ทัวร์ยุโรป มหัศจรรย์ SWITZERLAND พิชิต 2 ยอดเขา จุงเฟรา แมทเทอร์ฮอร์น (EK) 8วัน 5คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 112,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เมืองชไตน์อัมไรน์  เมืองชาฟฟ์เฮาเซิน  น้ำตกไรน์  เมืองซูริค  เบิร์น  อาสนวิหารแห่งกรุงเบิร์น  บ่อหมี  ย่านมาร์คกาสเซ  นาฬิกาดาราสาสตร์  เจนีวา  นาฬิกาดอกไม้  Monument National น้ำพุแห่งเจนีวา  โลซานน์  มองเทรอซ์  แทซ  เซอร์แมท  Matterhorn Glacier Paradise  อิสระเดินเล่นเมืองเซอร์แมท  นั่งรถกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส  อันเดอร์แมท  ทะเลสาบเบลาเซ  อินเทอลาเก้นท์  ถนน Hoheweg  กรินเดอร์วาลด์  ใหม่!! พิชิตยอดเขาจุงฟราวด้วย Eiger Express  อุโมงค์น้ำแข็ง  อุโมงค์โลกอัลไพน์  Jungfrau Panorama View  นั่งรถไฟไต่เขาสู่ เลาเทอร์บรุนเนน  ลูเซิร์น  อนุสาวรีย์สิงโต  สะพานไม้ชาเปล  เขตเมืองเก่า  อิสระในเมืองลูเซิร์น **รวมค่าวีซ่าและค่าทิปแล้ว**
กิน : อาหารไทย / เมนูสวิสชีสฟองดู
พิเศษ : พักเชอร์แมท 1 คืน

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  สนามบินดูไบ  สนามบินซูริค  เมืองชไตน์อัมไรน์  เมืองชาฟฟ์เฮาเซิน  น้ำตกไรน์  เมืองซูริค  เบิร์น  อาสนวิหารแห่งกรุงเบิร์น  บ่อหมี  ย่านมาร์คกาสเซ  นาฬิกาดาราสาสตร์  เจนีวา  นาฬิกาดอกไม้  Monument National น้ำพุแห่งเจนีวา  โลซานน์  มองเทรอซ์  แทซ  เซอร์แมท  Matterhorn Glacier Paradise  อิสระเดินเล่นเมืองเซอร์แมท  นั่งรถกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส  อันเดอร์แมท  ทะเลสาบเบลาเซ  อินเทอลาเก้นท์  ถนน Hoheweg  กรินเดอร์วาลด์  ใหม่!! พิชิตยอดเขาจุงฟราวด้วย Eiger Express  อุโมงค์น้ำแข็ง  อุโมงค์โลกอัลไพน์  Jungfrau Panorama View  นั่งรถไฟไต่เขาสู่ เลาเทอร์บรุนเนน  ลูเซิร์น  อนุสาวรีย์สิงโต  สะพานไม้ชาเปล  เขตเมืองเก่า  อิสระในเมืองลูเซิร์น  สนามบินซูริค  สนามบินดูไบ  สนามบินสุวรรณภูมิ **รวมค่าวีซ่าและค่าทิปแล้ว**


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน4-11 (วันจักรี)112,999
11-18 (วันสงกรานต์)119,999
เมษายน
4-11 (วันจักรี)112,999
11-18 (วันสงกรานต์)119,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
2 สนามบินดูไบ • สนามบินซูริค • เมืองชไตน์อัมไรน์ • เมืองชาฟฟ์เฮาเซิน • น้ำตกไรน์ • เมืองซูริค   NOVOTEL ZURICH AIRPORT MESSE HOTEL หรือเทียบเท่า
3 เบิร์น • อาสนวิหารแห่งกรุงเบิร์น • บ่อหมี • ย่านมาร์คกาสเซ • นาฬิกาดาราสาสตร์ • เจนีวา • นาฬิกาดอกไม้ • Monument National น้ำพุแห่งเจนีวา • โลซานน์ NOVOTEL LAUSANNE BUSSIGNY HOTEL หรือเทียบเท่า
4 โลซานน์ • มองเทรอซ์ • แทซ • เซอร์แมท • Matterhorn Glacier Paradise • อิสระเดินเล่นเมืองเซอร์แมท RESTAURANT DERBY HOTEL หรือเทียบเท่า
5 เซอร์แมท • นั่งรถกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส• อันเดอร์แมท • ทะเลสาบเบลาเซ • อินเทอลาเก้นท์ • ถนน Hoheweg THE HEY HOTEL หรือเทียบเท่า
6 กรินเดอร์วาลด์ • ใหม่!! พิชิตยอดเขาจุงฟราวด้วย Eiger Express • อุโมงค์น้ำแข็ง • อุโมงค์โลกอัลไพน์ • Jungfrau Panorama View • นั่งรถไฟไต่เขาสู่ เลาเทอร์บรุนเนน • ลูเซิร์น • อนุสาวรีย์สิงโต • สะพานไม้ชาเปล • เขตเมืองเก่า IBIS STYLES LUCERNE HOTEL หรือเทียบเท่า
7 อิสระในเมืองลูเซิร์น • สนามบินซูริค • สนามบินดูไบ
8 สนามบินสุวรรณภูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินดูไบ • สนามบินซูริค • เมืองชไตน์อัมไรน์ • เมืองชาฟฟ์เฮาเซิน • น้ำตกไรน์ • เมืองซูริค  
 • โรงแรม
 • NOVOTEL ZURICH AIRPORT MESSE HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เบิร์น • อาสนวิหารแห่งกรุงเบิร์น • บ่อหมี • ย่านมาร์คกาสเซ • นาฬิกาดาราสาสตร์ • เจนีวา • นาฬิกาดอกไม้ • Monument National น้ำพุแห่งเจนีวา • โลซานน์
 • โรงแรม
 • NOVOTEL LAUSANNE BUSSIGNY HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • โลซานน์ • มองเทรอซ์ • แทซ • เซอร์แมท • Matterhorn Glacier Paradise • อิสระเดินเล่นเมืองเซอร์แมท
 • โรงแรม
 • RESTAURANT DERBY HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เซอร์แมท • นั่งรถกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส• อันเดอร์แมท • ทะเลสาบเบลาเซ • อินเทอลาเก้นท์ • ถนน Hoheweg
 • โรงแรม
 • THE HEY HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรินเดอร์วาลด์ • ใหม่!! พิชิตยอดเขาจุงฟราวด้วย Eiger Express • อุโมงค์น้ำแข็ง • อุโมงค์โลกอัลไพน์ • Jungfrau Panorama View • นั่งรถไฟไต่เขาสู่ เลาเทอร์บรุนเนน • ลูเซิร์น • อนุสาวรีย์สิงโต • สะพานไม้ชาเปล • เขตเมืองเก่า
 • โรงแรม
 • IBIS STYLES LUCERNE HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 7
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อิสระในเมืองลูเซิร์น • สนามบินซูริค • สนามบินดูไบ
 • โรงแรม
 • วันที่ 8
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม