fbpx

ทัวร์ยุโรป SWITZERLAND ซูริค เจนีวา เซอร์แมท ลูเซิร์น (EY) 9วัน 6คืน ZGZRH-2203EY – EU2822090

รหัสทัวร์ : EU2822090
เดินทาง : May-Oct 2022
ระยะเวลา : 9D6N

ทัวร์ยุโรป SWITZERLAND ซูริค เจนีวา เซอร์แมท ลูเซิร์น (EY) 9วัน 6คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 89,990

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เมืองเบิร์น  เยี่ยมชมบ่อหมี  ถนนบาห์นฮอฟพลัทซ์  ประตูเมืองโบราณ  น้ำพุปีศาจกินเด็ก  หอนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม  ศาลาว่าการเมืองเบิร์น  เมืองเจนีวา  ชมสวนอังกฤษ  นาฬิกาดอกไม้  น้ำพุกลางทะเลสาบ  เมืองโลซาน  มหาวิทยาลัยเมืองโลซานน์  มหาวิหารโลซานน์  เมืองเวเว่ย์  อนุสาวรีย์ชาลี แชปลิน The Fok Alimentarium  หมู่บ้านเชเบรอส์  นั่งรถรางพาโนรามิคชมทิวทัศน์ไร่องุ่นริมทะเลสาบ  ชิมไวน์นานาชนิด  เมืองมองเทรอซ์  ปราสาทชิลยอง  หมู่บ้านทาซ  หมู่บ้านเซอร์แมท  นั่งรถไฟขึ้นสู่เขากอร์เนอร์แกรต  ชมวิวยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น  นั่งรถไฟกลาเซียเอ็กเพรส รถไฟด่วนที่วิ่งช้าที่สุดในโลก  เมืองบริก  พระราชวังสต็อคคาลเปอร์  หมู่บ้านคันเดอร์ชเตค  นั่งกระเช้าชมทะเลสาบเออชีเนิน  เมืองอินเทอร์ลาเก้น  หมู่บ้านกรินเดิลวัลท์  นั่งรถไฟไต่เขาและเคเบิ้ลคาร์ขึ้นสู่ยอดเขาจุงเฟรา  ถ้ำน้ำแข็งพันปี  ธารน้ำแข็ง  ยอดเขาจุงเฟรา  เมืองลูเซิร์น  อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก  สะพานไม้ชาเปล  อิสระช้อปปิ้ง  เมืองซูริค  ย่านเมืองเก่าซูริค  เขตนีเดอร์ดอร์ฟ  ถนนบานโฮฟซตราสเซอ  ถนนออกัสตินเนอร์กาส **ยังไม่รวมค่าวีซ่า**
กิน : อาหารไทย / เมนูพิเศษ!! คอมโบฟองดู (ฟองดูชีส,ฟองดูน้ำมัน,ฟองดูช็อคโกแลต)

สนามบินสุวรรณภูมิ  สนามบินอาบูดาบี  สนามบินซูริค  เมืองเบิร์น  เยี่ยมชมบ่อหมี  ถนนบาห์นฮอฟพลัทซ์  ประตูเมืองโบราณ  น้ำพุปีศาจกินเด็ก  หอนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม  ศาลาว่าการเมืองเบิร์น  เมืองเจนีวา  ชมสวนอังกฤษ  นาฬิกาดอกไม้  น้ำพุกลางทะเลสาบ  เมืองโลซาน  มหาวิทยาลัยเมืองโลซานน์  มหาวิหารโลซานน์  เมืองเวเว่ย์  อนุสาวรีย์ชาลี แชปลิน The Fok Alimentarium  หมู่บ้านเชเบรอส์  นั่งรถรางพาโนรามิคชมทิวทัศน์ไร่องุ่นริมทะเลสาบ  ชิมไวน์นานาชนิด  เมืองมองเทรอซ์  ปราสาทชิลยอง  หมู่บ้านทาซ  หมู่บ้านเซอร์แมท  นั่งรถไฟขึ้นสู่เขากอร์เนอร์แกรต  ชมวิวยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น  นั่งรถไฟกลาเซียเอ็กเพรส รถไฟด่วนที่วิ่งช้าที่สุดในโลก  เมืองบริก  พระราชวังสต็อคคาลเปอร์  หมู่บ้านคันเดอร์ชเตค  นั่งกระเช้าชมทะเลสาบเออชีเนิน  เมืองอินเทอร์ลาเก้น  หมู่บ้านกรินเดิลวัลท์  นั่งรถไฟไต่เขาและเคเบิ้ลคาร์ขึ้นสู่ยอดเขาจุงเฟรา  ถ้ำน้ำแข็งพันปี  ธารน้ำแข็ง  ยอดเขาจุงเฟรา  เมืองลูเซิร์น  อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก  สะพานไม้ชาเปล  อิสระช้อปปิ้ง  เมืองซูริค  ย่านเมืองเก่าซูริค  เขตนีเดอร์ดอร์ฟ  ถนนบานโฮฟซตราสเซอ  ถนนออกัสตินเนอร์กาส  สนามบินซูริค  สนามบินอาบูดาบี  สนามบินสุวรรณภูมิ **ยังไม่รวมค่าวีซ่า**

 


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
มิถุนายน11-19 (2 ที่สุดท้าย)89,990
มิถุนายน
11-19 (2 ที่สุดท้าย)89,990ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอาบูดาบี
2 สนามบินอาบูดาบี – สนามบินซูริค – เมืองเบิร์น – เยี่ยมชมบ่อหมี – ถนนบาห์นฮอฟพลัทซ์ – ประตูเมืองโบราณ – น้ำพุปีศาจกินเด็ก – หอนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม – ศาลาว่าการเมืองเบิร์น – เมืองเจนีวา – ชมสวนอังกฤษ – นาฬิกาดอกไม้ – น้ำพุกลางทะเลสาบ HOTEL CORNAVIN GENEVA ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
3 เมืองโลซาน – มหาวิทยาลัยเมืองโลซานน์ – มหาวิหารโลซานน์ – เมืองเวเว่ย์ – อนุสาวรีย์ชาลี แชปลิน The Fok Alimentarium – หมู่บ้านเชเบรอส์ – นั่งรถรางพาโนรามิคชมทิวทัศน์ไร่องุ่นริมทะเลสาบ – ชิมไวน์นานาชนิด – เมืองมองเทรอซ์ – ปราสาทชิลยอง HOTEL VILLA TOSCANE MONTREUX ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
4 หมู่บ้านทาซ – หมู่บ้านเซอร์แมท – นั่งรถไฟขึ้นสู่เขากอร์เนอร์แกรต – ชมวิวยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น HOTEL DERBY ZERMATT ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
5 นั่งรถไฟกลาเซียเอ็กเพรส รถไฟด่วนที่วิ่งช้าที่สุดในโลก – เมืองบริก – พระราชวังสต็อคคาลเปอร์ – หมู่บ้านคันเดอร์ชเตค – นั่งกระเช้าชมทะเลสาบเออชีเนิน เมืองอินเทอร์ลาเก้น HOTEL CRYSTAL INTERLAKEN ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
6 หมู่บ้านกรินเดิลวัลท์ – นั่งรถไฟไต่เขาและเคเบิ้ลคาร์ขึ้นสู่ยอดเขาจุงเฟรา – ถ้ำน้ำแข็งพันปี – ธารน้ำแข็ง – ยอดเขาจุงเฟรา เมืองลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก – สะพานไม้ชาเปล – อิสระช้อปปิ้ง HOTEL IBIS STYLES LUCERNE CITY ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
7 เมืองซูริค – ย่านเมืองเก่าซูริค – เขตนีเดอร์ดอร์ฟ – ถนนบานโฮฟซตราสเซอ – ถนนออกัสตินเนอร์กาส HOTEL NOVOTEL ZURICH AIRPORT MESSE ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
8 สนามบินซูริค – สนามบินอาบูดาบี
9 สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศไทย
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
  • อาหาร

  • เช้า

    กลางวัน

    เย็น
  • กำหนดการ
  • สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอาบูดาบี
  • โรงแรม
  • วันที่ 2
  • อาหาร

  • เช้า

    กลางวัน

    เย็น
  • กำหนดการ
  • สนามบินอาบูดาบี – สนามบินซูริค – เมืองเบิร์น – เยี่ยมชมบ่อหมี – ถนนบาห์นฮอฟพลัทซ์ – ประตูเมืองโบราณ – น้ำพุปีศาจกินเด็ก – หอนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม – ศาลาว่าการเมืองเบิร์น – เมืองเจนีวา – ชมสวนอังกฤษ – นาฬิกาดอกไม้ – น้ำพุกลางทะเลสาบ
  • โรงแรม
  • HOTEL CORNAVIN GENEVA ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
  • วันที่ 3
  • อาหาร

  • เช้า

    กลางวัน

    เย็น
  • กำหนดการ
  • เมืองโลซาน – มหาวิทยาลัยเมืองโลซานน์ – มหาวิหารโลซานน์ – เมืองเวเว่ย์ – อนุสาวรีย์ชาลี แชปลิน The Fok Alimentarium – หมู่บ้านเชเบรอส์ – นั่งรถรางพาโนรามิคชมทิวทัศน์ไร่องุ่นริมทะเลสาบ – ชิมไวน์นานาชนิด – เมืองมองเทรอซ์ – ปราสาทชิลยอง
  • โรงแรม
  • HOTEL VILLA TOSCANE MONTREUX ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
  • วันที่ 4
  • อาหาร

  • เช้า

    กลางวัน

    เย็น
  • กำหนดการ
  • หมู่บ้านทาซ – หมู่บ้านเซอร์แมท – นั่งรถไฟขึ้นสู่เขากอร์เนอร์แกรต – ชมวิวยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น
  • โรงแรม
  • HOTEL DERBY ZERMATT ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
  • วันที่ 5
  • อาหาร

  • เช้า

    กลางวัน

    เย็น
  • กำหนดการ
  • นั่งรถไฟกลาเซียเอ็กเพรส รถไฟด่วนที่วิ่งช้าที่สุดในโลก – เมืองบริก – พระราชวังสต็อคคาลเปอร์ – หมู่บ้านคันเดอร์ชเตค – นั่งกระเช้าชมทะเลสาบเออชีเนิน เมืองอินเทอร์ลาเก้น
  • โรงแรม
  • HOTEL CRYSTAL INTERLAKEN ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
  • วันที่ 6
  • อาหาร

  • เช้า

    กลางวัน

    เย็น
  • กำหนดการ
  • หมู่บ้านกรินเดิลวัลท์ – นั่งรถไฟไต่เขาและเคเบิ้ลคาร์ขึ้นสู่ยอดเขาจุงเฟรา – ถ้ำน้ำแข็งพันปี – ธารน้ำแข็ง – ยอดเขาจุงเฟรา เมืองลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก – สะพานไม้ชาเปล – อิสระช้อปปิ้ง
  • โรงแรม
  • HOTEL IBIS STYLES LUCERNE CITY ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
  • วันที่ 7
  • อาหาร

  • เช้า

    กลางวัน

    เย็น
  • กำหนดการ
  • เมืองซูริค – ย่านเมืองเก่าซูริค – เขตนีเดอร์ดอร์ฟ – ถนนบานโฮฟซตราสเซอ – ถนนออกัสตินเนอร์กาส
  • โรงแรม
  • HOTEL NOVOTEL ZURICH AIRPORT MESSE ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
  • วันที่ 8
  • อาหาร

  • เช้า

    กลางวัน

    เย็น
  • กำหนดการ
  • สนามบินซูริค – สนามบินอาบูดาบี
  • โรงแรม
  • วันที่ 9
  • อาหาร

  • เช้า

    กลางวัน

    เย็น
  • กำหนดการ
  • สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศไทย
  • โรงแรม