fbpx

ทัวร์ยุโรป SWITZERLAND ซูริค เจนีวา เซอร์แมท ลูเซิร์น (EY) 9วัน 6คืน ZGZRH-2205EY – EU2822179

รหัสทัวร์ : EU2822179
เดินทาง : Sep-Oct 2022
ระยะเวลา : 9D6N

ทัวร์ยุโรป SWITZERLAND ซูริค เจนีวา เซอร์แมท ลูเซิร์น (EY) 9วัน 6คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 89,990

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เมืองเบิร์น  เยี่ยมชมบ่อหมี  ถนนบาห์นฮอฟพลัทซ์  ประตูเมืองโบราณ  น้ำพุปีศาจกินเด็ก หอนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม  ศาลาว่าการเมืองเบิร์น  หมู่บ้านคันเดอร์ชเตค  นั่งกระเช้าสู่ OeschinenMountain Station  Moutain Coaster  นั่งรถ Unesco Taxi ชมทะเลสาบเมืองเจนีวา  ชมสวนอังกฤษ  นาฬิกาดอกไม้  น้ำพุกลางทะเลสาบ  นั่งรถรางพาโนรามิคชมทิวทัศน์ไร่องุ่นริมทะเลสาบ  ชิมไวน์นานาชนิด  เมืองเวเว่ย์  อนุเสาวรีย์ชาลี แชปลิน  The Fok Alimentarium  เมืองมองเทรอซ์  ปราสาทชิลยอง เมืองโลซาน  มหาวิทยาลัยเมืองโลซานน์  มหาวิหารโลซานน์  หมู่บ้านทาซ  หมู่บ้านเซอร์แมท  นั่งรถไฟขึ้นสู่เขากอร์เนอร์แกรต  ชมวิวยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น  นั่งรถไฟกลาเซียเอ็กเพรส รถไฟด่วนที่วิ่งช้าที่สุดในโลก  เมืองบริก  พระราชวังสต็อคคาลเปอร์  หมู่บ้านอิเซล์ทวาลด์  อินเทอร์ลาเก้น  หมู่บ้านกรินเดลวัลท์  นั่งรถไฟไต่เขาและเคเบิ้ลคาร์ขึ้นสู่ยอดเขาจุงเฟรา  ถ้ำน้ำแข็งพันปี  ธารน้ำแข็ง  ยอดเขาจุงเฟรา เมืองลูเซิร์น  อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก  สะพานไม้ชาเปล  อิสระช้อปปิ้ง  เมืองซูริค  ย่านเมืองเก่าซูริค  เขตนีเดอร์ดอร์ฟ  ถนนบานโฮฟซตราสเซอ  ถนนออกัสตินเนอร์กาส **ยังไม่รวมค่าวีซ่า**
กิน : เมนูพิเศษ!! คอมโบฟองดู (ฟองดูชีส,ฟองดูน้ำมัน,ฟองดูช็อคโกแลต)
พิเศษ : พิชิต 2 ยอดเขา จุงเฟราและกอร์เนอร์แกรต / ขับ Mountain Coaster!! / นั่งรถไฟที่่วิ่งช้าที่สุดในโลก

สนามบินสุวรรณภูมิ  สนามบินอาบูดาบี  สนามบินซูริค  เมืองเบิร์น  เยี่ยมชมบ่อหมี  ถนนบาห์นฮอฟพลัทซ์  ประตูเมืองโบราณ  น้ำพุปีศาจกินเด็ก หอนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม  ศาลาว่าการเมืองเบิร์น  หมู่บ้านคันเดอร์ชเตค  นั่งกระเช้าสู่ OeschinenMountain Station  Moutain Coaster  นั่งรถ Unesco Taxi ชมทะเลสาบเมืองเจนีวา  ชมสวนอังกฤษ  นาฬิกาดอกไม้  น้ำพุกลางทะเลสาบ  นั่งรถรางพาโนรามิคชมทิวทัศน์ไร่องุ่นริมทะเลสาบ  ชิมไวน์นานาชนิด  เมืองเวเว่ย์  อนุเสาวรีย์ชาลี แชปลิน  The Fok Alimentarium  เมืองมองเทรอซ์  ปราสาทชิลยอง เมืองโลซาน  มหาวิทยาลัยเมืองโลซานน์  มหาวิหารโลซานน์  หมู่บ้านทาซ  หมู่บ้านเซอร์แมท  นั่งรถไฟขึ้นสู่เขากอร์เนอร์แกรต  ชมวิวยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น  นั่งรถไฟกลาเซียเอ็กเพรส รถไฟด่วนที่วิ่งช้าที่สุดในโลก  เมืองบริก  พระราชวังสต็อคคาลเปอร์  หมู่บ้านอิเซล์ทวาลด์  อินเทอร์ลาเก้น  หมู่บ้านกรินเดลวัลท์  นั่งรถไฟไต่เขาและเคเบิ้ลคาร์ขึ้นสู่ยอดเขาจุงเฟรา  ถ้ำน้ำแข็งพันปี  ธารน้ำแข็ง  ยอดเขาจุงเฟรา เมืองลูเซิร์น  อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก  สะพานไม้ชาเปล  อิสระช้อปปิ้ง  เมืองซูริค  ย่านเมืองเก่าซูริค  เขตนีเดอร์ดอร์ฟ  ถนนบานโฮฟซตราสเซอ  ถนนออกัสตินเนอร์กาส   สนามบินซูริค  สนามบินอาบูดาบี  สนามบินสุวรรณภูมิ  **ยังไม่รวมค่าวีซ่า**


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคมเต็มกรุ๊ป89,990
ตุลาคม
เต็มกรุ๊ป89,990

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอาบูดาบี
2 สนามบินอาบูดาบี – สนามบินซูริค – เมืองเบิร์น – เยี่ยมชมบ่อหมี – ถนนบาห์นฮอฟพลัทซ์ – ประตูเมืองโบราณ – น้ำพุปีศาจกินเด็ก หอนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม – ศาลาว่าการเมืองเบิร์น – หมู่บ้านคันเดอร์ชเตค – นั่งกระเช้าสู่ OeschinenMountain Station – Moutain Coaster – นั่งรถ Unesco Taxi ชมทะเลสาบ HOTEL AMBASSADOR AND SPA BERN ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
3 เมืองเจนีวา – ชมสวนอังกฤษ – นาฬิกาดอกไม้ – น้ำพุกลางทะเลสาบ – นั่งรถรางพาโนรามิคชมทิวทัศน์ไร่องุ่นริมทะเลสาบ – ชิมไวน์นานาชนิด – เมืองเวเว่ย์ – อนุเสาวรีย์ชาลี แชปลิน – The Fok Alimentarium – เมืองมองเทรอซ์ – ปราสาทชิลยอง เมืองโลซาน – มหาวิทยาลัยเมืองโลซานน์ – มหาวิหารโลซานน์ Hotel AQUATIS LAUSANNE ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
4 หมู่บ้านทาซ – หมู่บ้านเซอร์แมท – นั่งรถไฟขึ้นสู่เขากอร์เนอร์แกรต – ชมวิวยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น Hotel Derby Zermatt ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
5 นั่งรถไฟกลาเซียเอ็กเพรส รถไฟด่วนที่วิ่งช้าที่สุดในโลก – เมืองบริก – พระราชวังสต็อคคาลเปอร์ – หมู่บ้านอิเซล์ทวาลด์ – อินเทอร์ลาเก้น HOTEL CRYSTAL INTERLAKEN ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
6 หมู่บ้านกรินเดลวัลท์ – นั่งรถไฟไต่เขาและเคเบิ้ลคาร์ขึ้นสู่ยอดเขาจุงเฟรา – ถ้ำน้ำแข็งพันปี – ธารน้ำแข็ง – ยอดเขาจุงเฟรา เมืองลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก – สะพานไม้ชาเปล – อิสระช้อปปิ้ง HOTEL IBIS STYLES LUCERNE CITY ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
7 เมืองซูริค – ย่านเมืองเก่าซูริค – เขตนีเดอร์ดอร์ฟ – ถนนบานโฮฟซตราสเซอ – ถนนออกัสตินเนอร์กาส HOTEL NOVOTEL ZURICH AIRPORT MESSE ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
8 สนามบินซูริค – สนามบินอาบูดาบี
9 สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศไทย
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอาบูดาบี
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินอาบูดาบี – สนามบินซูริค – เมืองเบิร์น – เยี่ยมชมบ่อหมี – ถนนบาห์นฮอฟพลัทซ์ – ประตูเมืองโบราณ – น้ำพุปีศาจกินเด็ก หอนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม – ศาลาว่าการเมืองเบิร์น – หมู่บ้านคันเดอร์ชเตค – นั่งกระเช้าสู่ OeschinenMountain Station – Moutain Coaster – นั่งรถ Unesco Taxi ชมทะเลสาบ
 • โรงแรม
 • HOTEL AMBASSADOR AND SPA BERN ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองเจนีวา – ชมสวนอังกฤษ – นาฬิกาดอกไม้ – น้ำพุกลางทะเลสาบ – นั่งรถรางพาโนรามิคชมทิวทัศน์ไร่องุ่นริมทะเลสาบ – ชิมไวน์นานาชนิด – เมืองเวเว่ย์ – อนุเสาวรีย์ชาลี แชปลิน – The Fok Alimentarium – เมืองมองเทรอซ์ – ปราสาทชิลยอง เมืองโลซาน – มหาวิทยาลัยเมืองโลซานน์ – มหาวิหารโลซานน์
 • โรงแรม
 • Hotel AQUATIS LAUSANNE ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • หมู่บ้านทาซ – หมู่บ้านเซอร์แมท – นั่งรถไฟขึ้นสู่เขากอร์เนอร์แกรต – ชมวิวยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น
 • โรงแรม
 • Hotel Derby Zermatt ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • นั่งรถไฟกลาเซียเอ็กเพรส รถไฟด่วนที่วิ่งช้าที่สุดในโลก – เมืองบริก – พระราชวังสต็อคคาลเปอร์ – หมู่บ้านอิเซล์ทวาลด์ – อินเทอร์ลาเก้น
 • โรงแรม
 • HOTEL CRYSTAL INTERLAKEN ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • หมู่บ้านกรินเดลวัลท์ – นั่งรถไฟไต่เขาและเคเบิ้ลคาร์ขึ้นสู่ยอดเขาจุงเฟรา – ถ้ำน้ำแข็งพันปี – ธารน้ำแข็ง – ยอดเขาจุงเฟรา เมืองลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก – สะพานไม้ชาเปล – อิสระช้อปปิ้ง
 • โรงแรม
 • HOTEL IBIS STYLES LUCERNE CITY ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 7
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองซูริค – ย่านเมืองเก่าซูริค – เขตนีเดอร์ดอร์ฟ – ถนนบานโฮฟซตราสเซอ – ถนนออกัสตินเนอร์กาส
 • โรงแรม
 • HOTEL NOVOTEL ZURICH AIRPORT MESSE ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 8
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินซูริค – สนามบินอาบูดาบี
 • โรงแรม
 • วันที่ 9
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศไทย
 • โรงแรม