fbpx

ทัวร์ยุโรป Switzerland France (EK) 9วัน 6คืน BT-EUR179-EK – EU0923661

รหัสทัวร์ : EU0923661
เดินทาง : Nov-Dec 2023
ระยะเวลา : 9D6N

ทัวร์ยุโรป Switzerland France (EK) 9วัน 6คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 109,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เมืองลูเซิร์น  อนุสาวรีย์สิงโต  สะพานไม้ชาเปล  เขตเมืองเก่า  เมืองแองเกิลเบิร์ก  นั่งกระเช้าหมุนแบบ 360 องศาสู่ยอดเขาทิสลิส  ถ้ำน้ำแข็ง  หมู่บ้านอิเซลท์วอลด์  ทะเลสาบเบรียนซ์   เมืองอินเทอลาเก้น  ถนน Hoheweg  เมืองกรินเดอวาลด์  กระเช้า Eiger Express  อุโมงค์น้ำแข็ง  อุโมงค์โลกอัลไพน์  พิพิธภัณฑ์ช็อคโกแลต LINDT  Jungfrau Panorama view  เมืองบาเซิล  จัตุรัส Marktplatz  ดินแดนแห่งเทพนิยาย กอลมาร์  หมู่บ้านเทพนิยาย ริคเวียร์  สทราซบูร์  ย่าน Petite-France  เมืองแร็งส์  เอาท์เล็ท ลาวาเล่  ปารีส  เข้าพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์  ร้านเบนลักซ์  ห้างลา ซามาริแตง  จัตุรัสทรอกาเดโร  ถ่ายรูปคู่กับหอไอไฟล  ล่องเรือแม่น้ำแซน  ประตูชัยอาร์กเดอทรียงฟ์  ถนนช็องเซลีเซ  จัตุรัสคองคอร์ด
กิน : ภัตตาคารบนเขาทิสลิส / ทานอาหารบนยอดเขาจุงฟราว / เมนูสวิสฟองดู 3 ชนิด ชีส ออย และช็อกโกแล็ต แบบจัดเต็ม / หอยเอสคาโก้ ต้นตำหรับฝรั่งเศส / อาหารไทย
พิเศษ : พัก 4 ดาว / เข้าพิพิธภัณฑ์ลูฟว์ชมโมนาลิซ่า / พิชิต 2 ยอดขาทิตลิสและจุงเฟรา / พักปารีส 2 คืนช้อปจัดเต็ม / เที่ยวชมแคว้นอัลซาส กอลมาร์ ริคเวียร์ สตารซ์บรู์ก

สนามบินสุวรรณภูมิ  ดูไบ  ซูริค  เมืองลูเซิร์น  อนุสาวรีย์สิงโต  สะพานไม้ชาเปล  เขตเมืองเก่า  เมืองแองเกิลเบิร์ก  นั่งกระเช้าหมุนแบบ 360 องศาสู่ยอดเขาทิสลิส  ถ้ำน้ำแข็ง  หมู่บ้านอิเซลท์วอลด์  ทะเลสาบเบรียนซ์   เมืองอินเทอลาเก้น  ถนน Hoheweg  เมืองกรินเดอวาลด์  กระเช้า Eiger Express  อุโมงค์น้ำแข็ง  อุโมงค์โลกอัลไพน์  พิพิธภัณฑ์ช็อคโกแลต LINDT  Jungfrau Panorama view  เมืองบาเซิล  จัตุรัส Marktplatz  ดินแดนแห่งเทพนิยาย กอลมาร์  หมู่บ้านเทพนิยาย ริคเวียร์  สทราซบูร์  ย่าน Petite-France  เมืองแร็งส์  เอาท์เล็ท ลาวาเล่  ปารีส  เข้าพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์  ร้านเบนลักซ์  ห้างลา ซามาริแตง  จัตุรัสทรอกาเดโร  ถ่ายรูปคู่กับหอไอไฟล  ล่องเรือแม่น้ำแซน  ประตูชัยอาร์กเดอทรียงฟ์  ถนนช็องเซลีเซ  จัตุรัสคองคอร์ด  สนามบินปารีส  ดูไบ  กรุงเทพ **รวมค่าวีซ่าและค่าทิปแล้ว**


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤศจิกายน17-25109,999
พฤศจิกายน
17-25109,999
ธันวาคม3-11 (วันพ่อ+วันรัฐธรรมนูญ)111,999
25-2 ม.ค. 67 (วันขึ้นปีใหม่)119,999
26-3 ม.ค. 67 (วันขึ้นปีใหม่)125,999
ธันวาคม
3-11 (วันพ่อ+วันรัฐธรรมนูญ)111,999
25-2 ม.ค. 67 (วันขึ้นปีใหม่)119,999
26-3 ม.ค. 67 (วันขึ้นปีใหม่)125,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ
2 ดูไบ • ซูริค • เมืองลูเซิร์น • อนุสาวรีย์สิงโต • สะพานไม้ชาเปล • เขตเมืองเก่า Hotel Astoria หรือเทียบเท่า
3 เมืองแองเกิลเบิร์ก • นั่งกระเช้าหมุนแบบ 360 องศาสู่ยอดเขาทิสลิส • ถ้ำน้ำแข็ง • หมู่บ้านอิเซลท์วอลด์ •ทะเลสาบเบรียนซ์ • เมืองอินเทอลาเก้น • ถนน Hoheweg Hotel Metropole หรือเทียบเท่า
4 เมืองกรินเดอวาลด์ • กระเช้า Eiger Express • อุโมงค์น้ำแข็ง • อุโมงค์โลกอัลไพน์ • พิพิธภัณฑ์ช็อคโกแลต LINDT • Jungfrau Panorama view • เมืองบาเซิล• จัตุรัส Marktplatz Novotel Basel City หรือเทียบเท่า
5 ดินแดนแห่งเทพนิยาย กอลมาร์ • หมู่บ้านเทพนิยาย ริคเวียร์ • สทราซบูร์ • ย่าน Petite-France Hôtel Mercure Strasbourg Centre หรือเทียบเท่า
6 เมืองแร็งส์ • เอาท์เล็ท ลาวาเล่ • ปารีส Novotel Paris Est หรือเทียบเท่า
7 เข้าพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ • ร้านเบนลักซ์ • ห้างลา ซามาริแตง Novotel Paris Est หรือเทียบเท่า
8 จัตุรัสทรอกาเดโร • ถ่ายรูปคู่กับหอไอไฟล • ล่องเรือแม่น้ำแซน • ประตูชัยอาร์กเดอทรียงฟ์ • ถนนช็องเซลีเซ • จัตุรัสคองคอร์ด • สนามบินปารีส
9 ดูไบ • กรุงเทพ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ดูไบ • ซูริค • เมืองลูเซิร์น • อนุสาวรีย์สิงโต • สะพานไม้ชาเปล • เขตเมืองเก่า
 • โรงแรม
 • Hotel Astoria หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองแองเกิลเบิร์ก • นั่งกระเช้าหมุนแบบ 360 องศาสู่ยอดเขาทิสลิส • ถ้ำน้ำแข็ง • หมู่บ้านอิเซลท์วอลด์ •ทะเลสาบเบรียนซ์ • เมืองอินเทอลาเก้น • ถนน Hoheweg
 • โรงแรม
 • Hotel Metropole หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองกรินเดอวาลด์ • กระเช้า Eiger Express • อุโมงค์น้ำแข็ง • อุโมงค์โลกอัลไพน์ • พิพิธภัณฑ์ช็อคโกแลต LINDT • Jungfrau Panorama view • เมืองบาเซิล• จัตุรัส Marktplatz
 • โรงแรม
 • Novotel Basel City หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ดินแดนแห่งเทพนิยาย กอลมาร์ • หมู่บ้านเทพนิยาย ริคเวียร์ • สทราซบูร์ • ย่าน Petite-France
 • โรงแรม
 • Hôtel Mercure Strasbourg Centre หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองแร็งส์ • เอาท์เล็ท ลาวาเล่ • ปารีส
 • โรงแรม
 • Novotel Paris Est หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 7
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เข้าพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ • ร้านเบนลักซ์ • ห้างลา ซามาริแตง
 • โรงแรม
 • Novotel Paris Est หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 8
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • จัตุรัสทรอกาเดโร • ถ่ายรูปคู่กับหอไอไฟล • ล่องเรือแม่น้ำแซน • ประตูชัยอาร์กเดอทรียงฟ์ • ถนนช็องเซลีเซ • จัตุรัสคองคอร์ด • สนามบินปารีส
 • โรงแรม
 • วันที่ 9
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ดูไบ • กรุงเทพ
 • โรงแรม