fbpx

ทัวร์ยุโรป Switzerland Golden Pass (EY) 8วัน 5คืน ZRH02 – EU5422330

รหัสทัวร์ : EU5422330
เดินทาง : Oct-Dec 2022
ระยะเวลา : 8D5N

ทัวร์ยุโรป Switzerland Golden Pass (EY) 8วัน 5คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 75,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : กรุงเบิร์น  บ่อหมีสีน้ำตาล  มาร์กาสเซ  เจนีวา  สวนอังกฤษ  นาฬิกาดอกไม้  อนุสาวรีย์แห่งการรวมชาติ  น้ำพุเจ็ดโด้  วิหารเซนต์ปิแอร์  เวเว่ย์  อนุสาวรีย์ชาลี แชปลิน  ทาซ  นั่งรถไฟสู่เซอร์แมท  ยอดเขาแมททอร์ฮอร์น  ทาซ  มองเทรอซ์  ปราสาทชิลยอง  นั่งรถไฟโกลเด้นพาส (โบกี้ตู้กระจกพาโนราม่า) รถไฟสายโรแมนติค ที่เส้นทางสวยที่สุดในสวิส  เมืองสปีซ  เมืองอินเทอร์ลาเก้น   กระเช้า EIGER EXPRESS  ยอดเขาจุงเฟรา TOP OF EUROPE  ลานสฟิงซ์  ลูเซิร์น  สิงโตหินแกะสลัก  สะพานไม้ชาเปล  ขึ้นเขาริกิ ราชินีแห่งขุนเขา  เมืองซูริค  ย่านเมืองเก่าซูริค  เขตนีเดอร์ดอร์ฟ  ถนนบานโฮฟซตราสเซอ  ถนนออกัสตินเนอร์กาส **ยังไม่รวมค่าวีซ่า**  
กิน : ทานอาหารบนยอดเขาจุงเฟรา
พิเศษ : พัก 4 ดาว / พักบนเชอร์แมท 1 คืน / นั่งรถไฟโกลเด้นพาส (โบกี้ตู้กระจกพาโนราม่า) รถไฟสายโรแมนติค ที่เส้นทางสวยที่สุดในสวิส 

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)  อาบูดาบี  สนามบินซูริค  กรุงเบิร์น  บ่อหมีสีน้ำตาล  มาร์กาสเซ  เจนีวา  สวนอังกฤษ  นาฬิกาดอกไม้  อนุสาวรีย์แห่งการรวมชาติ  น้ำพุเจ็ดโด้  วิหารเซนต์ปิแอร์  เวเว่ย์  อนุสาวรีย์ชาลี แชปลิน  ทาซ  นั่งรถไฟสู่เซอร์แมท  ยอดเขาแมททอร์ฮอร์น  ทาซ  มองเทรอซ์  ปราสาทชิลยอง  นั่งรถไฟโกลเด้นพาส (โบกี้ตู้กระจกพาโนราม่า) รถไฟสายโรแมนติค ที่เส้นทางสวยที่สุดในสวิส  เมืองสปีซ  เมืองอินเทอร์ลาเก้น   กระเช้า EIGER EXPRESS  ยอดเขาจุงเฟรา TOP OF EUROPE  ลานสฟิงซ์  ลูเซิร์น  สิงโตหินแกะสลัก  สะพานไม้ชาเปล  ขึ้นเขาริกิ ราชินีแห่งขุนเขา  เมืองซูริค  ย่านเมืองเก่าซูริค  เขตนีเดอร์ดอร์ฟ  ถนนบานโฮฟซตราสเซอ  ถนนออกัสตินเนอร์กาส  สนามบินซูริค  อาบูดาบี  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)  **ยังไม่รวมค่าวีซ่า** 


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม2-9 (วันพ่อ)79,999
ธันวาคม
2-9 (วันพ่อ)79,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – อาบูดาบี
2 สนามบินซูริค – กรุงเบิร์น – บ่อหมีสีน้ำตาล – มาร์กาสเซ – เจนีวา – สวนอังกฤษ – นาฬิกาดอกไม้ – อนุสาวรีย์แห่งการรวมชาติ – น้ำพุเจ็ดโด้ – วิหารเซนต์ปิแอร์ NASH AIRPORT HOTEL , GENEVA ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
3 เวเว่ย์ – อนุสาวรีย์ชาลี แชปลิน – ทาซ – นั่งรถไฟสู่เซอร์แมท – ยอดเขาแมททอร์ฮอร์น ASTORIA HOTEL, ZERMATT ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
4 ทาซ – มองเทรอซ์ – ปราสาทชิลยอง – นั่งรถไฟโกลเด้นพาส (โบกี้ตู้กระจกพาโนราม่า) รถไฟสายโรแมนติค ที่เส้นทางสวยที่สุดในสวิส – เมืองสปีซ – เมืองอินเทอร์ลาเก้น STELLA SWISS QUALITY HOTEL, INTERLAKEN ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
5 กระเช้า EIGER EXPRESS - ยอดเขาจุงเฟรา TOP OF EUROPE – ลานสฟิงซ์ – ลูเซิร์น – สิงโตหินแกะสลัก – สะพานไม้ชาเปล GRAND EUROPE HOTEL, LUCERNE ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
6 ขึ้นเขาริกิ ราชินีแห่งขุนเขา – เมืองซูริค – ย่านเมืองเก่าซูริค – เขตนีเดอร์ดอร์ฟ – ถนนบานโฮฟซตราสเซอ – ถนนออกัสตินเนอร์กาส MOVENPICK HOTEL , ZURICH AIRPORT ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
7 สนามบินซูริค – อาบูดาบี
8 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – อาบูดาบี
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินซูริค – กรุงเบิร์น – บ่อหมีสีน้ำตาล – มาร์กาสเซ – เจนีวา – สวนอังกฤษ – นาฬิกาดอกไม้ – อนุสาวรีย์แห่งการรวมชาติ – น้ำพุเจ็ดโด้ – วิหารเซนต์ปิแอร์
 • โรงแรม
 • NASH AIRPORT HOTEL , GENEVA ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เวเว่ย์ – อนุสาวรีย์ชาลี แชปลิน – ทาซ – นั่งรถไฟสู่เซอร์แมท – ยอดเขาแมททอร์ฮอร์น
 • โรงแรม
 • ASTORIA HOTEL, ZERMATT ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ทาซ – มองเทรอซ์ – ปราสาทชิลยอง – นั่งรถไฟโกลเด้นพาส (โบกี้ตู้กระจกพาโนราม่า) รถไฟสายโรแมนติค ที่เส้นทางสวยที่สุดในสวิส – เมืองสปีซ – เมืองอินเทอร์ลาเก้น
 • โรงแรม
 • STELLA SWISS QUALITY HOTEL, INTERLAKEN ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กระเช้า EIGER EXPRESS - ยอดเขาจุงเฟรา TOP OF EUROPE – ลานสฟิงซ์ – ลูเซิร์น – สิงโตหินแกะสลัก – สะพานไม้ชาเปล
 • โรงแรม
 • GRAND EUROPE HOTEL, LUCERNE ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ขึ้นเขาริกิ ราชินีแห่งขุนเขา – เมืองซูริค – ย่านเมืองเก่าซูริค – เขตนีเดอร์ดอร์ฟ – ถนนบานโฮฟซตราสเซอ – ถนนออกัสตินเนอร์กาส
 • โรงแรม
 • MOVENPICK HOTEL , ZURICH AIRPORT ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 7
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินซูริค – อาบูดาบี
 • โรงแรม
 • วันที่ 8
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม