fbpx

ทัวร์ยุโรป SWITZERLAND ซูริค ลูเซิร์น ทิตลิส จุงเฟรา (SQ) 7วัน 4คืน ZGZRH-2301SQ – EU2823027

รหัสทัวร์ : EU2823027
เดินทาง : Feb-Jun 2023
ระยะเวลา : 7D4N

ทัวร์ยุโรป SWITZERLAND ซูริค ลูเซิร์น ทิตลิส จุงเฟรา (SQ) 7วัน 4คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 75,990

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เมืองซูริค  ย่านเมืองเก่าซูริค  โบสถ์หอคอยกรอสมุนเตอร์  โบสถ์เซนต์ ปีเตอร์ โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์  ป้อมปราการลินเดนฮอฟ  เขตนีเดอร์ดอร์ฟ  ถนนบานโฮฟซตราสเซอ  ถนนออกัสตินเนอร์กา  เมืองลูเซิร์น  อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก  สะพานไม้ชาเปล  เมืองเอนเกลเบิร์ก  นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาทิตลิส  ถ้ำธารน้ำแข็ง  สะพานแขวนทอดยาว  เมืองอิเซล์ทวาลด์  ทะเลสาบเบรียนซ์  เมืองอินเทอร์ลาเก้น  เมืองกรินเดลวัลท์  สถานีรถไฟกรินเดลวัลด์ เทอร์มินอล  ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ Eiger Express  สถานีรถไฟไอเกอร์เกล็ทเชอร์ ธารน้ำแข็งขนาดใหญ่  ยอดเขาจุงเฟรา  ถ้ำน้ำแข็งพันปี  ลานสฟิงซ์  ธารน้ำแข็ง  เมืองมองเทรอซ์  ปราสาทชิยง  เมืองเวเว่ย์  เมืองโลซานน์  มหาวิหารโลซานน์  หมู่บ้านเชเบรอส์  ชมไร่องุ่นริมทะเลสาบ  เมืองเบิร์น  บ่อหมีสีน้ำตาล  ถนนบาห์นฮอฟพลัทซ์  ประตูเมืองโบราณ  หอนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม  ศาลาว่าการเมืองเบิร์น **ยังไม่รวมค่าวีซ่า**
กิน : พิเศษ Fondue
พิเศษ : พิชิต 2 ยอดเขา จุงเฟรา + ทิตลิส

สนามบินสุวรรณภูมิ  สนามบินชางงี  สนามบินซูริค  เมืองซูริค  ย่านเมืองเก่าซูริค  โบสถ์หอคอยกรอสมุนเตอร์  โบสถ์เซนต์ ปีเตอร์ โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์  ป้อมปราการลินเดนฮอฟ  เขตนีเดอร์ดอร์ฟ  ถนนบานโฮฟซตราสเซอ  ถนนออกัสตินเนอร์กา  เมืองลูเซิร์น  อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก  สะพานไม้ชาเปล  เมืองเอนเกลเบิร์ก  นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาทิตลิส  ถ้ำธารน้ำแข็ง  สะพานแขวนทอดยาว  เมืองอิเซล์ทวาลด์  ทะเลสาบเบรียนซ์  เมืองอินเทอร์ลาเก้น  เมืองกรินเดลวัลท์  สถานีรถไฟกรินเดลวัลด์ เทอร์มินอล  ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ Eiger Express  สถานีรถไฟไอเกอร์เกล็ทเชอร์ ธารน้ำแข็งขนาดใหญ่  ยอดเขาจุงเฟรา  ถ้ำน้ำแข็งพันปี  ลานสฟิงซ์  ธารน้ำแข็ง  เมืองมองเทรอซ์  ปราสาทชิยง  เมืองเวเว่ย์  เมืองโลซานน์  มหาวิหารโลซานน์  หมู่บ้านเชเบรอส์  ชมไร่องุ่นริมทะเลสาบ  เมืองเบิร์น  บ่อหมีสีน้ำตาล  ถนนบาห์นฮอฟพลัทซ์  ประตูเมืองโบราณ  หอนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม  ศาลาว่าการเมืองเบิร์น  เมืองซูริค  สนามบินซูริค  สนามบินชางงี  สนามบินสุวรรณภูมิ **ยังไม่รวมค่าวีซ่า**


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน27-3 พ.ค. (วันแรงงาน)81,990
เมษายน
27-3 พ.ค. (วันแรงงาน)81,990
พฤษภาคม2-879,990
พฤษภาคม
2-879,990
มิถุนายน14-2079,990
มิถุนายน
14-2079,990

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินชางงี
2 สนามบินซูริค – เมืองซูริค – ย่านเมืองเก่าซูริค – โบสถ์หอคอยกรอสมุนเตอร์ – โบสถ์เซนต์ ปีเตอร์ –โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ – ป้อมปราการลินเดนฮอฟ – เขตนีเดอร์ดอร์ฟ – ถนนบานโฮฟซตราสเซอ – ถนนออกัสตินเนอร์กา – เมืองลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก – สะพานไม้ชาเปล HOTEL IBIS STYLES LUCERNE ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
3 เมืองเอนเกลเบิร์ก – นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาทิตลิส – ถ้ำธารน้ำแข็ง – สะพานแขวนทอดยาว – เมืองอิเซล์ทวาลด์ – ทะเลสาบเบรียนซ์ – เมืองอินเทอร์ลาเก้น Hotel Crystal Interlaken ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
4 เมืองกรินเดลวัลท์ – สถานีรถไฟกรินเดลวัลด์ เทอร์มินอล – ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ Eiger Express – สถานีรถไฟไอเกอร์เกล็ทเชอร์ ธารน้ำแข็งขนาดใหญ่ – ยอดเขาจุงเฟรา – ถ้ำน้ำแข็งพันปี – ลานสฟิงซ์ – ธารน้ำแข็ง – เมืองมองเทรอซ์ – ปราสาทชิยง – เมืองเวเว่ย์ – เมืองโลซานน์ Hotel Aquatis Lausanne ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
5 เมืองโลซานน์ – มหาวิหารโลซานน์ – หมู่บ้านเชเบรอส์ – ชมไร่องุ่นริมทะเลสาบ – เมืองเบิร์น – บ่อหมีสีน้ำตาล – ถนนบาห์นฮอฟพลัทซ์ – ประตูเมืองโบราณ – หอนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม – ศาลาว่าการเมืองเบิร์น – เมืองซูริค Hotel IBIS MESSE AIRPORT ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
6 สนามบินซูริค – สนามบินชางงี
7 สนามบินสุวรรณภูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินชางงี
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินซูริค – เมืองซูริค – ย่านเมืองเก่าซูริค – โบสถ์หอคอยกรอสมุนเตอร์ – โบสถ์เซนต์ ปีเตอร์ –โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ – ป้อมปราการลินเดนฮอฟ – เขตนีเดอร์ดอร์ฟ – ถนนบานโฮฟซตราสเซอ – ถนนออกัสตินเนอร์กา – เมืองลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก – สะพานไม้ชาเปล
 • โรงแรม
 • HOTEL IBIS STYLES LUCERNE ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองเอนเกลเบิร์ก – นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาทิตลิส – ถ้ำธารน้ำแข็ง – สะพานแขวนทอดยาว – เมืองอิเซล์ทวาลด์ – ทะเลสาบเบรียนซ์ – เมืองอินเทอร์ลาเก้น
 • โรงแรม
 • Hotel Crystal Interlaken ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองกรินเดลวัลท์ – สถานีรถไฟกรินเดลวัลด์ เทอร์มินอล – ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ Eiger Express – สถานีรถไฟไอเกอร์เกล็ทเชอร์ ธารน้ำแข็งขนาดใหญ่ – ยอดเขาจุงเฟรา – ถ้ำน้ำแข็งพันปี – ลานสฟิงซ์ – ธารน้ำแข็ง – เมืองมองเทรอซ์ – ปราสาทชิยง – เมืองเวเว่ย์ – เมืองโลซานน์
 • โรงแรม
 • Hotel Aquatis Lausanne ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองโลซานน์ – มหาวิหารโลซานน์ – หมู่บ้านเชเบรอส์ – ชมไร่องุ่นริมทะเลสาบ – เมืองเบิร์น – บ่อหมีสีน้ำตาล – ถนนบาห์นฮอฟพลัทซ์ – ประตูเมืองโบราณ – หอนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม – ศาลาว่าการเมืองเบิร์น – เมืองซูริค
 • โรงแรม
 • Hotel IBIS MESSE AIRPORT ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินซูริค – สนามบินชางงี
 • โรงแรม
 • วันที่ 7
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม