fbpx

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN หนานโถว ไทจง เจียอี้ ไทเป (BR) 5วัน 3คืน ZGTPE-2310BR – TW2823380

รหัสทัวร์ : TW2823380
เดินทาง : Apr-Jun 2023
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN หนานโถว ไทจง เจียอี้ ไทเป (BR) 5วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 21,990

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ  เมืองหนานโถว  วัดเหวินหวู่  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  สวนองุ่นบราซิล  ตลาดกลางคืนเหวินฮั่ว  เมืองเจียอี้  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน (นั่งรถไฟสายโบราณ)  ร้านชาอู่หลง  เมืองไทจง  เมืองไทเป  ร้านสร้อยสุขภาพ  ร้านพายสับปะรด  เป่ยโถว  THERMAL VALLEY  พิพิธภัณฑ์บ่อน้ำพุร้อน  PUBLIC LIBRARY  ย่านซีเหมินติง  หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น  อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว  ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101
กิน : พิเศษ เมนู ชาบูบุฟเฟต์สไตล์ไต้หวัน / อาหารพื้นเมืองสไตล์ไต้หวัน / เสี่ยวหลงเปา / อาหารทะเลสไตล์ไต้หวัน
พิเศษ : พัก 4 ดาว 2 คืน / เที่ยวครบ 2 อุทยานดัง

สนามบินสุวรรณภูมิ  สนามบินเถาหยวน  ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ  เมืองหนานโถว  วัดเหวินหวู่  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  สวนองุ่นบราซิล  ตลาดกลางคืนเหวินฮั่ว  เมืองเจียอี้  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน (นั่งรถไฟสายโบราณ)  ร้านชาอู่หลง  เมืองไทจง  เมืองไทเป  ร้านสร้อยสุขภาพ  ร้านพายสับปะรด  เป่ยโถว  THERMAL VALLEY  พิพิธภัณฑ์บ่อน้ำพุร้อน  PUBLIC LIBRARY  ย่านซีเหมินติง  หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น  อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว  ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101  สนามบินเถาหยวน  สนามบินสุวรรณภูมิ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน21-2521,990
เมษายน
21-2521,990
พฤษภาคม2-6 (วันฉัตรมงคล) / 9-1323,990
17-21 / 23-2721,990
พฤษภาคม
2-6 (วันฉัตรมงคล) / 9-1323,990
17-21 / 23-2721,990
มิถุนายน2-6 (วันเฉลิมราชินี ร.10)23,990
8-12 / 14-18 / 20-2421,990
มิถุนายน
2-6 (วันเฉลิมราชินี ร.10)23,990
8-12 / 14-18 / 20-2421,990

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ
2 สนามบินเถาหยวน – ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ – เมืองหนานโถว – วัดเหวินหวู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – สวนองุ่นบราซิล – ตลาดกลางคืนเหวินฮั่ว CHIAYI KING HOTEL, CHIA YI ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
3 เมืองเจียอี้ – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน (นั่งรถไฟสายโบราณ) – ร้านชาอู่หลง – เมืองไทจง STAY HOTEL, TAICHUNG ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
4 เมืองไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – เป่ยโถว – THERMAL VALLEY – พิพิธภัณฑ์บ่อน้ำพุร้อน – PUBLIC LIBRARY – ย่านซีเหมินติง CHATEAU DE CHINE HOTEL, TAIPEI ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
5 หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – สนามบินเถาหยวน – สนามบินสุวรรณภูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินเถาหยวน – ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ – เมืองหนานโถว – วัดเหวินหวู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – สวนองุ่นบราซิล – ตลาดกลางคืนเหวินฮั่ว
 • โรงแรม
 • CHIAYI KING HOTEL, CHIA YI ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองเจียอี้ – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน (นั่งรถไฟสายโบราณ) – ร้านชาอู่หลง – เมืองไทจง
 • โรงแรม
 • STAY HOTEL, TAICHUNG ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – เป่ยโถว – THERMAL VALLEY – พิพิธภัณฑ์บ่อน้ำพุร้อน – PUBLIC LIBRARY – ย่านซีเหมินติง
 • โรงแรม
 • CHATEAU DE CHINE HOTEL, TAIPEI ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – สนามบินเถาหยวน – สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม