fbpx

ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ TAIWAN ไถจง หนานโถว ไทเป (CI) 4วัน 3คืน BT-TPE63-CI – TW0923343

รหัสทัวร์ : TW0923343
เดินทาง : Feb-Oct 2023
ระยะเวลา : 4D3N

ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ TAIWAN ไถจง หนานโถว ไทเป (CI) 4วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 19,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : ไถจง  ตลาดไถจงไนท์มาร์เก็ต  หนานโถว  ร้านชา  นั่งกระเช้าสู่หมู่บ้าน 9 ชนเผ่า  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดเหวินหวู่  ไทเป  ร้านพายสับปะรด  ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก)  ศูนย์เครื่องสำอาง  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  วัดหลงซาน  ตลาดซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต  ศูนย์ความคิดสร้างสรรค์ ฮว่าซัน  ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังสีแดง
กิน : พิเศษ!! ชาบูบุฟเฟ่ต์ สไตล์ไต้หวัน / ปลาประธานาธิบดี / สเต็กจานร้อน และ สลัดบาร์บุฟเฟ่ต์ / เมนูเสี่ยวหลงเปา
พิเศษ : ที่พัก 4 ดาว / ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าชมวิวทะเลสาบสุริยันจันทรา / ชมหมู่บ้าน 9 ชนเผ่า

สนามบินสุวรรณภูมิ  สนามบินเถาหยวน(ไทเป)  ไถจง  ตลาดไถจงไนท์มาร์เก็ต  หนานโถว  ร้านชา  นั่งกระเช้าสู่หมู่บ้าน 9 ชนเผ่า  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดเหวินหวู่  ไทเป  ร้านพายสับปะรด  ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก)  ศูนย์เครื่องสำอาง  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  วัดหลงซาน  ตลาดซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต  ศูนย์ความคิดสร้างสรรค์ ฮว่าซัน  ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังสีแดง  สนามบินเถาหยวน  สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
มิถุนายน1-4 (วันเฉลิมราชินี ร.10)23,999
มิถุนายน
1-4 (วันเฉลิมราชินี ร.10)23,999
กรกฎาคม27-30 (วันเฉลิม ร.10)23,999
กรกฎาคม
27-30 (วันเฉลิม ร.10)23,999
สิงหาคม10-13 (วันแม่)23,999
สิงหาคม
10-13 (วันแม่)23,999
กันยายน21-2422,999
กันยายน
21-2422,999
ตุลาคม5-821,999
19-2222,999
ตุลาคม
5-821,999
19-2222,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ ● สนามบินเถาหยวน(ไทเป) ● ไถจง ● ตลาดไถจงไนท์มาร์เก็ต GUIDE HOTEL TAICHUNG หรือโรงแรมเทียบเท่า ระดับ 4 ดาวประเทศไต้หวัน (เมืองไถจง)
2 ไถจง ● หนานโถว ● ร้านชา ● นั่งกระเช้าสู่หมู่บ้าน 9 ชนเผ่า ● ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ● วัดเหวินหวู่ ● ไถจง GUIDE HOTEL TAICHUNG หรือโรงแรมเทียบเท่า ระดับ 4 ดาวประเทศไต้หวัน (เมืองไถจง)
3 ไทเป ● ร้านพายสับปะรด ● ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) ● ศูนย์เครื่องสำอาง ● อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ● วัดหลงซาน ● ตลาดซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต MITTOWN RICHARDSON XIMEN HOTEL หรือโรงแรมเทียบเท่า ระดับ 4 ดาวประเทศไต้หวัน
4 ไทเป ● ศูนย์ความคิดสร้างสรรค์ ฮว่าซัน ● ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังสีแดง ● สนามบินเถาหยวน ● สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ ● สนามบินเถาหยวน(ไทเป) ● ไถจง ● ตลาดไถจงไนท์มาร์เก็ต
 • โรงแรม
 • GUIDE HOTEL TAICHUNG หรือโรงแรมเทียบเท่า ระดับ 4 ดาวประเทศไต้หวัน (เมืองไถจง)
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ไถจง ● หนานโถว ● ร้านชา ● นั่งกระเช้าสู่หมู่บ้าน 9 ชนเผ่า ● ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ● วัดเหวินหวู่ ● ไถจง
 • โรงแรม
 • GUIDE HOTEL TAICHUNG หรือโรงแรมเทียบเท่า ระดับ 4 ดาวประเทศไต้หวัน (เมืองไถจง)
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ไทเป ● ร้านพายสับปะรด ● ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) ● ศูนย์เครื่องสำอาง ● อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ● วัดหลงซาน ● ตลาดซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต
 • โรงแรม
 • MITTOWN RICHARDSON XIMEN HOTEL หรือโรงแรมเทียบเท่า ระดับ 4 ดาวประเทศไต้หวัน
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ไทเป ● ศูนย์ความคิดสร้างสรรค์ ฮว่าซัน ● ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังสีแดง ● สนามบินเถาหยวน ● สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
 • โรงแรม