fbpx

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN ชมซากุระ ไทจง หนานโถว ไทเป เถาหยวน (VZ) 4วัน 3คืน ZGTPE-2307VZ – TW2823068

รหัสทัวร์ : TW2823068
เดินทาง : Mar 2023
ระยะเวลา : 4D3N

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN ชมซากุระ ไทจง หนานโถว ไทเป เถาหยวน (VZ) 4วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 15,990

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เมืองผิงซี  หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น (ปล่อยโคมขงหมิง 1 โคม/4 ท่าน) หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น  วัดเทียนหยวน  อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว  ร้านสร้อยเจอเมเนียม  ร้านขนมพายสับปะรด  ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101  ซีเหมินติง  เมืองหนานโถว  วัดเหวินหวู่  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  เมืองไทจง  ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ  เมืองเถาหยวน  ตลาดกลางคืนจงลี่  ถนนโบราณต้าซี  ห้างเอาท์เล็ทมิตซุย
กิน : พิเศษ เสี่ยวหลงเปา / ชาบูบุฟเฟต์สไตล์ไต้หวัน
พิเศษ : แช่น้ำแร่แบบส่วนตัวในห้องพัก / พัก 4 ดาว 2 คืน / ชมซากุระวัดเทียนหยวน

สนามบินสุวรรณภูมิ  สนามบินเถาหยวน  เมืองผิงซี  หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น (ปล่อยโคมขงหมิง 1 โคม/4 ท่าน) หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น  วัดเทียนหยวน  อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว  ร้านสร้อยเจอเมเนียม  ร้านขนมพายสับปะรด  ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101  ซีเหมินติง  เมืองหนานโถว  วัดเหวินหวู่  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  เมืองไทจง  ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ  เมืองเถาหยวน  ตลาดกลางคืนจงลี่  ถนนโบราณต้าซี  ห้างเอาท์เล็ทมิตซุย  สนามบินเถาหยวน  สนามบินสุวรรณภูมิ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
มีนาคมเต็มกรุ๊ป17,99015,990
มีนาคม
เต็มกรุ๊ป17,99015,990

** ลดราคา


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – เมืองผิงซี – หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น (ปล่อยโคมขงหมิง 1 โคม/4 ท่าน) – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น CHATEAU DE CHINE HOTEL, TAIPEI ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
2 วัดเทียนหยวน – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – ร้านสร้อยเจอเมเนียม – ร้านขนมพายสับปะรด – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – ซีเหมินติง CHATEAU DE CHINE HOTEL, TAIPEI ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
3 เมืองหนานโถว – วัดเหวินหวู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – เมืองไทจง – ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ – เมืองเถาหยวน – ตลาดกลางคืนจงลี่ LIDO FORESTRY SPA RESORT ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
4 ถนนโบราณต้าซี – ห้างเอาท์เล็ทมิตซุย – สนามบินเถาหยวน – สนามบินสุวรรณภูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – เมืองผิงซี – หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น (ปล่อยโคมขงหมิง 1 โคม/4 ท่าน) – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
 • โรงแรม
 • CHATEAU DE CHINE HOTEL, TAIPEI ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • วัดเทียนหยวน – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – ร้านสร้อยเจอเมเนียม – ร้านขนมพายสับปะรด – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – ซีเหมินติง
 • โรงแรม
 • CHATEAU DE CHINE HOTEL, TAIPEI ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองหนานโถว – วัดเหวินหวู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – เมืองไทจง – ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ – เมืองเถาหยวน – ตลาดกลางคืนจงลี่
 • โรงแรม
 • LIDO FORESTRY SPA RESORT ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ถนนโบราณต้าซี – ห้างเอาท์เล็ทมิตซุย – สนามบินเถาหยวน – สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม