fbpx

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN ไทจง หนานโถว ไทเป เถาหยวน (VZ) 4วัน 3คืน ZGTPE-2311VZ – TW2823370

รหัสทัวร์ : TW2823370
เดินทาง : Mar-Oct 2023
ระยะเวลา : 4D3N

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN ไทจง หนานโถว ไทเป เถาหยวน (VZ) 4วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 14,990

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : ตลาดเฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต  เมืองหนานโถว  วัดเหวินหวู่  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  สวนองุ่นบราซิล  วัดหลงซาน  เมืองไทเป  ร้านสร้อยสุขภาพ  ร้านพายสับปะรด  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว  หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น เมืองผิงซี  หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น (รวมปล่อยโคม)  ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) ร้านเครื่องสำอางค์  ห้างเอาท์เล็ทมิตซุย
กิน : เมนูพิเศษ บุฟเฟต์หมาล่า ชาบูหม้อไฟ / เสี่ยวหลงเปา
พิเศษ : พัก 4 ดาว 2 คืน + แช่น้ำแร่แบบส่วนตัวในห้องพัก 1 คืน

สนามบินสุวรรณภูมิ  สนามบินเถาหยวน  ตลาดเฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต  เมืองหนานโถว  วัดเหวินหวู่  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  สวนองุ่นบราซิล  วัดหลงซาน  เมืองไทเป  ร้านสร้อยสุขภาพ  ร้านพายสับปะรด  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว  หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น เมืองผิงซี  หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น (รวมปล่อยโคม)  ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) ร้านเครื่องสำอางค์  ห้างเอาท์เล็ทมิตซุย  สนามบินเถาหยวน  สนามบินสุวรรณภูมิ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน29-2 พ.ค. (วันแรงงาน)21,990
30-3 พ.ค. (วันแรงงาน)18,990
เมษายน
29-2 พ.ค. (วันแรงงาน)21,990
30-3 พ.ค. (วันแรงงาน)18,990
พฤษภาคม1-4 / 2-5 18,990
14-17 / 17-20 / 24-27 15,990
6-9 / 12-15 / 13-16 / 19-22 / 20-23 / 25-28 / 27-3017,990
พฤษภาคม
1-4 / 2-5 18,990
14-17 / 17-20 / 24-27 15,990
6-9 / 12-15 / 13-16 / 19-22 / 20-23 / 25-28 / 27-3017,990
มิถุนายน8-11 / 10-13 / 16-19 / 29-2 ก.ค.17,990
มิถุนายน
8-11 / 10-13 / 16-19 / 29-2 ก.ค.17,990
กรกฎาคม1-4 / 8-11 / 14-17 / 22-2517,990
29-1 ส.ค. (วันเฉลิม ร.10)20,990
กรกฎาคม
1-4 / 8-11 / 14-17 / 22-2517,990
29-1 ส.ค. (วันเฉลิม ร.10)20,990
สิงหาคม3-6 / 19-22 / 24-2717,990
12-15 (วันแม่)20,990
สิงหาคม
3-6 / 19-22 / 24-2717,990
12-15 (วันแม่)20,990
กันยายน1-4 / 7-10 / 9-12 / 14-17 / 16-19 / 21-24 / 23-26 / 29-2 ต.ค.17,990
กันยายน
1-4 / 7-10 / 9-12 / 14-17 / 16-19 / 21-24 / 23-26 / 29-2 ต.ค.17,990
ตุลาคม5-8 / 25-2817,990
7-1018,990
12-15 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 22-25 (วันปิยมหาราช)20,990
ตุลาคม
5-8 / 25-2817,990
7-1018,990
12-15 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 22-25 (วันปิยมหาราช)20,990

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – ตลาดเฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต STAY HOTEL TAICHUNG ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
2 เมืองหนานโถว – วัดเหวินหวู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – สวนองุ่นบราซิล – วัดหลงซาน – ย่านซีเหมินติง CHATEAU DE CHINE HOTEL, TAIPEI ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
3 เมืองไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น เมืองผิงซี – หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น (รวมปล่อยโคม) - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) LIDO FORESTRY SPA RESORT ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
4 ร้านเครื่องสำอางค์ – ห้างเอาท์เล็ทมิตซุย – สนามบินเถาหยวน – สนามบินสุวรรณภูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – ตลาดเฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
 • โรงแรม
 • STAY HOTEL TAICHUNG ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองหนานโถว – วัดเหวินหวู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – สวนองุ่นบราซิล – วัดหลงซาน – ย่านซีเหมินติง
 • โรงแรม
 • CHATEAU DE CHINE HOTEL, TAIPEI ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น เมืองผิงซี – หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น (รวมปล่อยโคม) - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก)
 • โรงแรม
 • LIDO FORESTRY SPA RESORT ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ร้านเครื่องสำอางค์ – ห้างเอาท์เล็ทมิตซุย – สนามบินเถาหยวน – สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม