fbpx

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN อาลีซาน อุทยานแห่งรัก (VZ) 5วัน 4คืน TPE02 – TW5422483

รหัสทัวร์ : TW5422483
เดินทาง : Nov 2022 - Mar 2023
ระยะเวลา : 5D4N

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN อาลีซาน อุทยานแห่งรัก (VZ) 5วัน 4คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 17,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : ปล่อยโคมเส้นทางรถไฟสายเก่าสายผิงซี  หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น  อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว  เมืองหนานโถว  ร้านชา  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดเหวินหวู่  เมืองเจียอี้  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน  นั่งรถไฟโบราณ  เมืองไถจง  MAPLE GARDEN  ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต  เมืองไทเป  ร้านพายสัปปะรด  อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก  วัดหลงซาน  ร้านเครื่องสำอาง  ย่านซีเหมินติง  ร้าน GERMANIUM  ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)
กิน : ปลาประธานาธิบดี / ชาบูไต้หวัน / เสี่ยวหลงเปา
พิเศษ : แช่น้ำแร่ภายในห้องพักแบบส่วนตัว / พักย่านช้อปปิ้งซีเหมินติง 1 คืน

กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)  ท่าอากาศยานเถาหยวน  ปล่อยโคมเส้นทางรถไฟสายเก่าสายผิงซี (1 โคมต่อ 4 ท่าน)  หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น  อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว  เมืองหนานโถว  ร้านชา  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดเหวินหวู่  เมืองเจียอี้  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน  นั่งรถไฟโบราณ  เมืองไถจง  MAPLE GARDEN  ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต  เมืองไทเป  ร้านพายสัปปะรด  อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก  วัดหลงซาน  ร้านเครื่องสำอาง  ย่านซีเหมินติง  ร้าน GERMANIUM  ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)  ท่าอากาศยานเถาหยวน  กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
มีนาคมเต็มกรุ๊ป21,99920,999
มีนาคม
เต็มกรุ๊ป21,99920,999

** ลดราคา


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานเถาหยวน – ปล่อยโคมเส้นทางรถไฟสายเก่าสายผิงซี (1 โคมต่อ 4 ท่าน) – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น THE LOFT SEASIDE HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
2 อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – เมืองหนานโถว – ร้านชา – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่ – เมืองเจียอี้ HOTEL HI ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า เมืองเจียอี้
3 อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ – เมืองไถจง – MAPLE GARDEN – ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต REGAL INTERNATIONAL HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า เมืองไทจง
4 เมืองไทเป – ร้านพายสัปปะรด – อนุสรณ์สถานเจียง ไคเชก – วัดหลงซาน – ร้านเครื่องสำอาง – ย่านซีเหมินติง HOTEL PAPA WHALE ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า เมืองไทเป
5 ร้าน GERMANIUM – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) – ท่าอากาศยานเถาหยวน – กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานเถาหยวน – ปล่อยโคมเส้นทางรถไฟสายเก่าสายผิงซี (1 โคมต่อ 4 ท่าน) – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
 • โรงแรม
 • THE LOFT SEASIDE HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – เมืองหนานโถว – ร้านชา – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่ – เมืองเจียอี้
 • โรงแรม
 • HOTEL HI ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า เมืองเจียอี้
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ – เมืองไถจง – MAPLE GARDEN – ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต
 • โรงแรม
 • REGAL INTERNATIONAL HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า เมืองไทจง
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองไทเป – ร้านพายสัปปะรด – อนุสรณ์สถานเจียง ไคเชก – วัดหลงซาน – ร้านเครื่องสำอาง – ย่านซีเหมินติง
 • โรงแรม
 • HOTEL PAPA WHALE ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า เมืองไทเป
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ร้าน GERMANIUM – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) – ท่าอากาศยานเถาหยวน – กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม