fbpx

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN เทเป เจียอี้ หนานโถว เถาหยวน (VZ) 5วัน 4คืน ZGTPE-2205VZ – TW2822513

รหัสทัวร์ : TW2822513
เดินทาง : Dec 2022 - Mar 2023
ระยะเวลา : 5D4N

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN เทเป เจียอี้ หนานโถว เถาหยวน (VZ) 5วัน 4คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 19,990

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น  เมืองผิงซี  หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น (ปล่อยโคมขงหมิง 1 โคมต่อ 4 ท่าน)  เมืองเจียอี้  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน  ร้านชาอู่หลง  เมืองไทจง  ตลาดเฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต  เมืองหนานโถว  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดเหวินหวู่  เมืองไทจง  ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อเมืองไทจง  เมืองไทเป  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ซีเหมินติง  อุทยานธรณีเย่หลิ่ว  ร้านเจอเมเนียม  ร้านขนมพายสับปะรด  ตลาดปลาไทเป  ร้านคอสเมติก  ตึกไทเป 101  ถนนโบราณต้าซี  ห้างเอาท์เล็ทมิตซุย
กิน : อาหารพื้นเมืองสไตล์ไต้หวัน / ชาบูบุฟเฟต์สไตล์ไต้หวัน / อาหารทะเลสไตล์ไต้หวัน / เสี่ยวหลงเปา
พิเศษ : พัก 4 ดาว 3 คืน / แช่น้ำแร่แบบส่วนตัวในห้องพัก

สนามบินสุวรรณภูมิ  สนามบินเถาหยวน  หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น  เมืองผิงซี  หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น (ปล่อยโคมขงหมิง 1 โคมต่อ 4 ท่าน)  เมืองเจียอี้  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน  ร้านชาอู่หลง  เมืองไทจง  ตลาดเฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต  เมืองหนานโถว  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดเหวินหวู่  เมืองไทจง  ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อเมืองไทจง  เมืองไทเป  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ซีเหมินติง  อุทยานธรณีเย่หลิ่ว  ร้านเจอเมเนียม  ร้านขนมพายสับปะรด  ตลาดปลาไทเป  ร้านคอสเมติก  ตึกไทเป 101  ถนนโบราณต้าซี  ห้างเอาท์เล็ทมิตซุย  สนามบินเถาหยวน  สนามบินสุวรรณภูมิ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
มีนาคมเต็มทุกกรุ๊ป20,99019,990
มีนาคม
เต็มทุกกรุ๊ป20,99019,990

** ลดราคา


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – เมืองผิงซี – หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น (ปล่อยโคมขงหมิง 1 โคมต่อ 4 ท่าน) STAY HOTEL TAICHUNG ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
2 เมืองเจียอี้ – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ร้านชาอู่หลง – เมืองไทจง – ตลาดเฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต STAY HOTEL TAICHUNG ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
3 เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่ – เมืองไทจง – ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อเมืองไทจง – เมืองไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซีเหมินติง CHATEAU DE CHINE HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
4 อุทยานธรณีเย่หลิ่ว – ร้านเจอเมเนียม – ร้านขนมพายสับปะรด – ตลาดปลาไทเป – ร้านคอสเมติก – ตึกไทเป 101 LIDO FORESTRY SPA RESORT ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
5 ถนนโบราณต้าซี – ห้างเอาท์เล็ทมิตซุย – สนามบินเถาหยวน – สนามบินสุวรรณภูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – เมืองผิงซี – หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น (ปล่อยโคมขงหมิง 1 โคมต่อ 4 ท่าน)
 • โรงแรม
 • STAY HOTEL TAICHUNG ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองเจียอี้ – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ร้านชาอู่หลง – เมืองไทจง – ตลาดเฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
 • โรงแรม
 • STAY HOTEL TAICHUNG ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่ – เมืองไทจง – ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อเมืองไทจง – เมืองไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซีเหมินติง
 • โรงแรม
 • CHATEAU DE CHINE HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อุทยานธรณีเย่หลิ่ว – ร้านเจอเมเนียม – ร้านขนมพายสับปะรด – ตลาดปลาไทเป – ร้านคอสเมติก – ตึกไทเป 101
 • โรงแรม
 • LIDO FORESTRY SPA RESORT ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ถนนโบราณต้าซี – ห้างเอาท์เล็ทมิตซุย – สนามบินเถาหยวน – สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม