fbpx

ทัวร์จอร์เจีย GEORGIA ทบิลิซี่ คาซเบกี้ อัพลีสสิค บาทูมี่ คูไตซิ (PS) 8วัน 6คืน (TBS03) – GG541903

รหัสทัวร์ : GG541903
เดินทาง : Nov - Apr
ระยะเวลา : 8D6N

ทัวร์จอร์เจีย ทบิลิซี่ คาซเบกี้ อัพลีสสิค บาทูมี่ คูไตซิ
ราคาเริ่มต้น

฿ 38,900

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เมืองทบิลิซี  ป้อมอนานูรี  เมืองคาซเบกี้  โบสถ์เกอร์เกตี้  เมืองกูดาอูรี  เมืองทบิลิซี  กอรี  พิพิธภัณฑ์สตาลิน  อัพลีสต์ซีคห์  คูไตซี ตลาดเช้าเมืองคูไตซี  อารามจีลาติ  มหาวิหารบากราติ  เมืองบาทูมี่  เมืองทบิลิซี ป้อมนาริคาล่า  โรงอาบน้ำแร่กำมะถัน  เมืองมิทสเคต้า  วิหารจวารี  วิหารสเวติสโคเวลี  ย่านเมืองเก่าของทบิลิซี อิสระครึ่งวัน
ช้อป : ถนนคนเดินชาเดอนี่
กิน : อาหารไทย
พิเศษ : ที่พักระดับ 4 ดาว (เฉพาะเดินทาง 28 ธ.ค.-4 ม.ค. / 9-16 เม.ย. / 12-19 เม.ย. / 13-20 เม.ย.)

GG541903 ทัวร์จอร์เจีย สนามบินกรุงเคียฟ (แวะเปลี่ยนเครื่อง)  สนามบินกรุงทบิลิซี (ประเทศจอร์เจีย) เมืองทบิลิซี  ป้อมอนานูรี  เมืองคาซเบกี้  โบสถ์เกอร์เกตี้  เมืองกูดาอูรี  เมืองทบิลิซี  กอรี  พิพิธภัณฑ์สตาลิน  อัพลีสต์ซีคห์  คูไตซี ตลาดเช้าเมืองคูไตซี  อารามจีลาติ  มหาวิหารบากราติ  เมืองบาทูมี่  เมืองทบิลิซี ป้อมนาริคาล่า  โรงอาบน้ำแร่กำมะถัน  เมืองมิทสเคต้า  วิหารจวารี  วิหารสเวติสโคเวลี  ย่านเมืองเก่าของทบิลิซี  ถนนคนเดินชาเดอนี่ อิสระครึ่งวัน  สนามบินกรุงทบิลิซี (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) พิเศษ…เมนู อาหารไทย /
เฉพาะเดินทาง 28 ธ.ค.-4 ม.ค. / 9-16 เม.ย. / 12-19 เม.ย. / 13-20 เม.ย. พัก ร.ร. 4 ดาว


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤศจิกายน24-01 ธ.ค. / 28-05 ธ.ค.38,900
พฤศจิกายน
24-01 ธ.ค. / 28-05 ธ.ค.38,900
ธันวาคม01-0839,900
03-1041,900
10-1738,900
24-31 / 31-07 ม.ค.45,900
28-04 ม.ค.49,900
ธันวาคม
01-0839,900
03-1041,900
10-1738,900
24-31 / 31-07 ม.ค.45,900
28-04 ม.ค.49,900
มกราคม11-18 / 16-23 / 26-02 ก.พ.38,900
25-01 ก.พ.39,900
มกราคม
11-18 / 16-23 / 26-02 ก.พ.38,900
25-01 ก.พ.39,900
กุมภาพันธ์01-08 / 13-20 / 15-22 / 21-2838,900
กุมภาพันธ์
01-08 / 13-20 / 15-22 / 21-2838,900
มีนาคม15-2238,900
มีนาคม
15-2238,900
เมษายน02-09 / 05-12 / 06-13 / 26-03 พ.ค. / 30-07 พ.ค.39,900
09-16 / 12-19 / 13-2049,900
เมษายน
02-09 / 05-12 / 06-13 / 26-03 พ.ค. / 30-07 พ.ค.39,900
09-16 / 12-19 / 13-2049,900ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพ (สุววรณภูมิ) – สนามบินกรุงเคียฟ – สนามบินกรุงทบิลิซี (-/-/-) HOTEL ELISI BY GTM TBILISI โรงแรมระดับ3 ดาวหรือเทียบเท่า
2 สนามบินกรุงทบิลิซี –  ป้อมอนานูรี – เมืองคาซเบกี้ – โบสถ์เกอร์เกตี้ – เมืองกูดาอูรี -        เมืองทบิลิซี (B/L/D) HOTEL ELISI BY GTM TBILISI โรงแรมระดับ3 ดาวหรือเทียบเท่า
3 เมืองทบิลิซี - กอรี– พิพิธภัณฑ์สตาลิน -อัพลีสต์ซีคห์ – คูไตซี (B/L/D) WEST TOWER HOTEL , KUTAISI โรงแรมระดับ3 ดาวหรือเทียบเท่า
4 ตลาดเช้าเมืองคูไตซี – อารามจีลาติ – มหาวิหารบากราติ – เมืองบาทูมี่ (B/L/D) LEGACY HOTEL , BATUMI โรงแรมระดับ3 ดาวหรือเทียบเท่า
5 บาทูมี่–ทบิลิซี–ป้อมนาริคาล่า – โรงอาบน้ำแร่กำมะถัน – ทบิลิซี  (B/L/D)     HOTEL ELISI BY GTM TBILISI โรงแรมระดับ3 ดาวหรือเทียบเท่า
6 เมืองมิทสเคต้า – วิหารจวารี – วิหารสเวติสโคเวลี – ย่านเมืองเก่าของทบิลิซี – ถนนคนเดินชาเดอนี่ (B/L/-)     HOTEL ELISI BY GTM TBILISI โรงแรมระดับ3 ดาวหรือเทียบเท่า
7 อิสระครึ่งวัน – สนามบินกรุงทบิลิซี – กรุงเทพ (สุววรณภูมิ) (B/-/-)
8 กรุงเทพ (สุววรณภูมิ) (-/-/-)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพ (สุววรณภูมิ) – สนามบินกรุงเคียฟ – สนามบินกรุงทบิลิซี (-/-/-)
 • โรงแรม
 • HOTEL ELISI BY GTM TBILISI โรงแรมระดับ3 ดาวหรือเทียบเท่า
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินกรุงทบิลิซี –  ป้อมอนานูรี – เมืองคาซเบกี้ – โบสถ์เกอร์เกตี้ – เมืองกูดาอูรี -        เมืองทบิลิซี (B/L/D)
 • โรงแรม
 • HOTEL ELISI BY GTM TBILISI โรงแรมระดับ3 ดาวหรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองทบิลิซี - กอรี– พิพิธภัณฑ์สตาลิน -อัพลีสต์ซีคห์ – คูไตซี (B/L/D)
 • โรงแรม
 • WEST TOWER HOTEL , KUTAISI โรงแรมระดับ3 ดาวหรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ตลาดเช้าเมืองคูไตซี – อารามจีลาติ – มหาวิหารบากราติ – เมืองบาทูมี่ (B/L/D)
 • โรงแรม
 • LEGACY HOTEL , BATUMI โรงแรมระดับ3 ดาวหรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • บาทูมี่–ทบิลิซี–ป้อมนาริคาล่า – โรงอาบน้ำแร่กำมะถัน – ทบิลิซี  (B/L/D)    
 • โรงแรม
 • HOTEL ELISI BY GTM TBILISI โรงแรมระดับ3 ดาวหรือเทียบเท่า
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองมิทสเคต้า – วิหารจวารี – วิหารสเวติสโคเวลี – ย่านเมืองเก่าของทบิลิซี – ถนนคนเดินชาเดอนี่ (B/L/-)    
 • โรงแรม
 • HOTEL ELISI BY GTM TBILISI โรงแรมระดับ3 ดาวหรือเทียบเท่า
 • วันที่ 7
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อิสระครึ่งวัน – สนามบินกรุงทบิลิซี – กรุงเทพ (สุววรณภูมิ) (B/-/-)
 • โรงแรม
 • วันที่ 8
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพ (สุววรณภูมิ) (-/-/-)
 • โรงแรม