fbpx

ทัวร์จอร์เจีย GEORGIA ทบิลิซี่ คาซเบกี้ มิทสเตต้า ซิกนากี (PS) 6วัน 4คืน (TBS02) – GG541902

รหัสทัวร์ : GG541902
เดินทาง : Mar - Mar
ระยะเวลา : 6D4N

ทัวร์จอร์เจีย ทบิลิซี่ คาซเบกี้ มิทสเตต้า ซิกนากี 6วัน 4คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 32,900

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เมืองทบิลิซี  ป้อมอนานูรี  เมืองคาซเบกี้  โบสถ์เกอร์เกตี้  เมืองกูดาอูรี เมืองซิกนากี  วิหารบอดี  ควาเรลี  สวนไร่องุ่น  เมืองทบิลิซี เมืองมิทสเคต้า  วิหารจวารี  วิหารสเวติสโคเวลี  ย่านเมืองเก่าของทบิลิซี  ป้อมนาริคาล่า  โบสถ์เซนต์ทรีนิตี้ อิสระครึ่งวัน
ช้อป : ถนนคนเดินชาเดอนี่
กิน : อาหารไทย + ชิมไวน์ขึ้นชื่อของจอร์เจีย

GG541902 ทัวร์จอร์เจีย สนามบินกรุงเคียฟ (แวะเปลี่ยนเครื่อง)  สนามบินกรุงทบิลิซี (ประเทศจอร์เจีย)  เมืองทบิลิซี  ป้อมอนานูรี  เมืองคาซเบกี้  โบสถ์เกอร์เกตี้  เมืองกูดาอูรี เมืองซิกนากี  วิหารบอดี  ควาเรลี  สวนไร่องุ่น  เมืองทบิลิซี เมืองมิทสเคต้า  วิหารจวารี  วิหารสเวติสโคเวลี  ย่านเมืองเก่าของทบิลิซี  ป้อมนาริคาล่า  โบสถ์เซนต์ทรีนิตี้  ถนนคนเดินชาเดอนี่ อิสระครึ่งวัน  สนามบินกรุงทบิลิซี (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) พิเศษ…เมนู อาหารไทย + ชิมไวน์ขึ้นชื่อของจอร์เจีย


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
มีนาคม15-2038,900
มีนาคม
15-2038,900ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพ (สุววรณภูมิ) – สนามบินกรุงเคียฟ – สนามบินกรุงทบิลิซี HOTEL ELISI BY GTM TBILISI โรงแรมระดับ3 ดาวหรือเทียบเท่า
2 สนามบินกรุงทบิลิซี –  เมืองทบิลิซี – ป้อมอนานูรี – เมืองคาซเบกี้ – โบสถ์เกอร์เกตี้ – เมืองกูดาอูรี HOTEL ELISI BY GTM TBILISI โรงแรมระดับ3 ดาวหรือเทียบเท่า
3 เมืองซิกนากี– วิหารบอดี – ควาเรลี – สวนไร่องุ่น  – เมืองทบิลิซี HOTEL ELISI BY GTM TBILISI โรงแรมระดับ3 ดาวหรือเทียบเท่า
4 เมืองมิทสเคต้า – วิหารจวารี – วิหารสเวติสโคเวลี – ย่านเมืองเก่าของทบิลิซี – ป้อมนาริคาล่า – โบสถ์เซนต์ทรีนิตี้ – ถนนคนเดินชาเดอนี่ HOTEL ELISI BY GTM TBILISI โรงแรมระดับ3 ดาวหรือเทียบเท่า
5 อิสระครึ่งวัน – สนามบินกรุงทบิลิซี – กรุงเทพ (สุววรณภูมิ)
6 กรุงเทพ (สุววรณภูมิ)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพ (สุววรณภูมิ) – สนามบินกรุงเคียฟ – สนามบินกรุงทบิลิซี
 • โรงแรม
 • HOTEL ELISI BY GTM TBILISI โรงแรมระดับ3 ดาวหรือเทียบเท่า
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินกรุงทบิลิซี –  เมืองทบิลิซี – ป้อมอนานูรี – เมืองคาซเบกี้ – โบสถ์เกอร์เกตี้ – เมืองกูดาอูรี
 • โรงแรม
 • HOTEL ELISI BY GTM TBILISI โรงแรมระดับ3 ดาวหรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองซิกนากี– วิหารบอดี – ควาเรลี – สวนไร่องุ่น  – เมืองทบิลิซี
 • โรงแรม
 • HOTEL ELISI BY GTM TBILISI โรงแรมระดับ3 ดาวหรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองมิทสเคต้า – วิหารจวารี – วิหารสเวติสโคเวลี – ย่านเมืองเก่าของทบิลิซี – ป้อมนาริคาล่า – โบสถ์เซนต์ทรีนิตี้ – ถนนคนเดินชาเดอนี่
 • โรงแรม
 • HOTEL ELISI BY GTM TBILISI โรงแรมระดับ3 ดาวหรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อิสระครึ่งวัน – สนามบินกรุงทบิลิซี – กรุงเทพ (สุววรณภูมิ)
 • โรงแรม
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพ (สุววรณภูมิ)
 • โรงแรม