fbpx

ทัวร์จอร์เจีย GEORGIA ทบิลิซี่ คาซเบกี้ มิทสเตต้า ซิกนากี (TK) 6วัน 3คืน (TBS04) – GG541904

รหัสทัวร์ : GG541904
เดินทาง : Nov-Dec 19
ระยะเวลา : 6D3N

ทัวร์จอร์เจีย ทบิลิซี่ คาซเบกี้ มิทสเตต้า ซิกนากี 6วัน 3คืน บิน Turkish Airlines
ราคาเริ่มต้น

฿ 36,900

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เมืองทบิลิซี  ย่านเมืองเก่าของทบิลิซี  ป้อมนาริคาล่า  โบสถ์เซนต์ทรีนิตี้ ป้อมอนานูรี  เมืองคาซเบกี้  โบสถ์เกอร์เกตี้  เมืองกูดาอูรี มืองซิกนากี  วิหารบอดี  ควาเรลี  สวนไร่องุ่น  เมืองทบิลิซี สะพานสันติภาพ  เมืองมิทสเคต้า  วิหารจวารี  วิหารสเวติสโคเวลี
ช้อป : ถนนคนเดินชาเดอนี่
กิน : อาหารไทย + ชิมไวน์ขึ้นชื่อของจอร์เจีย

GG541904 ทัวร์จอร์เจีย อิสตันบูล (แวะเปลี่ยนเครื่อง)  สนามบินกรุงทบิลิซี (ประเทศจอร์เจีย)  เมืองทบิลิซี  ย่านเมืองเก่าของทบิลิซี  ป้อมนาริคาล่า  โบสถ์เซนต์ทรีนิตี้ ป้อมอนานูรี  เมืองคาซเบกี้  โบสถ์เกอร์เกตี้  เมืองกูดาอูรี  ถนนคนเดินชาเดอนี่ เมืองซิกนากี  วิหารบอดี  ควาเรลี  สวนไร่องุ่น  เมืองทบิลิซี สะพานสันติภาพ  เมืองมิทสเคต้า  วิหารจวารี  วิหารสเวติสโคเวลี (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) พิเศษ…เมนู อาหารไทย + ชิมไวน์ขึ้นชื่อของจอร์เจีย


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤศจิกายน30-5 ธ.ค.36,900
พฤศจิกายน
30-5 ธ.ค.36,900
ธันวาคม4-937,900
ธันวาคม
4-937,900

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – อิสตันบูล(แวะเปลี่ยนเครื่อง) – สนามบินกรุงทบิลิซี (ประเทศจอร์เจีย)
2 เมืองทบิลิซี – ย่านเมืองเก่าของทบิลิซี – ป้อมนาริคาล่า – โบสถ์เซนต์ทรีนิตี้ HOTEL ELISI BY GTM TBILISI โรงแรมระดับ3 ดาวหรือเทียบเท่า
3 ป้อมอนานูรี – เมืองคาซเบกี้ – โบสถ์เกอร์เกตี้ – เมืองกูดาอูรี - คนเดินชาเดอนี่ HOTEL ELISI BY GTM TBILISI โรงแรมระดับ3 ดาวหรือเทียบเท่า
4 เมืองซิกนากี– วิหารบอดี – ควาเรลี – สวนไร่องุ่น – เมืองทบิลิซี HOTEL ELISI BY GTM TBILISI โรงแรมระดับ3 ดาวหรือเทียบเท่า
5 สะพานสันติภาพ - เมืองมิทสเคต้า – วิหารจวารี – วิหารสเวติสโคเวลี
6 กรุงเทพ (สุววรณภูมิ)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – อิสตันบูล(แวะเปลี่ยนเครื่อง) – สนามบินกรุงทบิลิซี (ประเทศจอร์เจีย)
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองทบิลิซี – ย่านเมืองเก่าของทบิลิซี – ป้อมนาริคาล่า – โบสถ์เซนต์ทรีนิตี้
 • โรงแรม
 • HOTEL ELISI BY GTM TBILISI โรงแรมระดับ3 ดาวหรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ป้อมอนานูรี – เมืองคาซเบกี้ – โบสถ์เกอร์เกตี้ – เมืองกูดาอูรี - คนเดินชาเดอนี่
 • โรงแรม
 • HOTEL ELISI BY GTM TBILISI โรงแรมระดับ3 ดาวหรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองซิกนากี– วิหารบอดี – ควาเรลี – สวนไร่องุ่น – เมืองทบิลิซี
 • โรงแรม
 • HOTEL ELISI BY GTM TBILISI โรงแรมระดับ3 ดาวหรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สะพานสันติภาพ - เมืองมิทสเคต้า – วิหารจวารี – วิหารสเวติสโคเวลี
 • โรงแรม
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพ (สุววรณภูมิ)
 • โรงแรม