fbpx

ทัวร์เที่ยวอุทัยธานี มานี่…ไม่มีเบื่อ – THA04-TH542011

รหัสทัวร์ : TH542011
เดินทาง : Aug - Dec
ระยะเวลา : 1 DAY

เที่ยวอุทัยธานี 1วันเต็ม
ราคาเริ่มต้น

฿ 999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : วัดจันทาราม(วัดท่าซุง) ปราสาททองคำ (กาญจนาภิเษก) วัดสังกัสรัตนคีรี บ้านจงรัก
ช้อป : ถนนคนเดินตรอกโรงยา

เที่ยวอุทัยธานี มานี่…ไม่มีเบื่อ วัดจันทาราม(วัดท่าซุง) ปราสาททองคำ (กาญจนาภิเษก) วัดสังกัสรัตนคีรี บ้านจงรัก ถนนคนเดินตรอกโรงยา


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
สิงหาคม12-12 / 15-15 / 16-16 / 22-22 / 23-23 / 29-29 / 30-30999
สิงหาคม
12-12 / 15-15 / 16-16 / 22-22 / 23-23 / 29-29 / 30-30999
กันยายน05-05 / 06-06 / 12-12 / 13-19 / 19-19 / 20-20 / 26-26 / 27-27999
กันยายน
05-05 / 06-06 / 12-12 / 13-19 / 19-19 / 20-20 / 26-26 / 27-27999
ตุลาคม03-03 / 04-04 / 10-10 / 11-11 / 13-13 / 17-17 / 18-18 / 23-23 / 24-24 / 25-25 / 31-31999
ตุลาคม
03-03 / 04-04 / 10-10 / 11-11 / 13-13 / 17-17 / 18-18 / 23-23 / 24-24 / 25-25 / 31-31999
พฤศจิกายน01-01 / 07-07 / 08-08 / 14-14 / 15-15 / 21-21 / 22-22 / 28-28 / 29-29999
พฤศจิกายน
01-01 / 07-07 / 08-08 / 14-14 / 15-15 / 21-21 / 22-22 / 28-28 / 29-29999
ธันวาคม05-05 / 06-06 / 10-10 / 12-12 / 13-13 / 19-19 / 20-20999
ธันวาคม
05-05 / 06-06 / 10-10 / 12-12 / 13-13 / 19-19 / 20-20999ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ – วัดจันทาราม(วัดท่าซุง) – ปราสาททองคำ (กาญจนาภิเษก)– วัดสังกัสรัตนคีรี – บ้านจงรัก – ถนนคนเดินตรอกโรงยา    (-/L/-)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
  • อาหาร

  • เช้า

    กลางวัน

    เย็น
  • กำหนดการ
  • กรุงเทพฯ – วัดจันทาราม(วัดท่าซุง) – ปราสาททองคำ (กาญจนาภิเษก)– วัดสังกัสรัตนคีรี – บ้านจงรัก – ถนนคนเดินตรอกโรงยา    (-/L/-)
  • โรงแรม